מלגות -

מלגות

מדי שנה מתקיים טקס ובו מעניקה לשכת רואי חשבון מלגות לסטודנטים מצטיינים לחשבונאות.
המלגות ניתנות לכל מוסד אקדמי שבאישור המל"ג בו מתקיימים לימודי חשבונאות.

שתי מלגות על סך כ-5,000  מוענקות לכל מוסד אקדמי
שתי מלגות נוספות על סך כ-10,000  מוענקות ע"י הקרן ע"ש עליזה ומוריס קנה ז"ל.

הפרמטרים לאישור המלגה הם שקלול של מצב כלכלי והצטיינות בלימודים.
פניות לקבלת המלגה ניתן לעשות באמצעות מוסדות הלימוד בלבד.
בהצלחה!

* הסכומים עשויים להשתנות מעת לעתניתן לברר את סכום המלגה המדויק במוסדות הלימוד

להלן רשימת מוסדות הלימוד שבאישור המל"ג בהם מתקיימים לימודי חשבונאות:

tau4

אוניברסיטת תל אביב

טלפון: 03-6408111
תל אביב 

האוניברסיטה העברית בירושלים

טלפון: 02-6751111
ירושלים 

אוניברסיטת בר אילן

טלפון: 03-531811
רמת גן 

אוניברסיטת אריאל

טלפון: 077-2319215
אריאל

אוניברסיטת בן גוריון

טלפון: 08-6461600
באר שבע 

אוניברסיטת חיפה

טלפון: 04-8240111
חיפה 

האוניברסיטה הפתוחה

טלפון: 09-7782222
רעננה

המכללה האקדמית עמק יזרעאל

טלפון: 04-6423423
עמק יזרעאל

המכללה האקדמית אשקלון

טלפון: 9990*
אשקלון

האקדמית גליל מערבי

טלפון: 04-9015100
עכו 

מרכז האקדמי לב

טלפון: 02-6751111
ירושלים 

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

טלפון: 09-7750333
הוד השרון

מכללת ספיר

טלפון: 077-9802802
מועצה אזורית שער הנגב

הקריה האקדמית אונו

טלפון: 03-5311888
קרית אונו

המרכז האקדמי למשפט ועסקים לוגו

המרכז האקדמי למשפט ועסקים

טלפון: 6188*
רמת גן 

המרכז האקדמי רופין

טלפון: 1-800-800-830
עמק חפר 

המרכז הבינתחומי

טלפון: 09-9527272
הרצליה 

המכללה למנהל

טלפון: 5025*
ראשון לציון

מכללת הדסה

טלפון: 02-5310740
ירושלים

איגוד מנהלי סמינרים בית יעקב

טלפון: 053-3178020

Open chat