דירקטורוח -

נבחרת הדירקטורים של לשכת רואי חשבון​

מי אנחנו?

הדירקטורו"ח הינו מאגר ממוחשב הכולל את נבחרת הדירקטורים של לשכת רואי חשבון בישראל, ומאפשר חיפוש עצמאי ודיגיטלי של דירקטורים. מטרת הפעילות היא שילובם של רואי חשבון בדירקטוריונים, והעלאת המודעות לערך המוסף שלהם בכל דירקטוריון.

רואי חשבון מביאים עימם ניסיון רב המאפשר להם להביא לשולחן הדירקטוריון את הנושאים שבתחום מומחיותם והמצויים בליבת עשיית הדירקטוריון. הם אלה שיודעים לקרוא ולנתח את הדוחות הכספיים לעומק, להבין את הכוכביות והביאורים בדוחות, לייעץ בנושא המשמעויות התקציביות, ולצלול למעמקי הממשל התאגידי.

Open chat