יום עיון בנושא דיני עבודה 1.12.22 , 5 שעות

יום עיון

1 דצמ'
יום עיון בנושא דיני עבודה 1.12.22 , 5 שעות
יום עיון בנושא דיני עבודה 1.12.22 , 5 שעות
סה"כ שעות מהחובה השנתית 5 מתוך 15 שעות. תחום: דיני עבודה פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות): הצעות חוק, תיקוני חקיקה בדיני עבודה לשנת 202, חידושי פסיקה בדיני עבודה לשנת 2022, שיקולים מרכזיים בבתי משפט בגין הפרת שימוע, מבחנים לקיום יחסי עובד מעביר. 9:00-10:30 10:30-10:45 הפסקה 10:45-12:15 12:15-12:30 הפסקה 12:30-13:15 שם המרצה: גסאן נואיסר תואר המרצה: עו"ד הננו מתחייבים שלא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר. הננו מתחייבים להודיע על כל ביטול/שינוי יום השתלמות
01/12/2022
09:00
המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!