לצפייה בקובץ פרוטוקול האסיפה הכללית השנתית 28.12.2024 לחצו כאן