חברות וחברים יקרים,

להלן השדות הרלוונטיים בדוח לשנת 2017 המעידים על תוספת ההכנסה לעניין הביטוח הלאומי, בעקבות יישום סעיפים 62א ו-3(ט1) לפקודה:

שדה 323 – משיכה מחברה בהתאם לסעיף 3(ט1) כדיווידנד (הסכום נרשם בשדה 312/212/055).

שדה 343 – משיכה מחברה בהתאם לסעיף 3(ט1) כמשכורת (הסכום נרשם בשדה 172/158).

שדה 350 – משיכה מחברה בהתאם לסעיף 3(ט1) כעסק/משלח יד (הסכום נרשם בשדה (170/150 או 167).

שדה 351 – הכנסה המועברת לפי סעיף 62א (הסכום נרשם בשדה 172/158 או 170/150).

 

בברכה,

אורנה צח-גלרט, רו"ח
חברת נשיאות,
יו"ר ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי