תקנון ותנאי שימוש באתר לשכת רואי חשבון בישראל

תקנון ותנאי שימוש באתר לשכת רואי חשבון בישראל

כל מי שנכנס לאתר, גולש באתר, משתמש באתר, משתמש בתוכן שפורסם באתר, רוכש שירותים דרך האתר ו/או משתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר ("המשתמש") מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון ותנאי השימוש באתר, מסכים להוראותיו וכי לא תהיה לו ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי ממנהליו ("הלשכה").

 1. תנאי שימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע
  1.1. ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.
  1.2. כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי לבצע פעולות באתר.
  1.3. הזמנתו או הצעתו ("הצעה") של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
   1.3.1. ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
   1.3.2. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
   1.3.3. המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של הלשכה.
   1.3.4. הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.
  1.4. מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הלשכה.
  1.5. במידה ובוצעה הזמנה לרכישת מוצרים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל, יוצע לרוכש מוצר חלופי ובמידה והלקוח לא יהיה מעוניין בכך, תבוטל הזמנתו ללא כל חיוב.
 2. פרטי רוכש השירותים, אבטחת האתר וכללי התנהגות של משתמשים
  2.1. בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס אשראי וכו' ("הפרטים"). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
  2.2. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה ללשכה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.
  2.3. הלשכה תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של הלשכה, חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.
  2.4. האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך ו/או לשנות ו/או למחוק תכנים של משתמשים ללא צורך בהודעה ו/או הבאת נימוקים בנידון.
  2.5. אין המשתמש יעשה שימוש באתר בכל דרך שהיא אשר אסורה על פי חוק.
  2.6. האתר, לרבות מפעילי האתר, בעלי האתר וכל גורמים נוספים, אשר קשורים בתכנון המערכת, אינם אחראים על כל נזק גופני ו/או נפשי אשר יכול להיגרם על ידי תכנים שהועלו על ידי משתמשים באתר.
  2.7. משתמש לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים, מאיים, פוגעני, מטעה, חודר/מפר פרטיות, גס, מעליב, דוחה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או מפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם.
  2.8. משתמש לא ישתמש בפרטים ו/או סיסמאות ו/או תכנים של משתמשים אחרים בניגוד לחוק.
  2.9. אסור למשתמש לפתוח חשבון עבור מישהו אחר ללא הסכמתו המפורשת ו/או לפתוח חשבון עבור קבוצה או ישות צד שלישי.
  2.10. אסור למשתמש לחקות אדם או ישות ו/או לייצגו שלא כהלכה ו/או השתייכותו לאדם ו/או לקבוצה מסוימת.
 3. תשלום בגין השירותים
  3.1. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך למשלוח המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעה.
  3.2. אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).
 4. מדיניות משלוחים ואספקה
  4.1. המשלוחים יבוצעו באמצעות דואר ישראל, לאזורים בתוך ישראל, ובכפוף לזמני האספקה של דואר ישראל.
  4.2. עלויות המשלוח:
   4.2.1. ספרי ביקורת:
    4.2.1.1. 30 ₪ עבור משלוח בדואר רשום;
    4.2.1.2. 60 ₪ עבור משלוח דואר שליחים.
   4.2.2. ספרי IFRS:
    4.2.2.1. 60 ₪ עבור משלוח בדואר שליחים בלבד.
   4.2.3. כרכי תוספות:
    4.2.3.1. 15 ₪ עבור משלוח בדואר רשום;
    4.2.3.2. 37 ₪ עבור משלוח בדואר שליחים.
   4.3. עלויות המשלוח עשויות להתעדכן בהתאם למחירון דואר ישראל. .
   4.4. הזמנות שתתבצענה בימי חמישי לאחר השעה 17:00 תטופלנה כאילו התבצעו ביום ראשון שלאחריו.
   4.5. הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את מדיניות המשלוחים ומחיריהם.
   4.6. ניתן לאסוף מוצרים כגון ספרי ביקורת ו IFRS בחינם באיסוף עצמי. יבוצע על ידי הלקוח מהכתובת: מונטיפיורי 1 תל אביב _____6129201____. [לדיון]
 5. מדיניות החזרת מוצרים וביטול הזמנות
  5.1 לקוח רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
  5.2. על הלקוח להחזיר את המוצר בתוך 30 יום ממועד קבלתו, וזאת בתנאי שהוחזר בשלמותו, ללא פגם, ולא נעשה בו שימוש וכשהוא ארוז באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית הקניה.
  5.3. בביטול רישום לבחינות חשבי שכר – סכום הרישום יוחזר בניכוי 20%. כך זה היום ובלבד שלא מדובר בנסיבות יוצאות דופן
  5.4. דמי המשלוח אשר שולמו לא יזוכו.
  5.5. ההחזר הכספי יבוצע על ידי הלשכה תוך לכל היותר 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה וקבלת המוצר לרשותה.
