הודעות ועדכונים

הודעות ועדכונים

 

הודעות ועדכונים בנושאי התנהלות נוכח משבר הקורונה

27.10.2020 | עדכון ביקורת 2020-2

27.10.2020 | השגות הלשכה הובילו לשינוי התמחור במכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים בחברה למתנסים

27.10.2020 | פרוטוקול ישיבת ועדת שע”מ/ענינים שוטפים – הנהלת רשות המיסים מהיום 24.09.2020

27.10.2020 | דוח מבקר המדינה בנושא פעילות רשות המיסים בתקופת משבר הקורונה 

27.10.2020 | מענק למקבלי קצבאות נכות וזכאות חיילים משוחררים להבטחת הכנסה

27.10.2020 | בהמשך לפנייתנו אל רשות המסים, היא פרסמה עדכון לכך שהטבלה שפורסמה על ידה אתמול כללה טעות

26.10.2020 | הארכת שעות פתיחת משרדי השומה ביום 30.11.2020 במקום ה-29.10.2020

26.10.2020 | רישום מלכ”רים ומוסדות כספיים במע”מ

26.10.2020 | רישום שותפויות במעמ באופן מקוון

25.10.2020 | לבקשתנו ניתנה ארכה להגשת דוח ביצוע תקופתי במערכת תלמוד

25.10.2020 | מזכר מס – דרישה לגילוי והמצאה של חוות דעת ומידע נוסף על ידי פקיד שומה

25.10.2020 | דעתכם חשובה – גיבוש תגובת הלשכה בנושא מענק בשל תקופת אבטלה

23.10.2020 | סוגיות משמעותיות ומקצועיות בנושא המענקים

22.10.2020 | מקשיבים לנו – שר האוצר מרחיב את רשת הביטחון הכלכלית | קריאה דחופה לממשלת ישראל-קצרו את הבידוד

22.10.2020 | קול קורא לחברי פורום מנכלים מנהלי כספים וחשבים לתגובות מהירות ועדכונים חשובים

22.10.2020 | השגות הלשכה הובילו לביטול מכרז למתן שירותי ביקורת ליחידת הביקורת הפנימית בחברת חשמל

21.10.2020 | דעתכם חשובה – סקר שביעות רצון של רשות התאגידים | הודעה בעניין דיווח תרומות מישות מדינית זרה

20.10.2020 | הזמנה לאירוע וובינר – השקת שנתון העמותות: תמונת מצב רגע לפני משבר הקורונה

20.10.2020 | מוקד חדש לתמיכה במעסיקים לברורים בנושא דיווחים בעבור עובדים במשבר הקורונה בלבד וזכאות לדמי אבטלה של סטודנטים

20.10.2020 | תגובת הלשכה לטיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים – משיכת כספים של עמית-עצמאי במצב אבטלה שחייב בהפקדה

19.10.2020 | מקדמות בעד המענק להשתתפות בהוצאות קבועות בגין חודשי הזכאות ספטמבר-אוקטובר

18.10.2020 | פגישה של נשיאת הלשכה עם נשיא המדינה, וברכה לשנת הלימודים האקדמית החדשה

18.10.2020 | רשות המסים השיקה פרויקט לשידור דוח שנתי מקוון מלא

16.10.2020 | אזהרה – הודעת דיוג המופצת באמצעות המסנג׳ר של פייסבוק במטרה לגנוב את פרטי ההתחברות לפייסבוק

16.10.2020 | קבינט הקורונה אישר הבוקר את תקנות שר האוצר על הפעילות במקומות עבודה

16.10.2020 | הארכת המועד לעבודה מהבית של מתמחים

15.10.2020 | סוגיות משמעותיות העולות מהתכנית הכלכלית ואופן יישומה – מכתב לשר האוצר ישראל כ”ץ

15.10.2020 | בזכות פעילות הלשכה אורכה נוספת להגשת הבקשות בגין חודש יולי בעבור מענק לעידוד תעסוקה

15.10.2020 | המלצות לשכת רואי החשבון לפעולות הנדרשות לסיוע למגזר העסקי בתקופת משבר הקורונה ולהמרצת המשק – מכתב לשר האוצר ישראל כ”ץ

15.10.2020 | 150 חברים החלו ללמוד את עבודת הדירקטוריון במסגרת המכון להשתלמויות ולימודי תעודה

15.10.2020 | טיוטת תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק) – מחירי העברה

15.10.2020 | חוזר מידע הכולל הבהרות לגבי שאלות נפוצות וסוגיות משמעותיות בנושאי מענקי הסיוע בעקבות משבר הקורונה

14.10.2020 | הישג הלשכה – דחיית מועד הגשת דיווחים שנתיים לעמותות בעלות אישור ניהול תקין לשנתיים

14.10.2020 | תזכיר חוק התכנית לסיוע כלכלי – תשלום דמי בידוד לעובד

14.10.2020 | הוראת שעה לגבי חלוקת דיבידנד – מכתב לשר האוצר מר ישראל כ”ץ ומנהל רושת המסים מר ערן יעקב

12.10.2020 | מענק הוצאות קבועות – אימות חשבון בנק

9.10.2020 | איגרת אישית אליכם חברות וחברים יקרים, ביחד ננצח את משבר הקורונה

8.10.2020 | עדכון נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2019 – הסדרה אורכות למייצגים

8.10.2020 | סוגיות משמעותיות בנושא מענקי הסיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות

7.10.2020 | הסכמות המקובלות על רשות המסים לאופן החישוב של הוצאות שכר נחסכות בענף המסעדנות והבהרה לגבי המקדם בענפים עתירי הוצאות

6.10.2020 | המלצות להרחבת תוכנית הסיוע הכלכלי, שהוגשו למשרד האוצר

6.10.2020 | כל המענקים שעדיין ניתן להגיש בקשה עבורם

5.10.2020 | בקשה דחופה למתן אורכות לדיווחים ותשלומים לרשויות המס | סוגיה דחופה בעניין מקדמות על חשבון מענק ספטמבר-אוקטובר

5.10.2020 | ביטוח לאומי – חוזר חדש בנושא צו סיווג מבוטחים ועדכונים נוספים

5.10.2020 | הוראת שעה המתקנת את ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

4.10.2020 | הגשת בקשות לזכאים להנחה בארנונה

4.10.2020 | עצמאים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, אשר צופים ירידה של 25% לפחות בפעילות יכולים להגיש בקשות למקדמה למענק הוצאות לעסק קטן בגין ספטמבר-אוקטובר

2.10.2020 | כל מה שרציתם לדעת על מענקים והטבות בתקופת הקורונה!

