"*" אינדוקטור שדות חובה

מגדר

MM סלאש DD סלאש YYYY
סטטוס*

תפקיד*

הריני מתבקש להצטרף למאגר

תחום ההתמחות המקצועית שלי (כגון: ביטוח, תיירות, תעשיה קבלנות בנין)

פרטי השכלה אקדמית/מקצועית (בנוסף לתואר ראשון בחשבונאות)
המוסד האקדמי
מקצוע נלמד
תקופת הלימוד
תאריך ההסמכה
התואר
 

ידיעת שפות

עברית
אנגלית
ערבית
הריני מצהיר כי באפשרותי לארגן במשרדי סידורים טכניים נאותים לניהול ישיבת הבוררות/גישור.*
הריני מצהיר כי כל הפרטים דלעיל נכונים.*