הצעת עדכון ביקורת הצ -1 2020

הצעת עדכון ביקורת הצ -1 2020