עדכונים מראשות ועדת המסים

עדכונים מראשות ועדת המסים

| 29.07.2019

 

 

חברות וחברים יקרים,

 
לעדכונכם, רשות המסים בישראל פרסמה שני חוזרים חדשים:

1. חוזר מס הכנסה מספר 2/2019 בנושא: הוראות סעיף 64 לעניין חברת בית וסעיף 64א לעניין חברה משפחתית

ביום 1.1.18 נכנס לתוקף תיקון מספר 245 לפקודת מס הכנסה אשר במסגרתו שונו בין היתר הוראות סעיף 64 לפקודה לעניין חברת בית, וכן הוראות סעיף 64א לפקודה בנושא חברה משפחתית.

מצ"ב חוזר רשות המסים מיום 23.7.19 המפרט את השינויים.

לצפייה בחוזר  לחצו כאן
 
2. חוזר מס הכנסה 1/2019 בנושא: מניות בכורה - סיווג לפי צרכי מס

מצ"ב חוזר רשות המסים מיום 24.7.19 המבהיר כיצד יסווגו מניות בכורה לצרכי מס.
תשומת לבכם, החוזר מחליף את חוזר מס הכנסה 1/2019 הנושא את תאריך 4 באפריל 2019 שפורסם ביום  23.7.19 באתר רשות המסים - סעיף 52 תוקן.

לצפייה בחוזר לחצו כאן.