הקלות בדיווח המקוון של הפקדות לקופות גמל ודחיית מועד הכניסה לתוקף לעסקים קטנים

הקלות בדיווח המקוון של הפקדות לקופות גמל ודחיית מועד הכניסה לתוקף לעסקים קטנים

| 06.01.2020

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
חברות וחברים יקרים,
 

קשובים לנו ברשות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

בשורה לעסקים הקטנים – בהמשך לפנייתי בוצעו הקלות משמעותיות בדיווח המקוון של הפקדות לקופות גמל למעסיקים עד עשרה עובדים

חברות וחברים יקרים, בהמשך לחוזר הקודם שפורסם בנושא, רפורמת הדיווח האחיד, המחייבת לדווח על הפקדות לקופות גמל לעובדים, באופן מקוון ובפורמט דיגטלי חדש, עמדה לחול עפ"י התקנות על כלל העסקים, החל מהעובד הראשון, מתחילת ינואר 2020.  
לאור מצוקתם של העסקים הקטנים באופן הממשק לפתרון הטכנולוגי הקיים, פניתי לד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, והוחלט על ידי הממונה לתקן את החוזר העוסק בנושא ולבצע הקלות משמעותיות באופן הדיווח כאשר מדובר במעסיקים קטנים.  
הכניסה לתוקף של הוראות הדיווח מעסיקים שיש להם לפחות 4 עובדים אך לא יותר מ- 9 עובדים נדחתה ליום 25 ביוני 2020, ועבור מעסיקים שיש להם פחות מ- 4 עובדים נדחתה ליום 24 ביוני 2021.

 בנוסף, בטיוטה בדבר אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל ובטיוטה בדבר "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים" שפרסם הממונה על שוק ההון מעסיקים קטנים יוכלו לדווח לקופות הגמל בקובץ אקסל פשוט, וכן אחת לרבעון לקבל קובץ איזונים חוזרים בקובץ אקסל פשוט.    
 
אני שמחה שהרשות מגלה התחשבות. אנחנו ממשיכים לקיים דיונים שוטפים עם נציגי הרשות לשיפור תהליך הדיווח המקוון, כך שאופן היישום יהיה קל ופשוט ככל האפשר.  
אבקש להודות לד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, למר חגי בנימין, מנהל מחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, על האוזן הקשבת ועל ההקלות המשמעותיות שבוצעו. כמו כן, ברצוני להודות למר אוהד וייגמן בגין תרומתו המקצועית בנושא.  
 
  • למכתב נלווה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - הרפורמה בתהליכי סליקת הכספים - לחצו כאן.
  • לחוזר רשות שוק ההון בדבר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל - תיקון  לחצו כאן
  • לטיוטה - אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל, על פיה יינתן למעסיקים קטנים לדווח בקובץ אקסל לחצו כאן​
  • לטיוטה – מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים לחצו כאן