תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים - IFRS

ספרות מקצועית

תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים - IFRS

 

תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים – IFRS

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות שמח להודיע כי מהדורת 2022 של ספר תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים מתורגמים לעברית יצאה לאור.

תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים מופיעים גם באתר האינטרנט של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות שכתובתו:  www.iasb.org.il

 

תקני דיווח כספי בינלאומיים או פרשנויות או תיקונים להם שיפורסמו במהלך התקופה עד לפרסום ספר תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים של שנת 2023 יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

 

מחיר המארז כולל גם את תקן חשבונאות מספר 40 (מעודכן 2021), כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים. (המארז מכיל 4 כרכים)

 

לפרטים נוספים יש לפנות להנהלת חשבונות בטלפון: 03-5116621

להורדת טופס להזמנת ספר >

 

500