חבר/ה יקר/ה לפי נתוני המערכת התשלום בגין דמי החבר הוסדר.

בברכה ,
לשכת רואי חשבון בישראל.