מטריית המידע

ספרות מקצועית

מטריית המידע

חוברת מטריית המידע ממשיכה להיות כלי עזר חיוני במשרדי רואי החשבון.

הפרסום המקצועי כולל מידע מקצועי ועדכני: פסיקה, חקיקה ועדכונים, סוגיות בדיני עבודה, פסקי דין וטבלאות מידע.

להזמנת חוברת מטריית מידע גיליון מס' 93 – יוני 2024 לחצו כאן

כשירות לחברים, ניתן להדפיס ע"ג החוברות את שם הפירמה ללא עלות נוספת (מותנה בכמות מינימום כמפורט בטופס ההזמנה המצורף).

מידות: 21*30 ס"מ

מספר עמודים: 95

נייר פנים: 60 גרם

טל' לבירורים:  03-5116624, פקס: 03-5113524 מייל: rami@icpas.org.il

חוברות קודמות:

להורדת חוברת מטרית המידע – גיליון מס 92 | מרץ 2024 – לחצו כאן

להורדת חוברת מטרית המידע – גיליון מס 91 | דצמבר 2023 – לחצו כאן

להורדת חוברת מטרית המידע – גיליון מס 90 | ספטמבר 2023 – לחצו כאן

להורדת חוברת מטרית המידע – גיליון מס 89 | יוני 2023 לחצו כאן

להורדת חוברת מטרית המידע – גיליון מס 88 | מרץ 2023 לחצו כאן

להורדת חוברת מטרית המידע – גיליון מס 87 | דצנבר 2022 – לחצו כאן

להורדת חוברת מטרית המידע – גיליון מס 86 | ספטמבר 2022לחצו כאן

להורדת חוברת מטרית המידע – גיליון מס 85 | יוני 2022לחצו כאן

להורדת חוברת מטרית המידע – גיליון מס 80 | מרץ 2021 – לחצו כאן

להורדת חוברת מטרית המידע – גיליון מס 79 | דצמבר 2020 – לחצו כאן

להורדת חוברת מטרית המידע – גיליון מס 76 | מרץ 2020 – לחצו כאן

להורדת חוברת מטרית המידע – גיליון מס 75 | דצמבר 2019 – לחצו כאן

להורדת חוברת מטרית המידע – גיליון מס 74 | ספטמבר 2019 – לחצו כאן

להורדת חוברת מטרית המידע – גיליון מס 73 | יוני 2019לחצו כאן

להורדת החוברת – מטריית המידע – גיליון מספר 72 | מרץ 2019  – לחצו כאן

להורדת קובץ מטרית המידע המכיל את 4 הרבעונים לשנת 2018 – לחצו כאן