מוסדות הלשכה - לשכת רואי החשבון

מוסדות הלשכה

WhatsApp Image 2021-10-12 at 10.28.52

נשיא הלשכה
רו"ח חן שרייבר

הנשיא מכהן כראש הלשכה ויושב ראש של האסיפות הכלליות של הוועד המרכזי, של הנשיאות ושל המועצה המייעצת שלה. הנשיא נבחר בבחירות אישיות ישירות וחשאיות אחת לשלוש שנים.

הוועד המרכזי

הוועד המרכזי מהווה את דירקטוריון הלשכה, שהיא חברה פרטית בערבות מוגבלת. הוועד עוסק בשורה של נושאים לקביעת מדיניות והתוויית קווי פעולה, לאישור קבלת חברים וגריעתם, מינויים בוועדות ועוד. חברי הוועד נבחרים אחת לשלוש שנים בבחירות אישיות.

בית הדין

חבר הלשכה (להלן: "חבר"), הלשכה, כל מוסד ממוסדותיה וכל מי שקיבל על עצמו את כללי הלשכה ומרותה, חייבים להיזקק לשיפוטו של בית הדין של הלשכה (להלן: "בית הדין") בכל עניין שהוא בגדר סמכותו.

חברי הוועד המרכזי:

שרייבר חן, רו”ח – נשיא הלשכה

שטרק איריס, רו"ח – נשיאה שקדמה

אייל אמיר, רו"ח 

אונגר רגינה, רו"ח

בלנגה ג'ק, רו"ח ועו"ד

ברזלי-רביד דפנה, רו"ח

זיכלינסקי ניר, רו"ח

יהודיוף אבי, רו"ח – נציג מרחב ירושלים בוועד המרכזי

יחזקאלי-גולן גלית, רו"ח – נציגת מרחב חיפה בוועד המרכזי

מורד אורי, רו"ח 

מנירב עופר, רו"ח – נציג מרחב תל-אביב בוועד המרכזי

 

נויבירט-פייג ליאת, רו”ח ועו”ד

נוימן אבי, רו"ח 

סימון ארד, רו"ח

עזריאל טלי, רו"ח

פטל אריאל, רו"ח

פניני ישראל, רו"ח

פרידמן צבי, רו"ח

קידר רעיה, רו"ח

קנה יזהר, רו"ח

 

חברי נשיאות בית הדין:

רו"ח ברוך גיירמן, נשיא בית הדין
רו"ח נעמי אנוך, סגנית נשיאות בית הדין 
רו"ח טובה הילמן, סגנית נשיאות בית הדין 
עו"ד נדב יריב, מזכיר בית הדין

Open chat