 6. הגבלת אחריות
  6.1. השימוש באתר ו/או בתוכן, מכולו או מקצתו, הינו באחריות המשתמש בלבד. האתר והתוכן ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). הלשכה, שותפותיה ו/או צדדים שלישיים כלשהם המספקים עבורה שירותים, אינם אחראים, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. התוכן שמתפרסם באתר עלול להיות לא מדויק, לא מלא, לא מעודכן, כולל שגיאות הדפסה או טעויות אחרות. כמו-כן, התוכן עלולים לכלול אי-דיוקים, חוסרים ושגיאות כתוצאה מביצוע שינויים, עריכה, קיצורים, התאמות ו/או מחיקות.
  6.2. הלשכה, שותפותיה ו/או צדדים שלישיים כלשהם המספקים עבורה שירותים, אינם נושאים במחויבות כלשהי לתקן או לעדכן את התוכן או כל מידע אחר הזמין באמצעות באתר. התוכן שמתפרסם באתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, כלכליות, חשבונאיות, משפטיות אישיות או אחרות ועל המשתמש לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבו הספציפי.
  6.3. כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר ו/או בתוכן נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש.
  6.4. אין באתר ו/או בתוכן המופיע בו כדי להוות עידוד או הצעה למכור כל מוצר או שירות של הלשכה.
  6.5. הלשכה, שותפותיה ו/או צדדים שלישיים כלשהם המספקים עבורה שירותים, אינם אחראים בשום מקרה, אף אם מי מהם היה מודע או מעודכן בדבר, לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר, מהסתמכות על התוכן שמופיע בו או באתרים המקושרים אליו. הלשכה, שותפותיה ו/או צדדים שלישיים כלשהם המספקים עבורה שירותים לא יישאו בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתוכן, מכולו או מקצתו.
  6.6. בכל מקרה שהלשכה תחוב באחריות על פי החוק ועל אף האמור לעיל תהיה אחריותה זו מוגבלת לסכום הנזק הישיר שנגרם למשתמש בפועל עקב השימוש באתר או בתוכן המופיע בו.
  6.7. התוכן מהווה אך ורק הבעת דעה סובייקטיבית של הלשכה נכון למועד פרסומו, ולא מהווה דבר שבעובדה או המלצה לקבלת החלוטה בעניין כלשהו. הלשכה אינה נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן את התוכן לאחר פרסומו.
  6.8. הלשכה אינה משמשת כ"מומחה" או יועץ לעניין כלשהו.
  6.9. התוכן מבוסס על מידע שנתקבל ע"י הלשכה וממקורות אחרים אשר הלשכה מאמינה כי שהינם מהימנים. הלשכה אינה מבקרת ואין עליה כל מחויבות לבקר את המידע שנתקבל, ואינה מבצעת כל בדיקה או אימות לגבי נכונותו או שלמותו.
  6.10. הלשכה עשויה לקבל תמורה בגין התוכן. הלשכה שומרת לעצמה את הזכות להפיץ את התוכן, מכולו או מקצתו, על גבי דפי האתר, וכן להפיץ את התוכן, מכולו או מקצתו, בדרכים אחרות, כגון בפרסומים של הלשכה או באמצעות צדדים שלישיים.
  6.11. הלשכה אינה אחראית על איכות המוצרים הנרכשים באתר. המשתמש באתר משחרר את הלשכה מכל אחריות להפסד ו/או נזק עקיף או תוצאתי שיגרם לו, במישרין או בעקיפין, לרבות הפסד הכנסה ורווח, כתוצאה מהמוצרים שרכש דרך האתר, והלשכה לא תהא אחראית לנזק עקיף או תוצאתי מכל סוג שהוא.
  6.12. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
  6.13. הלשכה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, הלשכה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי משתמש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של הלשכה.
  6.14. הלשכה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של משתמשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.
 7. בעלות ושמירה על זכויות
  7.1. האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות הלשכה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.
  7.2. הלשכה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא הלשכה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.
  7.3. שימוש בתוכן המצוי באתר עשוי להיות מנוטר מפעם לפעם ע"י הלשכה על-מנת להבטיח את הציות לתנאי השימוש. הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כניסת משתמש כלשהו לאתר, ו/או למנוע ממנו גישה לתוכן, מכולו או מקצתו, עם או בלי התראה, אם מתעורר אצלה חשש כי משתמש כלשהו נכנס לאתר או משתמש בתוכן מסוים באתר תוך הפרת תנאי שימוש אלה.
 8. קישור לאתרים של צדדים שלישיים
  8.1. באתר קיימים קישורים (לינקים) לעמודים ולאתרים אחרים ברשת האינטרנט. הקישורים מוצגים באתר לנוחיות המשתמש בלבד, ונמצאים באחריותם הבלעדית של בעלי אתרים אלו. המשתמש מודע לכך שהלשכה אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים; כי הלשכה לא תישא בכל אחריות בקשר עם התכנים או הפעולות המבוצעות באתרים אלה; כי הלשכה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש או כלפי כל אדם אחר המבצע שימוש באתרים של צדדים שלישיים; וכי העובדה שהאתר מכיל קישורים אלו אינה מעידה על הסכמת הלשכה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים, ואינה מהווה ערובה לאמינותם, למהימנותם, לעדכניותם, לחוקיותם, למדיניות הפרטיות הנקוטה על ידי בעלי התכנים או לכל היבט אחר הכרוך בתפעול האתרים המקושרים.
