לצפייה בקובץ דוחות כספיים של לשכת רו"ח ליום 31.12.2022 לחצו כאן