גיוס רו

גיוס רו"ח כמפקחים על טוהר הבחירות

| 04.09.2019

 
 
חברות וחברים יקרים,
 
הודעה חשובה – גיוס 300 רואי חשבון חברי לשכה כמפקחים על טוהר הבחירות לכנסת ה-22

מתכבדת ליידע כי יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה-22 השופט חנן מלצר, אישר יוזמה חדשה של לשכת רואי חשבון לגיוס רואי חשבון חברי לשכה כמפקחים שישמרו על טוהר הבחירות במהלך יום הבחירות לכנסת ה-22 בתאריך 17.9.2019.

מצ"ב קול קורא לרואי חשבון - לחצו כאן

אבקש שכל מי שמעוניין יגיש את תצהיר המועמד וטופס רישום מיידית.

נא למלא בקפידה את הטפסים להגשת המועמדות ולהעבירן לגב' אתי חסון לכתובת דוא"ל: eti@icpas.org.il בלשכת רואי חשבון ולציין בגוף המייל את השם המלא ומספר תעודת הזהות. 

לשכת רואי חשבון תבחן את שלמות הטפסים והחברות בלשכה, המהווה תנאי חובה, ורק מי שימצא עומד בתנאי הסף לרבות הדרישות בתצהיר, מועמדותו תועבר לוועדת הבחירות המרכזית כבר ביום א' הקרוב.  
 
לאחר אישור הלשכה, בשלב הבא כל מועמד/ת מחויב/ת להחתים עורך דין על גבי התצהיר.
(יעמדו לרשותכם בימים א' עד ג' שש נציגויות בהן ניתן יהיה להחתים ללא עלות - לרשימה לחצו כאן).

להורדת תצהיר מועמד/ת לתפקיד מפקח טוהר בחירות לחצו כאן

להורדת טופס רישום מועמד לחצו כאן

אנו נערכים בצוות מוגבר לקליטת הטפסים ובדיקתם כדי להספיק ולהעבירם ביום א' בבוקר ליו"ר וועדת הבחירות.