1.10.2020 | אורכה לתיקוני דוחות בעקבות פסיקת ביהמ”ש העליון בעניין חישוב שווי שימוש ברכב – הקלה בקנסות לאור משבר הקורונה

1.10.2020 | הבהרה בנושא מספר ימי העסקה במהלך חודש ספטמבר 2020 לצורך מענק לעידוד תעסוקה

1.10.2020 | טיוטת תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשפ”א-2020

1.10.2020 | הארכת המועד להגשת הצהרות הון

30.9.2020 | הארכת האפשרות להגשת דוחות שנתיים באמצעות מערכת “מייצגים” ומערכת מפ”ל

30.9.2020 | נפתחה האפשרות להגיש בקשות למקדמה עבור מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020

30.9.2020 | הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי אושרה סופית במליאה

30.9.2020 | לבקשתנו – אורכה להגשת הבקשות בגין חודש יולי בעבור מענק עידוד התעסוקה

29.9.2020 | עדכון על החלטה שהתקבלה בוועד המרכזי – שלילת תואר נשיא כבוד מרו”ח עופר מנירב

29.9.2020 | הארכה והרחבה נוספת של המתווה המקיף לדחיית תשלומי הלוואות בנקאיות

29.9.2020 | הבהרות בעניין תחומי פעילות של רואי חשבון הנחשבים כחיוניים | דברי נשיאת הלשכה בדיון בוועדת הכספים בכנסת 24.9.2020

27.9.2020 | הבהרות בעניין תחומי פעילות של רואי חשבון הנחשבים כחיוניים

25.9.2020 | עדכונים מישיבות ועדת חוקה ו-ועדת הכספים שהתקיימו היום (25.9.2020)

25.9.2020 | פעילות היחידה הארצית לשומה בהתכתבות

24.9.2020 | עדכון מישיבת ועדת שע”מ/ענינים שוטפים – הנהלת רשות המיסים מהיום 24.09.2020

24.9.2020 | מכרז חדש למתן שירותי ראיית חשבון, ניהול כספים וחשבות שכר | פנייה בנושא בעיותיות תמחור במכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים בחברה למתנסים

24.9.2020 | עדכון לגבי מקומות העבודה החיוניים – לא סופי

24.9.2020 | כל המענקים שעדיין ניתן להגיש בקשה עבורם

23.9.2020 | סרטון תודות למוקדי הסיוע של הלשכה, במשבר הקורונה

23.9.2020 | דרישה לתיקון דוחות בעקבות פסיקת בית-המשפט העליון בעניין חישוב שווי שימוש ברכב

22.9.2020 | מענקי סיוע – תכנית לסיוע כלכלי לעצמאים ולעסקים

22.9.2020 | עדכון חשבון בנק לצורך קבלת מענק עידוד תעסוקה

22.9.2020 | קול קורא להגשת מועמדות למתן שירותים במערך בחינות מועצת רואי חשבון – כותבי שאלות

22.9.2020 | נותר עוד שבוע ימים בלבד להגשת בקשה להשבת תשלומי מקדמות

22.9.2020 | תיקון נוהל התמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור נוכח משבר הקורונה

22.9.2020 | אושרה התוכנית להרחבת רשת הביטחון הכלכלית

22.9.2020 | הלשכה מארחת ישיבת עבודה של מועצת רואי חשבון

22.9.2020 | עדכון בנוגע להגבלת פעילות במקומות עבודה ובעסקים – אין צורך באישורי מעבר

21.9.2020 | בקשתנו – אורכה נוספת להגשת הבקשות בגין חודש יוני בעבור מענק עידוד התעסוקה

21.9.2020 | סיוע בהתנהלות מול רשות המיסים למשרדים שמושבתים כתוצאה ממשבר הקורונה

21.9.2020 | פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא: החבות במע”מ בשל סכומים משולמים עי’ משרד הבינוי והשיכון כתוספת סבסוד הוצאות פיתוח; החבות במס בגין הוצאות מימון ערבות להבטחת השקעות של רוכשי דירות;החבות במס בגין מתן שירותי תמיכה בתוכנה לעוסק תושב אזור אילת

18.9.2020 | סיכום פעילות המועדון הפיננסי לשנת 2019-2020

17.9.2020 | הדיווח למוסד לביטוח לאומי של המעסיק ושל העובד בהפסקת עבודה לקראת הסגר של חגי תשרי ועדכונים נוספים

17.9.2020 | דחיית מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים בעבור העובדים שבחל”ת ליום 15.12.2020

17.9.2020 | דיווח מרוכז של מעסיקים על עובדים שהוצאו לחלת/פוטרו

17.9.2020 | הנחיות המשטרה בנושא הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות

17.9.2020 | חישוב ירידת המחזור לצורך בירור הזכאות לקבלת מענק עבור עסק פטור

16.9.2020 | אימות חשבונות בנק לתשלום המענקים

16.9.2020 | הישג נוסף ללשכת רואי חשבון: החלטת הפחת המואץ תורחב לכלל ענפי המשק

16.9.2020 | לבקשתנו – אורכה להגשת בקשות למענק הוצאות קבועות עבור חודשים מרץ אפריל מיום 15.9.20 עד 15.11.2020

16.9.2020 | מתכונת עבודה בחג הסוכות ובימי חול המועד במשרדי רשות המסים

16.9.2020 | תקנות ההנחה בארנונה לעסקים עד יוני 2021 

15.9.2020 |  הארכת תקופת ההקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה עד ל-31.12.2020

15.9.2020 | עדכון מוועדת רשות המסים: מענקי ‘רשת ביטחון כלכלית’ – נתוני ביצוע

15.9.2020 | סוגיות משמעותיות בנושא מענקי הסיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות

15.9.2020 | נפתחה האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור החודשים יולי אוגוסט 2020

15.9.2020 | אישור שנדרש מרואה חשבון במסגרת קול קורא לרישום במאגר מכללות מורשות לביצוע הדרכות נהגים מטעם הרשות לתחבורה ציבורית

14.9.2020 | עדכון – צבירת תקופת אכשרה לדמי אבטלה לעובדים עצמאים בעולם התרבות

14.9.2020 | תגובת הלשכה בנושא חוק לתיקון הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה)

13.9.2020 | בקשה דחופה למתן אורכה מיידית לתשלומים לרשויות המס

13.9.2020 | דמי אבטלה ומענק הסתגלות מיוחד, הנחיות דחופות בעקבות הסגר בחגים ועדכונים שונים נוספים

13.9.2020 | הטיפול בהשגות בגין מענקי הפעימה השלישית

10.9.2020 | נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי יולי – אוגוסט 2020

10.9.2020 | עדכון נוסח אישור רואה חשבון בדבר טובין מתוצרת הארץ במסמכי מכרז 202886 לרכישת כלי אוכל חד פעמיים

8.9.2020 | עדכון חשוב הפחתה נוספת בנטל הבירוקרטי בעת הגשה המענק לעידוד תעסוקה

8.9.2020 |הקלות בכל הקשור לתכניות תיקון ליקויים בעמותות וחל”צ

8.9.2020 | עדכון – צירוף חשבוניות – החזרים

8.7.2020 | שלילת מענקים כתוצאה מפסילת ספרים ו/או חייב ולא ניהל

7.9.2020 | הודעה לגופים נתמכים – הגשת דוח על שנת הפעילות הנתמכת לשנים 2018-2019

7.9.2020 | מידע לציבור רואי החשבון בנושא כלים לטיפול ומעקב בנושא הגשת דיווחים לרשם החברות

3.9.2020 |השלכות דו”ח דנציגר על התנהלות הדירקטוריון – יום עיון דיגיטלי בהשתתפות ד”ר משה ברקת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

3.9.2020 | החל מיום 11.09.2020 יש להגיש השגה/בקשה לתיקון שומה במיסוי מקרקעין באופן מקוון

2.9.2020 | סכומים לדווח חודשי ולא חודשי

1.9.2020 | עדכון לגבי דרישתנו להפחתת הנטל הבירוקרטי בעת הגשת המענק לעידוד תעסוקה

1.9.2020 | ביטוח לאומי – תיקונים בצו סיווג מבוטחים החל מיום 1.9.2020 ועדכונים נוספים

