נוהלי הרשמה לקורסים של המכון להשתלמויות

  • ההרשמה באמצעות כרטיס אשראי בצירוף טופס ההרשמה – ניתן לשלוח את הטופס לפקס: 03-5116695 או בדואר (ניתן להשתמש בכל כרטיסי האשראי).
  • לא ניתן להירשם עם קוד הקופון שקיבלת באתר.
  • לתשומת לבך – אופן וזמני התשלום מפורטים בחוברת הקורס הספציפי. 

לתשומת לבכם:

הרשמה לקורסים תתאפשר רק בכרטיס אשראי (לא ניתן לשריין מקומות מראש).
לצערנו, לא תתאפשר הרשמה טלפונית ו\או שליחת צ'קים בפקס ו\או הרשמה במקום.
מספר משתתפי הקורסים מוגבל מראש לפיכך מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר (ההרשמה הינה בשיטת כל הקודם זוכה).
חברים המעוניינים להירשם, מתבקשים למלא את דף ההרשמה לפרטיו ולשלחו בהקדם בצירוף אמצעי תשלום (כמפורט מעלה) למשרדי הלשכה.

התחייבות:

ניתן להעביר התחייבות בצירוף טופס ההרשמה.
ההתחייבות תכיל: דף לוגו של החברה, סכום הקורס, שם הקורס, שם המשתתף, חותמת החברה וחותמת מורשית (מנהלת כ"א, סמנכ"ל כספים, מנה"ח ראשית וכו'….) 

ביטולים:

כמפורט בסעיף "דמי ביטול" של הקורס הספציפי.

מחירים:

כמפורט בסעיף "דמי השתתפות" של הקורס הספציפי.
מתמחה יוכל להשתתף במחיר חבר, עובד אחר ישלם מחיר מלא.
פנסיונר(*) זכאי להנחה של 25% מעלות הקורס.
ותיק לשכה(**) ישלם 10% מעלות הקורס.
(*) פנסיונר הינו חבר לשכה המסווג בלשכה כפנסיונר.
(**) ותיק לשכה הינו חבר לשכה המסווג בלשכה כוותיק לשכה

תעודה:

למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר מטעם המכון להשתלמויות ולימודי תעודה של לשכת רואי החשבון בישראל. הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של 80% לפחות מתוך המפגשים בהם נערך הקורס.

 

המכון להשתלמויות ולימודי תעודה