הליכי פירוק מרצון חדשים בהתאם לתיקון לחוק החברות

הליכי פירוק מרצון חדשים בהתאם לתיקון לחוק החברות

| 05.11.2019

 

 

הליכי פירוק מרצון חדשים בהתאם לתיקון לחוק החברות

 

אבקש ליידע אתכם בדבר הליכי פירוק מרצון חדשים בהתאם לתיקון מס' 32 לחוק החברות, שנכנס לתוקף ביום 15.9.2019.

ביום 15 במרץ 2018 פורסם ברשומות התיקון האמור, בעקבות חקיקתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018.
 
תיקון מס' 32 עוסק, בין היתר, בהליכי פירוק חברה מרצון. סעיף 342 לחוק החברות מסדיר את הליכי הפירוק החדשים ומבטל את ההוראות שעסקו בפירוק חברה מרצון בפקודת החברות התשמ"ג-1983.
 
הליכי הפירוק החדשים כוללים הקלות, כגון:
 
  • פירוק חברה מרצון בשני שלבים בלבד (לכלל החברות- חברות יחיד וחברות שאינן חברות יחיד).
  • ביטול דרישת הפרסום ברשומות, הפרסום יתבצע על ידי רשם החברות ללא צורך בתשלום אגרה.
  • פירוק מרצון בהליך מזורז לחברות שאינן פעילות - הליך פירוק הכולל הגשת מסמכים בשלב אחד בלבד.
אבקש להפנות אתכם לאתר רשות התאגידים ולהנחיות המלאות בדבר אופן הגשת בקשה לפירוק מרצון בהתאם לתיקון החדש לחוק - לאתר לחצו כאן.
 
חברות אשר החלו בהליכי פירוק מרצון מול רשם החברות לפני כניסת התיקון לחוק לתוקף, ימשיכו את הליכי הפירוק לפי הוראות פקודת החברות- בהתאם להנחיות הקודמות.
 
לתשומת הלב, בתיקון לחוק החברות בוטלה האפשרות לפרק חברה מרצון על ידי נושים.