שינוי תנאי מכרז למתן שירותי ראיית חשבון בשל השגות הלשכה

שינוי תנאי מכרז למתן שירותי ראיית חשבון בשל השגות הלשכה

| 20.05.2019

 


חברות וחברים יקרים,
 
הנדון: שינוי תנאי מכרז למתן שירותי ראיית חשבון בשל השגות הלשכה

כחלק מתפקידנו כארגון מקצועי של רואי חשבון אנו פועלים על מנת להגן על רואי החשבון המבקרים במגזר הציבורי ובכלל זה ברשויות המקומיות.
לשם כך, אנו מקפידים על בחינת ההיבטים המקצועיים של מכרזים על מנת להעיר לגביהם במידת הצורך. 
 
איגוד ערים איילון פרסם לאחרונה מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ משפטי, ראיית חשבון, גזברות וביקורת פנים אפריל 2019 (מכרז פומבי מס' מס' 4-2019).
 
מצאנו מספר ליקויים בתנאי המכרז, כדלקמן :
 
  • נכללה כמות שעות מוגבלת עבור הכנת דוחות כספיים שנתיים ורבעוניים והכנת תקציב. הגבלת היקף השעות מראש עלולה, כמובן, לפגוע באיכות העבודה ואף לסכן את פרנסתו של רואה החשבון.
  • אחוז ההנחה שמתבקש המציע לתת לא הוגבל לתקרה מסוימת. אי הגבלת אחוז ההנחה עלולה להביא לתחרות פרועה על המחיר ואף לגרום למציע להפסד.
  • בתנאי הסף נקבעו דרישות נרחבות מאוד להמלצות, העלולות לפסול שלא בצדק רואי חשבון שיש להם יכולות וכישורים נדרשים.
פנינו למנכ"ל איגוד ערים איילון, מר רענן תימור, בכתב והעלינו את השגות הלשכה לעניין המכרז. אני שמחה לבשר לכם כי פנייתי הניבה פרי, וכי מר תימור היה קשוב להערות הלשכה, ועל כך תודתי נתונה לו.
 
ההחלטה שנתקבלה הינה : שינוי תנאי המכרז והתאמתו להערותינו, באופן שבו הדרישות להמלצות צומצמו משמעותית, נקבע אחוז הנחה מקסימלי מתעריף חשכ"ל וכן הובהר כי מסגרת השעות אינה כובלת, שכן קיים "בנק שעות" שניתן להשתמש בו במקרה של חריגה.

 תודה לצוות המקצועי המסור בראשות רו"ח איריס אלדר על הסיוע הרב.