מדור מזכרי מס לשרות החברים

מדור מזכרי מס לשרות החברים

 

25.10.2020 | דרישה לגילוי והמצאה של חוות דעת ומידע נוסף על ידי פקיד שומה – לקריאה לחצו כאן

10.12.2020 | מזכר מס – האם חייב נישום להציג לפקיד שומה חוות דעת מקצועית הנוגעת לחבות המס שלו? – לקריאה לחצו כאן