מלגות - לשכת רואי החשבון

מלגות

מדי שנה מתקיים טקס ובו מעניקה לשכת רואי חשבון מלגות לסטודנטים מצטיינים לחשבונאות.
המלגות ניתנות לכל מוסד אקדמי שבאישור המל"ג בו מתקיימים לימודי חשבונאות.

שתי מלגות על סך כ-5,000  מוענקות לכל מוסד אקדמי
שתי מלגות נוספות על סך כ-10,000  מוענקות ע"י הקרן ע"ש עליזה ומוריס קנה ז"ל.

הפרמטרים לאישור המלגה הם שקלול של מצב כלכלי והצטיינות בלימודים.
פניות לקבלת המלגה ניתן לעשות באמצעות מוסדות הלימוד בלבד.
בהצלחה!

* הסכומים עשויים להשתנות מעת לעתניתן לברר את סכום המלגה המדויק במוסדות הלימוד

להלן רשימת מוסדות הלימוד שבאישור המל"ג בהם מתקיימים לימודי חשבונאות:

tau4

אוניברסיטת תל אביב

טלפון: 03-6408111
תל אביב 

האוניברסיטה העברית בירושלים

טלפון: 02-6751111
ירושלים 

אוניברסיטת בר אילן

טלפון: 03-531811
רמת גן 

אוניברסיטת אריאל

טלפון: 077-2319215
אריאל

אוניברסיטת בן גוריון

טלפון: 08-6461600
באר שבע 

אוניברסיטת חיפה

טלפון: 04-8240111
חיפה 

האוניברסיטה הפתוחה

טלפון: 09-7782222
רעננה

המכללה האקדמית עמק יזרעאל

טלפון: 04-6423423
עמק יזרעאל

המכללה האקדמית אשקלון

טלפון: 9990*
אשקלון

האקדמית גליל מערבי

טלפון: 04-9015100
עכו 

מרכז האקדמי לב

טלפון: 02-6751111
ירושלים 

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

טלפון: 09-7750333
הוד השרון

מכללת ספיר

טלפון: 077-9802802
מועצה אזורית שער הנגב

הקריה האקדמית אונו

טלפון: 03-5311888
קרית אונו

המרכז האקדמי למשפט ועסקים לוגו

המרכז האקדמי למשפט ועסקים

טלפון: 6188*
רמת גן 

המרכז האקדמי רופין

טלפון: 1-800-800-830
עמק חפר 

המרכז הבינתחומי

טלפון: 09-9527272
הרצליה 

המכללה למנהל

טלפון: 5025*
ראשון לציון

מכללת הדסה

טלפון: 02-5310740
ירושלים

איגוד מנהלי סמינרים בית יעקב

טלפון: 053-3178020

Open chat