30.8.2020 | הארכת האפשרות להגשת דוחות שנתיים ובקשות להחזר מס באמצעות מערכת “מייצגים” ומערכת מפ”ל

30.8.2020 | לבקשתנו – המועד האחרון להגשת הבקשות בגין חודש יוני בעבור מענק עידוד התעסוקה נדחה עד ליום22.9.2020

27.8.2020 | עדכון מדיון בוועדת הכספים של הכנסת בנושא תקנות פחת מואץ

27.8.2020 | הוראת ביצוע של רשות המסים בישראל בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש”ף-

26.8.2020 | שאלות ותשובות בנושא מענק לעידוד תעסוקה

25.8.2020 | תמצית נושאים ועניינים שעלו לדיון בישיבות הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות המקצועית (ועדת האתיקה)

25.8.2020 | פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא חוקי עידוד – הפרדת שני מפעלים תעשייתיים של חברה אחת, פיתוח תוכנה ומתן שירותי ענן, הוצאות מו”פ המשוייכות לעלות המכר

24.8.2020 | הקלה בהליך רישום תוכנות חדשות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת

20.8.2020 | מהיום זה רשמי ואפשר לציין את השם הבינלאומי לצד שם הפירמה בישראל

19.8.2020 | עדכונים מהמוסד לביטוח לאומי: שידור טופס 126 חציוני, עדכון דחוף של חשבון בנק לקבלת המענק ועוד

18.8.2020 | הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים

17.8.2020 | התוכנית לסיוע כלכלי בהיבט הביטוח הלאומי – דמי אבטלה, מענק הסתגלות מיוחד, נכות כללית ועוד

17.8.2020 | פורסם תקן חשבונאות מספר 40 – כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ”רים

16.8.2020 | שאלות ותשובות בנושא מענק לעידוד תעסוקה

14.8.2020 | החלטות הוועד המרכזי -שמחים להציג את לוגו הלשכה הכולל גם את השפה הערבית

13.8.2020 | הגענו להבנות עם הנהלת רשות המסים בנושא פרסום רשימות הקשר המורחבות של עובדי רשות המיסים לחברי הלשכה

12.8.2020 | נפתחה ההגשה למענק נוסף ברשת הביטחון הכלכלית – מהיום ניתן לקבל מענק לעסקים חדשים שנפתחו בחודשים ינואר-פברואר 2020

11.8.2020 | החלטה בדבר אימות חתימה בידי רואה חשבון בתקופה של הגבלת התקהלות

11.8.2020 | נפתחה האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪

10.8.2020 | מערכת יוב”ל – יעדים ובקרת לארגון – לנהל את הסיכון

6.8.2020 | הזמנה לאסיפה הכללית השנתית הרגילה | 8.9.2020

5.8.2020 | הישג ללשכה – ארכה להגשת בקשות למענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עד17.8.2020

5.8.2020 | תכנית סיוע למעסיקים יוצאת לדרך

5.8.2020 | עדכון חשוב – מענק פעימה שנייה

5.8.2020 | דחיית מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים בעבור העובדים שבחל”ת ליום 15.10.2020, אפשרות לשנות חשבון בנק לצורך המענק ועוד

5.8.2020 | עדכון מוועדת הקשר עם משרד העבודה

4.8.2020 | לבקשת הלשכה – ייפוי כוח מעודכן לרואי החשבון המייצגים – מענק עידוד תעסוקה

4.8.2020 | נפתחה האפשרות לרואי החשבון המייצגים להגיש את הבקשות למענק לעידוד תעסוקה – הפעימה הרביעית

4.8.2020 | הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים

3.8.2020 | קרן הסיוע לארגונים חברתיים שנפגעו ממשבר הקורונה

3.8.2020 | נוסח מוסכם עם בנק הפועלים בדבר דוח מיוחד לצורך קבלת משכנתה

3.8.2020 | מענק “קורונה” לתושבי ישראל בגיל 18 ומעלה ולכל מי שמקבל קצבת ילדים

3.8.2020 | החזר מקדמות לחודשים 1-2/2020- בהתאם לסעיף 180 (א1) לפמ”ה

2.8.2020 | נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2019 – הסדרה אורכות למייצגים

30.7.2020 | כל מה שרצית לדעת על מענקי הקורונה

30.7.2020 | אושרה הפחתת מדרגות מס רכישה לדירת מגורים שאינה דירתו היחידה של הרוכש

29.7.2020 | נפתחה הגשת הבקשות למענק הוצאות לעסק קטן עבור החודשים מאי-יוני לעצמאים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪

29.7.2020 | הארכת האפשרות להגשת דוחות שנתיים באמצעות מערכת “מייצגים” ומערכת מפ”ל

29.7.2020 | בהמשך לבקשתנו – רואי חשבון ללא תואר אקדמי יוכלו להשתתף ב”תכנית המקפצה” של נציב שירות המדינה

29.7.2020 | אישור ניכוי מס מסכומים ששולמו מקרן השתלמות

29.7.2020 | התוכנית לסיוע כלכלי אושרה סופית במליאת הכנסת

29.7.2020 | הודעה חשובה – פעילות משרדי מע”מ תל אביב מרכז

28.7.2020 | תכנית רשת ביטחון כלכלית 2020-2021 אושרה סופית בוועדת הכספים

28.7.2020 | עדכון – מענק הוצאות קבועות – פעימה שלישית

28.7.2020 | עדכונים חשובים מכנס לשכת רואי חשבון בהשתתפות מנהלים בכירים משירות התעסוקה – מענק עידוד התעסוקה

27.7.2020 | הפרסום של הביטוח הלאומי בעניין המענק החדש ועדכונים נוספים

27.7.2020 | הליך הגשת בקשת השלמה להלוואות בערבות המדינה

26.7.2020 | הארכת התקופות לתשלום עיצום כספי וקנס אזרחי | הארכת שעות פתיחת המשרדים לצורך קבלת דוחות שנתיים

23.7.2020 | התנגדות לשכת רואי חשבון ליישום “המודל האיטלקי” (תשלום מלוא המס השנוי במחלוקת כתנאי לפנייה לערכאות)

23.7.2020 | הדיווח למוסד לביטוח לאומי של העובד ושל המעסיק בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה

23.7.2020 | מתן שירות ברשות המסים – הסטת שירותים לערוצים דיגיטליים וצמצום קבלת קהל במשרדים

23.7.2020 | שר הכלכלה אימץ המלצות לשכת רואי חשבון לרבות פורום מנכ”לים, מנהלי כספים וחשבים

22.7.2020 | עדכון בדבר דיווח פעימה שנייה

22.7.2020 | עדכון חשבונות הבנק לצורך קבלת מענק לעידוד תעסוקה

22.7.2020 | פורום מנכ”לים, מנהלי כספים וחשבים של לשכת רואי חשבון בוועדת הכלכלה קורא לפעול בצעדים מקיפים על מנת לעזור למשק לצאת מהמשבר

21.7.2020 | הישג ללשכה – התקופה בין 1.3.2020 ועד 1.10.2020 לא תחשב במניין 18 החודשים למכירת דירה ישנה בעת רכישת דירה חדשה

