לדו"ח נוכחות חברי הוועד בישיבות הוועד המרכזי לחצו כאן