יום עיון ב זום בנושא דיני עבודה, ביטוח לאומי 27.5.24 , 5 שעות

יום עיון

27 מאי
יום עיון ב זום בנושא דיני עבודה, ביטוח לאומי 27.5.24 , 5 שעות
יום עיון ב זום בנושא דיני עבודה, ביטוח לאומי 27.5.24 , 5 שעות
סה"כ שעות מהחובה השנתית 5 מתוך 15 שעות. – תחום: מס הכנסה / דיני עבודה / ביטוח פנסיוני / ביטוח לאומי לוח זמנים ופירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות): מרצים: עו"ד אתי ויזל – מומחית בדיני עבודה ובמערכת יחסי העבודה בועז גבאי- מומחה ויועץ בענייני ביטוח לאומי נושאי יום עיון 20.3.24 10:30- 9:00 . חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954. זכויות נשים במהלך הריון, טיפולי פוריות חופשת לידה ולאחריה. עבודות אסורות ומגבלות בעבודה. חוק שויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח - 1988. ייצוג הולם לנשים בקרב העובדים בשרות המדינה, בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות. 10:45- 10:30 הפסקה 12:30- 10:45 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד , תשנ"ו - 1996. חובות מעסיקים, קידום השוויון ומניעת אפליה . עדכוני חקיקה ופסיקה. חוק שיווי זכויות האישה, תשי"א - 1951 נושאי יום עיון 21.3.24 10:30- 9:00 . שינוי חקיקה ביטוח לאומי 2024 דמי לידה שמירת הריון אבטלה מעל גיל 57 עד 67 לנשים כפל גימלאות 10:45- 10:30 הפסקה 12:30- 10:45 נפגעי עבודה נכות מעבודה תאונות אישיות הננו מתחייבים שלא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר
27/05/2024
09:00
המכללה האקדמית כנרת
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!