השגות הלשכה הובילו לשינוי מכרז משרד רה

השגות הלשכה הובילו לשינוי מכרז משרד רה"מ למתן שירותי ראיית חשבון

| 20.05.2019

 


חברות וחברים יקרים,
הנדון: השגות הלשכה הובילו לשינוי מכרז משרד רה"מ למתן שירותי ראיית חשבון 
 
 
אנו ממשיכים לפעול בכל דרך על מנת להגן על רואי החשבון המבקרים במגזר הציבורי. במסגרת זו אנו מקפידים גם לבחון את ההיבטים המקצועיים של מכרזים על מנת להעיר לגביהם במידת הצורך. 
 
לאחרונה, פורסם מכרז פומבי על-ידי משרד ראש הממשלה (מכרז פומבי מס' 5-2019 לקבלת שירותי בקרה מנהלית, תפעולית וכלכלית על התקשרויות משרד ראש הממשלה).
 
בבדיקתנו, נמצא כי אחד מתנאי הסף עבור רו"ח המציע שירות רכז בקרה הינו תעודת מבקר פנימי מוסמך (CIA), ולא די בהיותו רואה חשבון.

ערכנו פנייה בכתב אל משרד ראש הממשלה, במסגרתה ציינו, כי ההכשרה כרואה חשבון מקנה את כל המיומנויות והיכולות הנדרשות לביצוע עבודה זו ולכן אין צורך לטעמנו להוסיף ולהגביל את תנאי הסף.

אני שמחה לבשר לכם כי פנייתנו הניבה פרי תנאי המכרז שונו והוסר תנאי הסף האמור לעיל.
נקבע כי רואה חשבון יוכל לשמש רכז בקרה, בין אם יש לו תעודת מבקר פנים מוסמך (CIA) בין אם לאו.

תודה לצוות המקצועי המסור בראשות רו"ח איריס אלדר על הסיוע הרב.