הסגל המקצועי

הסגל המקצועי

 הסגל המקצועי פועל בתחומי הביקורת, החשבונאות, הרגולציה והקשרים הבינלאומיים של הלשכה, תומך בוועדות המקצועיות של הלשכה, לרבות גיבוש תכניות עבודה, התעדכנות שוטפת בפרסומים בישראל ובפרסומים בינלאומיים, הכנת החומרים המקצועיים וניסוח הפרסומים מטעם הלשכה. 

הסגל המקצועי מטפל באופן שוטף בכל הדרישות המקצועיות של בכירי הלשכה והוועדות השונות, לרבות סיוע לחברים בנושא אישורים מיוחדים, וכן מעורב בגיבוש תגובות להצעות חקיקה וסקירת דין משווה. כמו כן אחראי הסגל לעדכון אתר הלשכה בתחומי הביקורת, החשבונאות, הרגולציה והקשרים הבינלאומיים של הלשכה.

לכל התכנים המקצועיים >>