תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים - IFRS

ספרות מקצועית

תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים - IFRS

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות שמח להודיע כי מהדורת  2019 של ספר תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים מתורגמים לעברית יצאה לאור.

תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים מופיעים גם באתר האינטרנט של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות שכתובתו: www.iasb.org.il

תקני דיווח כספי בינלאומיים או פרשנויות או תיקונים להם שיפורסמו במהלך התקופה עד לפרסום ספר תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים של שנת  2020 יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

מחיר המארז כולל גם את הנוסח המשולב של ג”ד 69, (המארז מכיל 4 כרכים).

לפרטים נוספים יש לפנות להנהלת חשבונות בטלפון: 03-5116621

להורדת טופס להזמנת ספר

 

500