הועדה לפירוש כללי התנהגות (ועדת האתיקה)

הועדה לפירוש כללי התנהגות (ועדת האתיקה)

יו"ר הוועדה: רו"ח אריה רפופורט

הועדה לפירוש כללי התנהגות (ועדת האתיקה), עומדת לרשות החברים בכל מקרה של ספק או הבהרה לגבי יישום כללי ההתנהגות המקצועית שנקבעו על פי תקנה 60.

משמעות כלל הזה היא כי כל חבר, לרבות מוסד ממוסדות השלכה, מחויב לקבל את חוות דעתה של הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות המקצועית, בכל עניין הקשור ביישום כללי ההתנהגות המקצועית.

הועדה נותנת מענה לשאלות בתחום כללי ההתנהגות המקצועית ו/או הדרכה לגביי יישומן ניתן בעבור:

  1. פניות של חברים;
  2. פניות של צדדים שלישיים;
  3. פניות של מוסד ממוסדות הלשכה

על מנת להתחיל בהליך עליכם להגיש שאילתה או בקשה לבירור או הבהרה למזכירות הוועדה.

לפניות יש לשלוח מייל לכתובת: tair@icpas.org.il


ללקט ההחלטות העקרוניות של הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות (ועדת האתיקה) מיום הקמתה ועד היום (גירסה ראשונה של לקט החלטות מנחות של הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות (מעודכן ליום 8.10.2011) לחצו כאן 

לתמצית נושאים ועניינים שעלו לדיון בישיבות הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות המקצועית (ועדת האתיקה) בתקופה מ- 10/2019 ועד 6/2020 לחצו כאן

לתמצית נושאים ועניינים שעלו לדיון במליאת ישיבות הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות המקצועית (ועדת האתיקה) והמענה להם בתקופה מ- 7/2020 ועד 12/2020 לחצו כאן