21.7.2020 | נעמה איזנברוך מגישה את התחזית של לשכת רואי חשבון

21.7.2020 | החלטות הוועד המרכזי – מינויים לוועדות הלשכה והקמת הוועדה החדשה

20.7.2020 | פגישת נשיאת הלשכה וראשי ארגוני העצמאים והעסקים עם ראש הממשלה ושר האוצר

20.7.2020 | שיתוף פעולה עם מערך הסייבר הלאומי – סקר עמדות ספקי שירותי אחסון (הוסטינג)

20.7.2020 | נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות עבור המדווחים למע”מ על בסיס מזומן | הנחיות לציבור – מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות

19.7.2020 | אורכה להגשת דוחות מקוונים – לתאריך 20.7.2020

19.7.2020 | העלאת המערכת להגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות – פעימה שלישית על ידי מדווחים על בסיס מזומן

17.7.2020 | המענק הדו חודשי לעסקים ייחשב לפי הנתונים הכספיים של היקף ההכנסות הגבוה יותר בין השנים 2018 או 2019

17.7.2020 | החלטות הוועד המרכזי – הוספת השפה הערבית ללוגו הלשכה כסימן מסחרי מוגן והצטרפות הלשכה לנשיאות העסקים והמעסיקים

16.7.2020 | שיתוף פעולה עם מערך הסייבר הלאומי – חולשה חמורה בשרת DNS של מערכת ההפעלה Windows

16.7.2020 | הודעה בנושא עבודה מהבית בהתמחות – עדכון

16.7.2020 | עדכון בדבר הגשת בקשות לקבלת הלוואות בערבות המדינה

16.7.2020 | דברי הנשיאה בכנסת בנושא עסקים קטנים ובינוניים וראיון ברדיו 103 על הפעימה הרביעית

16.7.2020 | הלשכה בשבילכם – מכרז למתן שירותי ביקורת רו”ח בשלטון המקומי עבור אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות

15.7.2020 | החל מהיום ניתן להגיש בקשות למענק הפעימה הרביעית – עידוד התעסוקה

15.7.2020 | נפתחה קרן המענקים המשותפת לממשלה ולפילנתרופיה

 14.7.2020 | מענק לעידוד תעסוקה – פעימה רביעית – צילום המסכים הרלוונטיים להגשה

13.7.2020 | המקדמות במענק לבקשות להחזר ההוצאות הקבועות הועלו ל-60%

13.7.2020 | עושים סדר במענקים – תכנית רשת ביטחון כלכלית 2020-2021

13.7.2020 | מענק לעידוד תעסוקה – פעימה רביעית

13.7.2020 | שיתוף פעולה עם מערך הסייבר הלאומי – ערכת הדרכה בנושא איומי סייבר ואבטחת מידע

12.7.2020 | מכתב לשר האוצר בנושא נייר עמדה רשת ביטחון כלכלית 2021-2020

9.7.2020 | עדכונים שונים בנושא דמי אבטלה מיום 1.7.2020 ואילך

9.7.2020 | פגישת נשיאת הלשכה וראשי הארגונים הכלכליים עם שר האוצר להצגת תוכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה

8.7.2020 | הבהרה מטעם מועצת רואי חשבון בנושא הצהרה בדבר אי עיסוק בראיית חשבון

8.7.2020 | פרוטוקול ועדת שע”מ/ענינים שוטפים – רשות המיסים, פברואר 2020

8.7.2020 | מכתב לשר האוצר בנושא סוגיות משמעותיות בנושא מענקי הסיוע הדורשות מענה דחוף

7.7.2020 | עדכון מדיון בוועדת הכספים בכנסת – אורכות להגשת בקשות עבור מענקים פעימה שניה ושלישית

7.7.2020 | פרסום החלטות וועדות ערר לקבילות פנקסים

5.7.2020 | שינויים בקבלת קהל במשרדי מע”מ אשדוד

5.7.2020 | דחיית מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים בעבור העובדים שבחל”ת ליום 15.8.2020

2.7.2020 | מכתב למנהל רשות המסים בנושא הגדלת מקדמות על חשבון פעימה 3 ושחרור כספי מענקים עד 100,000 ₪ במנגנון של בדיקה בדיעבד

2.7.2020 | הוראת ביצוע 9/2020 – יישום תקנות שעת חירום – מענק סיוע לעצמאים | תיקוני דוחות בעקבות פסיקת ביהמ”ש העליון בעניין חישוב שווי שימוש ברכב – הקלה בקנסות

2.7.2020 | עדכון בנושא מענק פעימה שלישית

1.7.2020 | עדכונים מהמוסד לביטוח לאומי, לרבות הבהרות בענין ביטול ההקלות לעצמאים בעקבות פניית הלשכה

1.7.2020 | הודעת מניעות על אישורי רואי חשבון הנדרשים על ידי הבנקים לצורך משכנתה בניגוד לכללים המקצועיים

1.7.2020 | ביוזמת הלשכה – מועצת רואי חשבון תכיר לראשונה בלימודי הסמינר החרדי לנשים בפיקוח אקדמי

30.6.2020| הבהרה בנושא הגשת בקשות לניהול תקין לשנת 2020 בעקבות שינוי מדיניות הרשם

30.6.2020 | פורסם עדכון סכומים בחוק מע”מ ובתקנותיו החל מיום 01.07.20  

29.6.2020 | מוארכת בחודש האפשרות להגיש דוחות שנתיים ובקשות להחזר מס באמצעות מערכת “מייצגים” ומערכת מפ”ל

29.6.2020 | שיפורים במערכת “פניות למשרדים”

29.6.2020 | סוף חודש יוני 2020 למכיני משכורות – נקודות חשובות בהיבט הביטוח הלאומי

28.6.2020 | הצעה לתיקון המענק בפעימה השלישית, שתסייע לעסקים המדווחים על בסיס מזומן

28.6.2020 | התנגדות הלשכה ליישום המודל הצ’יליאני בחשבוניות והכללתו בחוק ההסדרים

28.6.2020 | במענה לבקשת הלשכה – הוספת שדה יעודי למענקי הקורונה בדוח השנתי 2020 | הארכת שעות פתיחת המשרדים לצורך קבלת דוחות שנתיים

25.6.2020 | במענה לבקשת הלשכה – עדכונים בנושא מענק פעימה שלישית

25.6.2020 | נוסחים מוסכמים בהגשת הבקשות למענק פעימה שלישית עבור עוסק באיחוד עוסקים, מלכ”ר ולעוסק באילת שאינו מדווח מקדמות למס הכנסה

24.6.2020 | עדכון לעצמאים בנוגע להפסקת ההקלות החל מיום 1.7.2020 ועדכונים שונים בביטוח הלאומי

24.6.2020 | הסבר אודות חוק מענק לעידוד תעסוקה – פעימה רביעית

22.6.2020 | עדכון מדיון בוועדת הכספים בכנסת

22.6.2020 | הפסקת הדפסת שוברים ממוגנטים על ידי משרדי המס

22.6.2020 | תיקון תקנה 3 לחוק מס ערך מוסף – פטור ממעמ על מענק פעימה שלישית

22.6.2020 | יוזמה של הלשכה בשיתוף בתי התוכנה לשכר – הצעה לשירות התעסוקה להנגשת הבקשה המקוונת של הפעימה הרביעית

21.6.2020 | חוק מענק לעידוד תעסוקה – עדכון חשבון בנק

21.6.2020 | צירוף חשבוניות – החזרים

21.6.2020 | התנהלות רשות המיסים בתקופת החזרה לשגרה

18.6.2020 | מינויים חדשים בהנהגת הוועד המרכזי והקמתן של שלוש ועדות מקצועיות חדשות