  8.2. הלשכה איננה מתחייבת כי הקישורים המופיעים באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
  8.3. הלשכה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
 9. הגבלות על השימוש באתר
  משתמש באתר אינו רשאי:
  9.1. להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות שימוש באמצעים מסוג Crawlers, Robots, Deep-link, Scraper, Bot, Spider, Data Mining, קוד מחשב או אמצעים אוטומטיים אחרים, תוכנות, מכשירים, אלגוריתמים, תהליכים, שיטות, ו/או מתודולוגיות כלשהם לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של האתר ו/או התוכן, מכולו או מקצתו, מבלי לקבל את אישורה של הלשכה מראש ובכתב לכך;
  9.2. להשיג גישה או לנסות להשיג גישה בכל דרך לאתר, ו/או לתוכן אשר לא הועמד לרשות הציבור באופן מכוון בין היתר באמצעות הצגה פומבית על-גבי האתר או דרך הצבת לינק לאתר;
  9.3. להפר את המגבלות תחת תנאי שימוש אלה באמצעות כל רובוט, או לעקוף ו/או להערים על כל אמצעי שנועד להגביל או למנוע גישה לחלק מהאתר ו/או לתוכן מסוים;
  9.4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה או להציג תוכן מהאתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תוכן כלשהו;
  9.5. להפריע או להפר את כל זכות של המשתמשים האחרים באתר, לרבות הזכות לפרטיות, או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת, לרבות באמצעות הפעלת תוכנת רובוט, עכביש, או כל שיטה אחרת לאיסוף או לאחזור מידע באופן ידני או אוטומטי;
  9.6. למכור, להעניק רישיונות, או לנצל לכל מטרה מסחרית את השימוש או הגישה לתוכן או לאתר;
  9.7. לעשות שימוש באתר ו/או בתוכן לשם יצירת מאגר מידע או לקט על ידי הורדה ואחסון שיטתי של התוכן המופיע באתר;
  9.8. להפריע או לנסות להפריע לעבודתו התקינה של האתר או לפעילותן התקינה של הפועלות המבוצעות באמצעותו או דרכו, לרבות כניסה לאתר, לתוכן ו/או לכל מידע אחר; ו/או
  9.9. לנקוט או לנסות לנקוט בכל פעולה אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הלשכה, עשוי להכביד באופן בלתי סביר ו/או בלתי מידתי על פעילות האתר או על תשתיותיו.
 10. שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר
  כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את הלשכה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו ללשכה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 11. הרשמה
  11.1. כחלק מתהליך ההרשמה, על המשתמש לבחור בשם משתמש ובסיסמא, ולמסור פרטים אישיים הכוללים: שם פרטי; שם משפחה; וכן כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת מקום עבודה, תחום עיסוק חשבונאי וכדומה ("מידע אישי"). על כל המידע האישי שנמסר להיות מדויק, מעודכן ומלא.
  11.2. משתמש הנכנס לאתר ו/או משתמש בתוכן, מכולו או מקצתו, במסגרת עבודתו, עליו להשתמש בשם המתחם של מעסיקו במהלך ההרשמה. אי-עמידה בתנאים אלה מהווה הפרה של תנאי השימוש, ועשויה, בין היתר, לגרום לחסימה מידית של גישתו לאתר ו/או לתוכן, מכולו או מקצתו.
  11.3. יש לעיין במדיניות הפרטיות למידע אודות האופן שבו נעשה שימוש במידע זה והמטרות שלשמם הוא נאסף.
 12. שרות לקוחות [לדיון]
  12.1. אנו מקפידים לתת שרות אדיב ומהיר לכל לקוחותינו. לכן נשמח שתפנו אלינו בכל שאלה, בקשה, רעיון או טענה.
  דואר אלקטרוני: contact@icpas.org.il.
  טלפון: 03-5116644/6.
  כתובת: רח' מונטיפיורי 1 תל אביב.
 13. שונות
  13.1. תנאי השימוש אינם יוצרים, ולא יפורשו כיוצרים, כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין הלשכה.
  13.2. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת ו/או עניין הקשורים בתנאי השימוש ו/או באתר ו/או בתוכן תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת ו/או עניין הקשורים בתנאי השימוש ו/או באתר ו/או בתוכן הנו הדין הישראלי בלבד.
  13.3. במידה שתנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים.
  13.4. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין הלשכה ומחליפים כל הבנה או הסכמה אחרת, בעל פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכן. גרסה מודפסת של תנאי השימוש וכל הודעה אלקטרונית שתינתן למשתמש יהיו קבילים בבית משפט או בכל הליך מינהלי.