פרעון שקים על ידי הבנקים - עדכונים חשובים מבנק ישראל

פרעון שקים על ידי הבנקים - עדכונים חשובים מבנק ישראל

| 30.06.2019

 

 

 

 

חברות וחברים יקרים,

 

חברות וחברים יקרים, ב-1 ביולי 2019 תכנסנה לתוקף ההגבלות בנוגע לפירעון שיקים על ידי הבנקים. בעקבות מכתב הנשיאה הדורש הבהרות בסוגיות הקשורות לתקן 501 – השיק האחיד, החל שיח עם בנק ישראל. הובהר לנציגי הבנק כי קיימת אי בהירות בנושאים יישומיים רבים. אני שמחה לעדכנכם, כי בנק ישראל קיבל את הערות הלשכה ועדכן את חומרי ההסברה באתר הבנק.  לנוחויתכם, להלן ההדגשים:  

  • שיקים במתכונת הישנה שכבר מופקדים למשמרת בבנקים יפרעו בהתאם למועד.
  • שיקים למוטב בלבד ללא הסבה שהמוטב מחזיק בהם וטרם הופקדו בבנקים - החוק מתייחס להסבות ולכן שיקים למוטב בלבד ימשיכו להיסלק כרגיל, למעט אם השיק פתוח – ללא שם המוטב. החוק אוסר על מתן וקבלה של שיקים פתוחים מכל סוג שהוא (למוטב בלבד וסחיר).
  • ניתן להמשיך לעשות שימוש בכל פנקס שיקים קיים עד להודעה חדשה.
  • בנק ישראל יבחן בהמשך את כל סוגיית הפסקת השימוש בשיקים במתכונת הישנה.
  • החוק מאפשר ללקוחות להפקיד למשמרת בבנקים שיקים עתידיים מוסבים שלא על פי החוק וזאת לפני ה- 1.7.2019. שיקים מוסבים, שלא על פי החוק, שיופקדו לאחר ה-1.7.2019, יוחזרו על ידי הבנק בהתאם להוראות החוק.
  • הזזת החתימה ימינה במתכונת החדשה נעשתה מטעמים טכנולוגיים (כדי לאפשר סריקה של הפרטים בפס התחתון של השיק מבלי שהחתימה תפריע) ואינה קשורה לחוק המזומן.

תודה לצוות המקצועי המסור בראשות רו"ח איריס אלדר על הסיוע הרב, וכן לרו"ח הדסה רוזנברג על עזרתה.  

לצפייה במכתב הנשיאה לחצו כאן

למידע מאתר בנק ישראל לחצו כאן