18.6.2020 | תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

18.6.2020 | הגשת השגה על החלטת רשות המסים בעניין מענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות – פעימה שלישית

17.6.2020 | הקמת קרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים בסיכון

17.6.2020 | הישג ללשכה – הארכת מועד להוצאת חשבונית – מענק השתתפות בהוצאות קבועות

16.6.2020 |הסבר אודות חוק מענק לעידוד תעסוקה – פעימה רביעית

16.6.2020 | טיוטת מבחנים לחלוקת כספי תמיכה לשם שמירה על המשכיות הפעילות ושימור התשתית הארגונית של מוסדות ציבור ונוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור 

16.6.2020 | חוק מענק לעידוד תעסוקה – פעימה רביעית

16.6.2020 | משבר הקורונה לעצמאים בהיבט הביטוח הלאומי

16.6.2020 | נוסחים מוצעים בהגשת הבקשות למענק פעימה שלישית עבור עוסק באיחוד עוסקים, מלכ”ר ולעוסק באילת שאינו מדווח מקדמות למס הכנסה

15.6.2020 | חל”ת – כל מה שרציתם לדעת

15.6.2020 | שאלות ותשובות בנושא מענק בגין הוצאות קבועות עבור מוסד ציבורי זכאי – פעימה שלישית

14.6.2020 | עדכונים חשובים מוועדת הקשר עם שע”מ / הוועדה לעניינים שוטפים

12.6.2020 | הוראות תיעוד למענקים בפעימה הראשונה והשנייה

11.6.2020 | הקלות בקנסות מעמ בתקופת הקורונה

11.6.2020 | תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה – החזר תשלומי מקדמות ינואר-פברואר

10.6.2020 | הקלות הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה בעקבות משבר הקורונה

 10.6.2020 | פורסמם בטאון לשכת רואי חשבון -מהדורת יוני 2020 – התמודדות עם השלכות משבר הקורונה בתחומי הניהול, החשבונאות והמיסים

10.6.2020 | תשובות מערך הסיוע לפניות בענייני ביקורת וסקירה בקשר למשבר הקורונה

9.6.2020 | הסקר הרשמי של לשכת רואי חשבון לסיכום מהלכים מרכזיים בתקופת הקורנה וליציאה מהמשבר 

9.6.2020 | מהלכים מרכזיים שהובילה הלשכה בתקופת הקורונה וצעדי היציאה מהמשבר

9.6.2020 | יישום לרישום מייצג ושדרוג רשימת מיוצגים

8.6.2020 | הלשכה לעזרתכם – פניות ותשובות של מערך הסיוע ודוגמאות לנוסח הפנית תשומת לב (בקשר למשבר הקורונה) בדוח רואה החשבון המבקר של תאגידים מדווחים שפורסמו באתר

8.6.2020 | מוקד רשות המיסים לתמיכה בפניות בקשר למענקי הסיוע, פעימה ראשונה שניה ושלישית

7.6.2020 | שירות מקוון חדש ברשם החברות: דירקטורים בחברות יוכלו לבצע עדכונים באופן מיידי באתר רשם החברות ללא כרטיס חכם וללא עלות

7.6.2020 | הסדר הארכות למייצגים – דוחות לשנת המס 2019

7.6.2020 | בהמשך לפנייתנו לשר האוצר, לוועדת הכספים ולרשות המסים, נדחית הגשת הבקשות לפעימה ראשונה בעשרים ימים נוספים ועד לסוף חודש יוני

4.6.2020 | הסדרת חובות אגרה שנתית לרואי חשבון שאינם עוסקים במקצוע

4.6.2020 | עדכונים שונים בביטוח הלאומי לרבות דחיית הדיווח ותשלום דמי הביטוח בעד החל”ת גם בחודש מאי 2020

4.6.2020 | חדש!!! תשלום אגרה לוועדה לפטור ממס הכנסה באתר הביטוח הלאומי

3.6.2020 | הגשת דוחות שנתיים ותיקוני שומה לעניין הפעימה הראשונה למענק לעצמאים

3.6.2020 | הלשכה פועלת למען חבריה – עדכון מערכת הגשת הבקשות במסגרת הפעימה השלישית | תשובות רשות המסים לשאלות החברים בנושא מענק פעימה שלישית

3.6.2020 | הודעה בדבר המועד האחרון לתשלום אגרה שנתית לחברה או שותפות בתעריף מופחת

2.6.2020 | סוכם מתווה סיוע לענף התיירות והמלונאות בגובה 300 מליון שקל

2.6.2020 | הלשכה לעזרתכם – פניות ותשובות של מערך הסיוע ודוגמאות לנוסח הפנית תשומת לב (בקשר למשבר הקורונה) בדוח רואה החשבון המבקר של תאגידים מדווחים שפורסמו באתר 

2.6.2020 | חוזר מס הכנסה מספר 1/2020 בנושא: מחירי העברה | עדכון מתכונת לפעילות במשרדי רשות המסים בהתאם לתנאי “התו הסגול”

1.6.2020 | פורסמה הצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה

1.6.2020 | עדכון מדיון בוועדת הכספים בכנסת

1.6.2020 | עדכון מתכונת לפעילות במשרדי רשות המסים בהתאם לתנאי “התו הסגול”

1.6.2020 | זכאות לדמי אבטלה בגין חל”ת כפוי החל מ-1.6.2020

31.5.2020 | קול קורא להגשת מועמדות לנותני שירותים בבחינות מועצת רואי חשבון

28.5.2020 | הערות הלשכה לתזכיר חוק מענק עידוד תעסוקה

27.5.2020 | עדכונים והוראות של המוסד לביטוח לאומי בנושאי הגמלאות

27.5.2020 | אושרה התכנית לעידוד השקעות גופים מוסדיים בחברות הייטק ישראליות בשלבי גיוס מתקדמים

27.5.2020 | מענק לעידוד התעסוקה | תיקון לתקנות שעת חירום הגבלת פעילות והגבלת מספר העובדים במקום העבודה

26.5.2020 | אישורים המיוחדים הנדרשים מרואי החשבון בעת שידור הבקשה לקבלת מענק בגין הפעימה השלישית

26.5.2020 | עדכון – דחיית נקיטת אמצעים לחברות מפרות בשל נגיף הקורונה

26.5.2020 | הצעה לעדכון ביקורת הצ2020-1 – הארכת התקופה לקבלת הערות ותגובות הציבור

26.5.2020 | הוראת ביצוע מס הכנסה מס’ 6/2020 בנושא: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) – דחיית תקופות ומועדים

26.5.2020 | שיתוף פעולה עם מערך הסייבר הלאומי – המלצות איך להימנע מהשחתה של אתר אינטרנט

25.5.2020 | הנחיות בדבר הגשת בקשות לאישור ניהול תקין לשנת 2021 והגשת דיווחים שנתיים לשנת 2019.

