פרסומים מקצועיים כרך א' וכרך ב'

ספרות מקצועית

פרסומים מקצועיים כרך א' וכרך ב'

 

 

מהדורה  2022

 

מהדורת "פרסומים מקצועיים" במתכונתה החדשה רבת ערך לחברים בעבודתם המקצועית ומהווה חלק מהפעילות המתמשכת של הלשכה כדי להעמיד לרשות חבריה כלים רלוונטיים ועדכניים לצורך עבודתם, כמו גם כדי לקיים ולשמר רמה מקצועית מיטבית של המקצוע בישראל. מהדורה זו מיועדת גם לשמש בידי סטודנטים הלומדים את המקצוע בתקופת לימודיהם.

 

בכרך א', נוסח רשמי משולב ומאורגן מחדש של כל הפרסומים המקצועיים בתחומים של בקרת איכות, ביקורת דוחות כספיים, סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים ושירותים קשורים. יצירת הנוסח הרשמי המשולב והארגון מחדש של מערכת הפרסומים המקצועיים היו גולת הכותרת של פעילותה המקצועית של הלשכה בעת האחרונה ופרי עבודה רבה ומאומצת של המוסדות המקצועיים בלשכה. בנוסף נכללים בכרך ב' כללי ההתנהגות מקצועית ופרסומים קשורים אחרים וכן נספחים רלוונטיים.

 

260