פרסומים מקצועיים כרך תוספות

ספרות מקצועית

פרסומים מקצועיים כרך תוספות

פרסומים מקצועיים כרך תוספות

מהדורת "פרסומים מקצועיים כרך תוספות" מהווה מהדורת המשך למהדורת "פרסומים מקצועיים" שפורסמה בנובמבר 2020.  

המהדורה כוללת:

  • מילון מונחים(Glossary of Terms)
  • תקן ביקורת (ישראל) 260 – תקשורת עם המופקדים על ממשל תאגידי (מתוקן 2021)
  • תקן ביקורת (ישראל) 600 – הסתמכות המבקר על מבקרים אחרים בדוחות כספיים מאוחדים (תיקונים מתחייבים)
  • תקן ביקורת (ישראל) 701 – תקשור ענייני מפתח בביקורת בדוח רואה החשבון המבקר
  • תיקונים מתחייבים לפרסומים מקצועיים שונים.
  • עדכון ביקורת 2022-1.

להזמנת המהדורה לחצו כאן >

55