לרשימת מועמדים לקבלת תעודת "יקיר לשכה" לשנת 2023 לחצו כאן