יום עיון ב ZOOM בנושא דיני עבודה 17.6.24 , 5 שעות

יום עיון

17 יונ'
יום עיון ב ZOOM בנושא דיני עבודה 17.6.24 , 5 שעות
יום עיון ב ZOOM בנושא דיני עבודה 17.6.24 , 5 שעות
סה"כ שעות מהחובה השנתית 5 ש"א מתוך 15 שעות. תחום: דיני עבודה פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות): 17:30-18:00 – צו הרחבה בדבר דמי הבראה 18:00- 18:50 – צו הרחבה בדבר החזר דמי נסיעה לעבודה וממנה 18:50- 19:00 – הפסקה 19:00- 20:35 – סקירה עדכוני חקיקה2024 - 2023 20:35–20:45 – הפסקה 20:45- 21:30– חוק חופשה שנתית – לכל הרצאה - שם המרצה: חיים אלקיים תואר המרצה: תואר ראשון בחשבונאות הננו מתחייבים שלא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר. הננו מתחייבים להודיע על כל ביטול/שינוי יום השתלמות.
17/06/2024
17:30
מכללת כיוון לימודים והכשרות בע"מ
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!