מלגות

מלגות

 מדי שנה מעניקה לשכת רואי החשבון מלגות לסטודנטים מצטיינים לחשבונאות. המלגות ניתנות לכל מוסד אקדמי שבאישור המל"ג בו מתקיימים לימודי חשבונאות.

שתי מלגות על סך כ- 5,000 ₪* מוענקות לכל מוסד אקדמי ושתי מלגות נוספות (סה"כ) על סך כ- 10,000 ₪* מוענקות ע"י הקרן ע"ש עליזה ומוריס קנה ז"ל. הפרמטרים לאישור המלגה הם שקלול של מצב כלכלי והצטיינות בלימודים. 

פניות לקבלת מלגה ניתן לעשות באמצעות מוסדות הלימוד בלבד. בהצלחה.

* הסכומים עשויים להשתנות מעת לעת. ניתן לברר את סכום המלגה המדויק במוסד האקדמי בו הנך לומד/ת.

 

להלן רשימת המוסדות שבאישור המל"ג בהם מתקיימים לימודי חשבונאות:

אוניברסיטת תל אביב | טלפון: 03-640-8111 | תל אביב                                   

מרכז האקדמי לב | טלפון: 02-6751111 | ירושלים 

בר אילן | טלפון: 03-531-8111 | רמת גן                                                           

המרכז האקדמי רופין | טלפון: 1-800-800-830 | עמק חפר

האוניברסיטה העברית בירושלים | טלפון: 02-6585111 | ירושלים                   

הבינתחומי הרצליה | טלפון: 09-952-7272 | הרצליה

בן גוריון | טלפון: 08-646-1600 | באר שבע                                                       

המרכז האקדמי כרמל | טלפון: 03-5311888 | חיפה

חיפה | טלפון: 04-824-0111 | חיפה                                                                  

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט | טלפון: 09-775-0333 |  הוד השרון

המכללה למנהל | טלפון: 5025* | ראשון לציון                                                 

המרכז האקדמי פרס | טלפון: 08-939-0520 | רחובות 

האוניברסיטה הפתוחה | טלפון: 09-778-2222 | רעננה                                     

מכללת ספיר | טלפון: 077-980-2802 | מועצה אזורית שער הנגב

הקריה האקדמית אונו | טלפון: 03-531-1888 | קרית אונו                               

המכללה האקדמית עמק יזרעאל | טלפון: 04-642-3423 | עמק יזרעאל