הרשמה לקורסים תתאפשר רק בכרטיס אשראי (לא ניתן לשריין מקומות מראש).
לצערנו, לא תתאפשר הרשמה טלפונית ו\או שליחת צ'קים בפקס ו\או הרשמה במקום.
מספר משתתפי הקורסים מוגבל מראש לפיכך מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר (ההרשמה הינה בשיטת כל הקודם זוכה).

ההרשמה דרך אתר הלשכה.

ביטולים:

כמפורט בסעיף "דמי ביטול" של הקורס הספציפי.

מחירים:

כמפורט בסעיף "דמי השתתפות" של הקורס הספציפי.

תעודה:

למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר. 

הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של 80% לפחות מתוך המפגשים בהם נערך הקורס.