איך להיות רואה חשבון?

איך להיות רואה חשבון?

כדי להיות רואה חשבון צריך לקבל רישיון רואה חשבון מטעם מועצת רואי החשבון. 

לשם כך נדרשים שני התנאים הבאים:

1. עמידה בבחינות רואי חשבון הנערכות מטעם המועצה, בכולן או באותן הבחינות שלא קיבלת פטור מהן.*

2. התמחות בראיית חשבון לפחות שנתיים.

* פטורים מוענקים לבוגרים בחשבונאות במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל

הרישום לבחינות המועצה יתבצע דרך 'רואי חשבון מקוון'. יש לסמן את הבחינות אליהן הנך רוצה להירשם. לאחר השלמת הגשת הבקשה, יישלח אליך בדואר אלקטרוני וכן בהודעת SMS אישור לגשת לבחינה/ות אליה/ן נרשמת. בבחינות הפתוחות מדבקות הבחינה ישלחו בדואר. יש לבצע את התשלום על ידי בחירה המשך לתשלום מאובטח. לאחר ביצוע התשלום יש ללחוץ על שליחה.
לתשומת לבך אם לא יתקבל אישור כאמור עד 7 ימים לפני מועד הבחינה, עליך לפנות למזכירות מועצת רואי החשבון.
לא יינתן פטור מבחינות המועצה על יסוד לימודים חלקיים לתואר בוגר. פטור מבחינות ניתן אך ורק על סמך אישור זכאות לתואר ולא על סמך אישורים אחרים כגון סיום חובות בחוג לחשבונאות וכד'.

לתשומת לב הנבחנים: 

אישור להבחן ניתן אך ורק לאחר עמידה בכל התנאים שנקבעו בתקנות ובחוק ולאחר תשלום אגרת בחינות.
נבחן יורשה להיבחן בבחינות אליהם נרשם על פי תנאי תקנה 11 לתקנות רואי חשבון.
הבחינות נערכות בכתב בעברית.