25.5.2020 | בהמשך לפניית הלשכה – שינוי משמעותי בתנאי הסף בהזמנה להציע הצעות למתן שירותי ביקורת פנים לחברת שקמונה

24.5.2020 | הארכת המועד להגשת הצהרות הון ודוחות השנתיים למס הכנסה לשנת 2018

21.5.2020 | עדכונים חשובים מוועדת הקשר עם שע”מ / הוועדה לעניינים שוטפים

20.5.2020 | הוראת פרשנות מס’ 1/2020 בנושא אופן הטיפול בעסקאות תיווך או מכירת רכב פרטי, אופנוע או טרקטורון משומש

20.5.2020 | נוהל מינוי ועדה מייעצת בנושא התמחות

19.5.2020 | איך מחשבים נכון את ימי החל”ת לצורך מקדם ההוצאות הקבועות בפעימה שלישית

19.5.2020 | טיפים לבחירת סיסמה חזקה OPEN SESAME

19.5.2020 | תיקון תקנות לשעת חירום בנושא דמי אבטלה ועדכונים שונים מאת הביטוח הלאומי

14.5.2020 הבהרה לפרסום על דחייה בדיווחי מע”מ לכלל העוסקים

14.5.2020 | עדכון חשוב לגבי הפעימה השלישית לעסקים מדווחים על בסיס מזומן

14.5.2020 | בהמשך לפעילות הלשכה – אושרה דחייה בדיווחי מעמ לכלל העוסקים

14.5.2020 | נפתחה מערכת להגשת בקשות למענק למטפלות במשפחתונים המפוקחים של משרד העבודה והרווחה לתקופת הקורונה

14.5.2020 | פורסמה להערות הציבור טיוטה לתיקון נוהל התמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור (בהוראת שעה) נוכח משבר הקורונה

14.5.2020 | תזכורת לתשלום מקדמות דמי ביטוח של עצמאים לחודשים מרץ ואפריל ביחד ביום 15.5.2020

13.5.2020 | מוקד הלשכה ומוקד רשות המיסים לתמיכה בפניות בקשר למענקי הסיוע

13.5.2020 | הנחיות למעסיקים לניכוי מס משכר עבודה של עובדים שחזרו לעבודה לאחר שהוצאו לחל”ת בעקבות נגיף הקורונה

12.5.2020 | עדכון על הדיון בוועדת הכספים בנושא מעקב אחר יישום וביצוע המענקים הניתנים בשל משבר הקורונה

12.5.2020 | השגה על שומה או בקשה לתיקונה במיסוי מקרקעין בצורה מקוונת

12.5.2020 | נפתחה מערכת להגשת בקשות למענק סיוע לעסקים – השתתפות בהוצאות קבועות – פעימה שלישית

12.5.2020 | הנחיות הביטוח הלאומי לעדכון מעמד בעלי השליטה בטופס 102

11.5.2020 | דחיית דיווח ותשלום המעסיק בעבור עובד שהוצא לחל”ת כפוי בכל חודש אפריל 2020

11.5.2020 | הבהרה בנושא הצהרה בדוחות מקוונים 126/856 לשנת 2019 | שיפורים בשאילתא 129 – מס הכנסה

11.5.2020 | מענק סיוע לעסקים – השתתפות בהוצאות קבועות – פעימה שלישית

11.5.2020 | הוגש דוח הפורום המייעץ לשר הכלכלה לגיבוש בנושא תוכנית כלכלית להתמודדות עם השלכות משבר הקורונה במשק הישראלי

10.5.2020 | דחייה נוספת של החלת הדיווח המקוון על הפקדות לקופות גמל למעסיקים קטנים בעקבות משבר הקורונה

10.5.2020 | שאלות ותשובות הנוגעות לקבלת מענק (הפעימה השלישית) בעד השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עקב משבר הקורונה

10.5.2020 | הנחיות לציבור לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות | הגשת דוחות שנתיים באמצעות מערכת “מייצגים” ומערכת המפ”ל – משבר הקורונה

7.5.2020 | דחיית החזרי הלוואות על ידי הבנקים

7.5.2020 | לבקשתנו המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות פרסם הנחיה מקצועית בנושא גילויים בדבר השפעת משבר הקורונה

7.5.2020 | לעזרת החברים – שאלות שהופנו בגין הפעימה השניה ותשובות שניתנו על ידי נציגי רשות המסים בימי העיון של הלשכה

7.5.2020 | מתכונת לפעילות במשרדי רשות המסים בהתאם לתנאי “התו הסגול”

7.5.2020 | הישג הלשכה – הסדר אורכות לגבי הגשת דיווחים לשנת 2019, לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2021

7.5.2020 | שאילתא חדשה להצגת נתוני מענקי קורונה

7.5.2020 | הקלטה של עיון דיגיטלי עם מנהל רשות המסים בנושא: “חידוד סוגיות מיוחדות ומענה לשאלות שהועלו בנושא המענקים

7.5.2020 | הקלה על עמותות וגופים המגישים בקשות לתמיכה מועדת העזבונות

6.5.2020 | הבהרה חשובה בשאלת סיוע מקצועי של רואי החשבון בהגשת הזכאות למענק פעימה שלישית

6.5.2020 | חשוב לקרוא – דוח מבקר המדינה

6.5.2020 | עדכון דחוף בנושא תשלום על ידי המעסיק בעבור עובד שהוצא לחל”ת כפוי בכל חודש אפריל 2020

6.5.2020 | ברכות – אושרה רפורמה בלימודי חשבונאות

5.5.2020 | עדכון בדבר מענק לעצמאים פעימה שניה

4.5.2020 | הודעת מועצת רואי חשבון בנושא התמחות בתקופת משבר הקורונה’ נשלח בהצלחה

4.5.2020 | בהמשך לפניית הלשכה – בנק ישראל הודיע על הארכת התקופה בה ניתן לקבל אשראי ו/או לחדש אשראי בבנקים, בהעדר דוחות כספיים

4.5.2020 | הלשכה לעזרתכם – פניות ותשובות של מערך הסיוע ודוגמאות לנוסח הפנית תשומת לב (בקשר למשבר הקורונה) בדוח רואה החשבון המבקר של תאגידים מדווחים שפורסמו באתר

3.5.2020 | דחיית מועדי בחינות מועצת רואי חשבון בנושאים חשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות מועד אביב 2020

1.5.2020 | הירשמו לוובינר קורס מקדם הגנה בסייבר – כלים להתנהלות בטוחה ברשת | 5.5.20

30.4.2020 | עדכונים, דגשים ושאלות ותשובות נפוצות בנושא בקשות להלוואות בקרן להתמודדות עם הקורונה

30.4.2020 | הכרעת בג”ץ בעתירת לשכת רואי חשבון לדחיית תשלומי המס של חודש מרץ

30.4.2020 | קבלת דוחות הנישומים לשנת מס 2019 והטיפול במשרדים

30.4.2020 | מחשבון הלשכה לחישוב מענקים – ביום עיון דיגיטלי ששודר ב26.4.20 בנושא: “כל מה שרצית לדעת על החלטות הממשלה לגבי מענקים”

30.4.2020 | הארכת מועד חלוקת דוחות שנתיים לשנת המס 2019 | הארכת המועד להגשת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור

27.4.2020 | קול קורא לקבלת הצעות כיצד לשקם את הכלכלה והעסקים

27.4.2020 | עדכון בדבר תשלום אגרה שנתית מופחתת לחברות (כולל חל”צ), עמותות ושותפויות

27.4.2020 | רגע של מס – קבלת המענק לעצמאים בפעימה הראשונה

27.4.2020 | ממתינים להכרעת בג”צ

27.4.2020 | הקלטות מיום עיון דיגטלי לחברי הלשכה בנושא: “קורונה – כללי המשחק החדשים”

