אודות 2 - לשכת רואי החשבון

אודות הלשכה

לשכת רואי החשבון בישראל נוסדה ב-1931 ומאגדת בתוכה כ-15,500 רואי חשבון העוסקים במקצוע. 

הלשכה הינה הארגון היחידי, של בעלי מקצוע חופשי בישראל, העוסק בקביעת הנורמות והסטנדרטים של המקצוע.  

0
שנת הקמה
0
מספר חברים

בנוסף, אנו מקפידים להיות מעורבים בכל הקשור למהלכים הכלכליים והחברתיים במשק, כולל:

חוק
רואה חשבון

רשימת השירותים
הניתנים על ידי רואי חשבון

תקנות
ניגוד עניינים

תוצאות בחירות 2021

לתוצאות האסיפה היוצאת מן הכלל שהתקיימה ב-19-20 ביולי 2021

להצעה לתיקון (תוספת) לתקנון (עמוד 14 בתזכיר)

דבר הנשיאה באסיפה הכללית השנתית הרגילה ה-89

דוח הוועד המרכזי באסיפה הכללית השנתית הרגילה ה-89

תקנון הלשכה המעודכן לחודש ספטמבר 2020

תקציב הלשכה לשנת 2021

לצפיה בדוחות כספיים של לשכת רו"ח ליום 31.12.2020

Open chat