האח הגדול- סגירת חשבונות בנק מחשש להלבנת הון

יום עיון

17 ינו'
האח הגדול-  סגירת חשבונות בנק מחשש להלבנת הון
האח הגדול- סגירת חשבונות בנק מחשש להלבנת הון

המערכת הבנקאית הינה מערכת אשר ההתקשרות וההתנהלות, מולה ועמה, קריטית לטובת התנהלות חוקית ותקינה של המשק בכלל והמשק הישראלי בפרט. באמצעות המערכת הבנקאית ובזכות שיתוף הפעולה עמה מתקיימים עסקים רבים, באמצעותם מתבצעות פעולות רבות של סליקה ובאמצעותם יכולים עסקים רבים לגבות כספים מלקוחות אינטרנטיים ו/או מלקוחות המגיעים אליהם באופנים אחרים. באמצעות המערכת הבנקאית יכולים אותם עסקים לגבות כספים מלקוחות בגין טובין או שירותים הנמכרים על ידי אותם עסקים ישראלים.

יחד עם זאת, תוצר של הגלובליזציה - הוא הידוק הרגולציה על הבנקים בעולם. נכון להיום המערכת הבנקאית נתפסת במידה רבה כ-"שומר סף" של רשויות אכיפת החוק ומשכך מוטלות עליה חובות בלתי מבוטלות אשר מטרתן הן, בין השאר, להבטיח כי לא יעשו בה ו/או בחשבונותיה שימוש לטובת פעולות לא חוקיות דוגמת הלבנת כספים, אי דיווח לרשויות המס, פעילות לא רגולטורית ועוד מהלכים כאלה או אחרים, בהם החוק מבקש להילחם.

יתרה מזאת, החוק והרגולציה הישראלית והעולמית מטילים סנקציות ועונשים כבדים על אותם בנקים הפועלים בניגוד להוראות ומבצעים או מאפשרים לאחרים לבצע פעולות הנוגדות את הנחיות בנק ישראל ו/או הסכמים או אמנות אחרות אשר ישראל צד להם. הבעיה מתעוררת בקרב אנשי עסקים ישראלים, שעה בה הבנקים מגלים זהירות החורגת מהנדרש - כלומר יש בנמצא מצבים בהם הבנקים נכנסים להיסטריה החורגת מהמצופה מהם, מה שגורם להם לקבל החלטות קריטיות המנטרלות פעילות עסקית ממש.

המפגש ללא עלות ולחברים בלבד, אך מצריך הרשמה מוקדמת בשל מגבלת מקום.

17/01/2019
16:30
*על מנת להרשם לאירוע יש להתחבר לאתר!