27.4.2020 | הארכת תוקף אישורי ניכוי מס במקור ליום 31.5.2020

27.4.2020 | קביעת תושבות בתקופת משבר הקורונה – הקלות במוסד לביטוח לאומי

26.4.2020 | מענק ההסתגלות המיוחד לבני 67 ומעלה

26.4.2020 | הסבר ומחשבון למענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות והסבר לפעימה שניה לעצמאים ובעלי שליטה

24.4.2020 | אושרו תקנות שעת חירום מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים

24.4.2020 | עדכון חשוב – הממשלה אישרה הבוקר את תוכנית לסיוע מורחב לעצמאים ועסקים קטנים

24.4.2020 | עדכון חשוב – החלטות המובאות כעת לאישור בישיבת הממשלה

23.4.2020 | צו סיווג מבוטחים – עדכונים דחופים וחשובים בעניין התביעות לדמי אבטלה

22.4.2020 | צעד ראשון חשוב – ארכה נוספת למדווחים דו-חודשי למע”מ לדיווח ותשלום עבור החודשים ינואר פברואר 2020

22.4.2020 | דרמה במשכן – קואליציה רחבה של 41 חברי כנסת קוראים לדחיית תשלומי מיסים של חודש מרץ!

22.4.2020 | דחיית נקיטת אמצעים לחברות מפרות עד ליום 31.5.2020

22.4.2020 | דחיית מועדים לתשלום קנסות | מדריך מס הכנסה לבני נוער עובדים

22.4.2020 | “מרקטפלייס” הגנת סייבר בתקופת משבר קורונה

22.4.2020 | בעקבות התערבות הלשכה – התבשרנו שבשבוע הבא תוסר המגבלה של ייצוג עד חמישה לקוחות בבקשות להלוואות בקרן להתמודדות עם הקורונה

22.4.2020 | הקלות נוספות לעסקים ולמוסדות הציבור – ארנונה, ביקורת עומק, הקלות במסלולי תעסוקה

21.4.2020 | סיום הקלות בתקנות לשעת חירום בהיבט הביטוח הלאומי

21.4.2020 | התפתחות בנושא בג”צ הלשכה – השופט מבקש מהמדינה להקדים את תשובתה ל 26.4 לפני תשלום המע”מ

21.4.2020 | עדכון בנושא נוסח חוות דעת רואה חשבון מוסכם בדבר הנתונים הכלולים בדיווח השנתי על פי החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע”א-2011 בשיטת דיווח לפי מחזור

21.4.2020 | עדכונים בהתפתחות הבג”ץ בדרישה למתן דחייה בחודש של תשלומי מע”מ ומס הכנסה

20.4.2020 | לשכת רואי חשבון הגישה היום בג”צ בדרישה למתן דחייה בחודש של תשלומי מע”מ ומס הכנסה לעסקים קטנים ובינוניים במחזור של עד 50 מליון ש”ח

20.4.2020 | הדיווח למוסד לביטוח לאומי וללשכת התעסוקה על החזרה לעבודה ועל הפסקת זכאות לדמי אבטלה

20.4.2020 | עדכונים מהשיחות של הלשכה עם רשות המסים לגבי מענקים והקלות לעסקים

19.4.2020 | פורום מנכ”לים, מנהלי כספים וחשבים של לשכת רואי חשבון קורא לרגולטורים – התעוררו לפני שיהיה מאוחר מדי

19.4.2020 | המוסד לביטוח לאומי – תשלום המקדמות לעצמאים נדחה לחודש מאי

19.4.2020 | חלוקת תיקונים לדוחות שנתיים לשנת 2019

19.4.2020 | עיקרי התיקונים לתקנות שעת החירום שאושרו בישיבת הממשלה

17.4.2020 | גיבוש מענק לפיצוי נזקים לעסקים – הצעתנו לפיצוי על בסיס הכרה בהוצאות קבועות

16.4.2020 | לשכת רואי חשבון מגישה בג”ץ לדחיית מועדי הדיווח והתשלום של חודש מרץ לרשויות המס

16.4.2020 | דרישות לשכת רואי חשבון בוועדת הכספים – הלוואות בערבות מדינה ומתן אורכות

15.4.2020 | עדכונים – דרישת הלשכה לאורכות מרשות המיסים, ודרישה לקידום פתרונות בועדת הכספים

13.4.2020 | הלשכה לעזרתכם – הפניית תשומת לב בדוח רואה החשבון המבקר עקב משבר הקורונה

13.4.2020 | רו”ח איריס שטרק – נשיאת לשכת רואי חשבון – עצות לעסקים בהתמודדות עם משבר הקורונה

12.4.2020 | משבר הקורונה: הארכת החל”ת, מענק לפסח וגמלאות הביטוח הלאומי

12.4.2020 | מועצת רואי חשבון קבעה – ניירות העבודה הינם בבעלותו וקניינו של רואה חשבון המבקר

12.4.2020 | עמדת מועצת רואי חשבון בעניין אישורים מיוחדים ודוחות מיוחדים עליהם מתבקשים רואי חשבון לחתום עבור לקוחותיהם

12.4.2020 | פינת המלצות לחברי המועדון הפיננסי של לשכת רואי חשבון בישראל – 3

12.4.2020 | הודעה בדבר ״אזורים מוגבלים״ בעיר ירושלים | הקלות לתושבי העיר בני ברק

12.4.2020 | מענה לפניות ציבור במשרדי מס הכנסה בחול המועד

10.4.2020 | עדכונים חשובים – פעילות הלשכה בהתמודדות עם משבר הקורונה

8.4.2020 | יש תוצאות למאבק – יש שינויים לעצמאים במענק!

7.4.2020 | הטבות שכר לעובדים שנמצאים בחל”ת ביוזמת המעסיק

7.4.2020 | עדכון בנוגע להגבלות התנועה והנחיות נוספות

7.4.2020 | עדכון בדבר הקפאה מיידית של סטאטוס חברות כחברות מפרות חוק

7.4.2020 | מענה לשאלות – יישום חוק מענק לעצמאיים

7.4.2020 | עדכונים על הדיון בוועדת הכספים בנושא הלוואות בערבות המדינה מקרן הקורונה

7.4.2020 | ביטוח לאומי – היתרים לפי חוק עבודת נשים והוראות למעסיקים

6.4.2020 | פינת המלצות לחברי המועדון הפיננסי של לשכת רואי חשבון בישראל – 2

6.4.2020 | מתן הלוואות לחברי לשכה בגין משבר הקורונה

6.4.2020 | בהמשך לפניית הלשכה – בנק ישראל הודיע שחברות כרטיסי האשראי יאפשרו הקפאת גביית תשלומים של עסקים מלקוחותיהם

6.4.2020 | המלצות לשימוש בתוכנת Zoom של מערך הסייבר הלאומי

5.4.2020 | פינת המלצות לחברי המועדון הפיננסי של לשכת רואי חשבון בישראל

5.4.2020 | חדש ברשם החברות! עדכון של בעלי תפקידים, כולל גורם המוסמך לדווח בשם חברה, באופן מקוון

3.4.2020 | שאלות ותשובות על המענק לעצמאים

2.4.2020 | תקנות החירום בהיבט הביטוח הלאומי: הטבות למובטלים, כולל בגיל 67 ומעלה

2.4.2020 | זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות נגיף הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל”ת

