מנוי ב

מנוי ב"יפעת מכרזים" במחיר מיוחד רק לחברי לשכה

| 08.01.2019

 

 

מנוי ב"יפעת מכרזים" במחיר מיוחד רק לחברי לשכה


כלי נוח לקבלת מידע ושירות אודות מכרזים פומביים הוא באמצעות מנוי ל"יפעת מכרזים".
שמחים להודיעכם כי הצלחנו ליצור הסדר ייחודי עם "יפעת מכרזים" עבור רואי החשבון ומתן הנחה כספית ברכישת מנוי לקבלת מידע ושרות אודות מכרזים פומביים.

המחיר לרואה חשבון חבר לשכה שהינו לקוח חדש הינו סך של 1,000 ₪ + מע"מ.
התשלום הינו שנה מראש (כמקובל בחברה) עבור עמדת עבודה אחת, או 1,100 ש"ח + מע"מ למנוי בהתקשרות הכוללת מספר עמדות באותו משרד (עד 3 עמדות).
 
במסגרת השרות, יקבל החבר את כל המכרזים הפומביים והבלעדיים בישראל, התקשרויות פטורות ממכרז ותוצאות מכרזים, ובכך תיווצר חשיפה לאינספור הזדמנויות!
כמו כן, יקבלו המנויים ליווי ראשון במכרז אשר יהיה בתשלום רק במקרה של זכייה באותו מכרז.

הזמנו את נציגי יפעת מכרזים להשתתף בכנסי הלשכה במטרה להדגים לחברים שיגיעו לכנסים את דרך הליווי במכרזים, כולל הפשטות בגישה למכרזי זוטא וטכנולוגיות סוכן חכם –  הכל, ללא עלות לחבר.

חבר שירצה להצטרף ליפעת מכרזים, יזדהה כחבר לשכה ויקבל את ההטבה הכספית.

תודות לגב' אימאן זועבי, רו"ח  - יו"ר הוועדה הארצית לסיוע וטיפול למשרדים קטנים על הסיוע.

אנו נמשיך ונפעל עבורכם, נרחיב מעגלי שיתופי הפעולה ויצירת הטבות ייחודיות לטובת רואי החשבון – חברי הלשכה.
 
אנו מאחלים לכם הצלחה במכרזים !לאתר של "יפעת מכרזים" לחצו כאן
 
 
 
בהצלחה,
איריס שטרק, רו"ח
נשיאת הלשכה