תקני דיווח חשבונאי - IFRS

ספרות מקצועית

תקני דיווח חשבונאי - IFRS

 

תקני הדיווח חשבונאי IFRS 2023

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות שמח להודיע כי מהדורת 2023 של ספר תקני דיווח חשבונאי IFRS מתורגמים לעברית יצאה לאור.

תקני דיווח חשבונאי מופיעים גם באתר האינטרנט של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות שכתובתו:  www.iasb.org.il

 

מחיר המארז כולל גם את תקן חשבונאות מספר 40 (מעודכן 2021), כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים. (המארז מכיל 4 כרכים)

 

לפרטים נוספים יש לפנות להנהלת חשבונות בטלפון: 03-5116621

להורדת טופס להזמנת ספר >

 

500