פורסמה טיוטת נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה

פורסמה טיוטת נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה

| 25.08.2019

 

חברות וחברים יקרים,


אגף החשב הכללי מעונין לקבל את הערות הציבור לטיוטת הנוהל שגובשה במשרד בטרם יוחלט על הנוסח הסופי של הנוהל.
לידיעתכם, ביום ה-22 באוגוסט 2019, פורסמה להערות הציבור טיוטת נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה.
 
בכוונת הלשכה לרכז את תגובות והערות החברים ולקיים פגישה עם נציגי משרד האוצר בנושא.
 
עיקר השינוי ביחס לנוהל הקודם הוא באופן הגשת בקשת התמיכה למשרדי הממשלה ואופן ביצוע הביקורת השנתית על השימוש בכספי התמיכה שעורך אגף החשב הכללי.
 
בהתאם למוצע, הביקורת תעשה בשנה שלאחר שנת התמיכה, בדיעבד, על בסיס דיווח מבוקר של מוסד הציבור אודות פעילותו בשנת התמיכה, ולא עוד כחלק מהגשת בקשת התמיכה כפי שהיה נהוג עד היום.
בנוסף, לצורך הקלת הנטל הבירוקרטי, מוצע להתאים את מועדי הדיווח השנתיים למועדים שבהם נדרשים מוסדות ציבור להגיש דיווחים לרשם העמותות, אוחדו חלק מדרישות הדיווח ואף הונחה התשתית שתאפשר, במקרים מסוימים, הפחתת תדירות הדיווחים הנדרשים ממוסדות הציבור למתכונת דיווח דו-שנתית.
 
שינויים אלה ושינויים נוספים שמפורטים בטיוטת הנוהל, נועדו להפחית את היקף המסמכים שנדרשים מוסדות הציבור לצרף לבקשת תמיכה, ובמטרה לקצר את תהליך הגשת בקשת התמיכה, להקטין את העלויות הכספיות הכרוכות בהגשת בקשת תמיכה מהמדינה, ובכך לשפר את נגישות מוסדות הציבור למקורות המימון הממשלתיים.

לקריאת טיוטת נוהל לחצו כאן 

רואי חשבון מבקרים, מנהלי כספים או חשבים בגופים הנתמכים מוזמנים להעביר את ההערות והתגובות בעניין טיוטת הנוהל אל רו"ח דין קריספין, סגן ראש הסגל המקצועי, בדוא"ל: din@icpas.org.il.
 
את הפניות יש להעביר עד ליום ה' 5.9.2019