2.4.2020 | תקנות שעת חרום – מענק לעסקים מאושרות | עדכון סכומי ההחזר המשתחררים באופן אוטומטי בדוחות לשנת המס 2019 ואילך

2.4.2020 | אישור תקנות שעת חירום – מענק סיוע לעצמאיים | מועד הגשת תביעות לפיצויים בגין נזק עקיף שנגרם מיולי 2019 ועד דצמבר 2019

2.4.2020 | תנאי זכאות למענק לעצמאיים

2.4.2020 | שינוי בתנאי זכאות למענק לעצמאיים – זכאות מגיל 20 ופתיחת עסק עד 1.9.2019

1.4.2020 | עדכון בנושא הלוואות בערבות המדינה מקרן הקורונה

1.4.2020 | ארכה במועד פרסום הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 2020 | הארכת תקופת תשקיף המדף

1.4.2020 | עדכונים בנושא מענק לעצמאיים

1.4.2020 | דוחות מיוחדים שאינם עומדים בכללים המקצועיים בתקופת משבר הקורונה

1.4.2020 | פרסום הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין בנושא דחיית תקופות ומועדים והוראת ביצוע מס הכנסה בנושא דגשים ושינויים בשידור דוחות ובשומות יחידים וחברות לשנת המס 2019

1.4.2020 | הנחיות חדשות למעסיקים עקב נגיף הקורונה

1.4.2020 | עדכונים בנושא מענק לעצמאיים, דחיית מסים ושווי רכב

31.3.2020 | עדכון בחוזר של רשות המסים ועדכון בנוגע לפניה לבקשה להפחתת בירוקרטיה מיותרת.

31.3.2020 | עדכונים מדיון הוועדה המיוחדת לענייני עבודה ורווחה בכנסת בכל הקשור לביטוח הלאומי בעת משבר הקורונה

31.3.2020 | עדכונים מוועדת הכנסת ורשויות המס

31.3.2020 | אורכה להגשת דוחות כספיים למשרד הפנים

31.3.2020 | עדכונים חשובים בנושא תיקון תקנות לשעת חרום ותכנית כלכלית

31.3.2020 | הבהרה בנושא תשלום אגרה שנתית לרואי חשבון למועצת רואי חשבון – הארכת התעריף הנוכחי

30.3.2020 | היערכות לקראת קבלת המענק לעצמאים

30.3.2020 | עדכון בדבר תשלום אגרה שנתית מופחתת לחברות (כולל חל”צ), עמותות ושותפויות

29.3.2020 | עדכונים מדיון וועדת הכספים של הכנסת היום והודעה על רישום ראשוני למענק לעצמאים

29.3.2020 | המדינה מרחיבה את ההקלות לעסקים במסגרת קרן ההלוואות בערבות המדינה

29.3.2020 | היערכות לדיווח מרחוק באמצעות טוקן הדיווח האלקטרוני

29.3.2020 | יוצאים לחל”ת לא ידרשו לתיאום מס נוסף בקבלת דמי אבטלה

29.3.2020 | הודעה על הקלות בנוגע להקדשות ציבוריים בשל נגיף הקורונה

29.3.2020 | הקלה לרואי החשבון לעניין חשבון נאמנות – הסבה לחשבון בנאמנות ללא הגבלת סכום

29.3.2020 | עדכון – אורכות למלכ”רים וחברות לתועלת ציבור

28.3.2020 | אושרו תקנות שעת חירום – דחיית תקופות בענייני הליכי מס | הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה | מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה

28.3.2020 | הבהרה – תקנות הגבלת מספר העובדים

27.3.2020 | חלוקת תיקונים לדוחות שנתיים לשנת 2019

26.3.2020 | ועדת הכספים של הכנסת אימצה שתי המלצות מרכזיות שלנו לבדיקה

26.3.2020 | הודעה בנושא תשלום אגרה שנתית מופחתת לחברות, עמותות ושותפויות

26.3.2020 | בנק ישראל הגדיל את מגבלת סכום הפקדת שיק בודד בסלולר מ-20,000 ש”ח ל- 50,000 ש”ח

26.3.2020 | הקטנת מקדמות דמי ביטוח וסגירת תיק עצמאי בביטוח לאומי

26.3.2020 | עדכון בנוגע להסדר אורכות לגבי הגשת דיווחים לשנת 2019, לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2021

25.3.2020 | אושרה שורת הקלות רגולטוריות לעסקים ולעצמאים

25.3.2020 | שאלות ותשובות – תקנות הגבלת מספר העובדים

25.3.2020 | הקלה לשעת חירום: רשות המסים תכיר, לצורך ניכוי מס תשומות, בהעתק חשבונית עבור עסקאות שבוצעו החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020

25.3.2020 | הבהרה בנושא הנפקת תעודות מעבר שלא באמצעות הנחיה ישירה

24.3.2020 | עדכון – שינויים בקרן להתמודדות עם הקורונה בעקבות התערבות הלשכה

24.3.2020 | אין צורך בשלב זה באישורי מעבר!

24.3.2020 | דחיית נקיטת אמצעים לחברות מפרות בשל נגיף הקורונה | שינויים בקבלת הקהל, בזימון תורים ובמענה הטלפוני במשרדי רשות התאגידים

24.3.2020 | עדכונים חדשים מרשות המסים נוכח משבר הקורונה

  • סגירת משרדי רשות המסים בפתח תקווה
  • מועד הגשת הדיווח המקוון של הרבעון הראשון לנותני שירותים פיננסים נדחה ל-10.5.2020

23.3.2020 | דמי אבטלה לבעלי מניות בחברה ודמי אבטלה לקרובי משפחה שעבדו ביחד לפני תקופת משבר הקורונה

23.3.2020 | שאלות ותשובות בתחומי הביטוח, פנסיה, גמל והשתלמות נוכח משבר הקורונה

23.3.2020 | אושרו תקנות שעת חירום בנושא שיקים ללא כיסוי – לא יוגבלו חשבונות פרטיים ועיסקיים שחזרו להם שיקים בתקופת משבר הקורונה

23.3.2020 | הקלות וסיוע למלכ”רים לנוכח התפשטות נגיף הקורונה

22.3.2020 | תיקון טעות של רשות המסים – דחייה עד ל- 30.4.2020 של מועד הגשת דוחות לשנת 2018 או הצהרות הון

22.3.2020 | דרכי התמודדות של מעסיקים – היבטים משפטיים של שינויים במעמד העובדים בתקופת משבר הקורונה

22.3.2020 | עבודת משרדי רשות המסים במתכונת עבודה בחירום | הודעה בדבר תיבת דואר מיוחדת לפניות בבקשות חריגות ברשות המסים

22.3.2020 | הודעה חחשובה – רשות המסים דוחה בחודשיים את מועד הגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה

22.3.2020 | עדכון בנושא תקנות לשעת חרום – רואי החשבון כמייצגים נכללו כמקצוע חיוני

20.3.2020 | בהמשך לבקשתנו – רואי חשבון נכללו כמקצוע חיוני בתקנות לשעת חירום

19.3.2020 | התחברות לשע”מ באמצעות מחשב נייד

19.3.2020 | נוסח מוסכם עם החשב הכללי לצורך בקשת הלוואות מקרן בערבות המדינה בעקבות משבר הקורונה

19.3.2020 | הקלות נוספות למלכ”רים וחברות לתועלת ציבור

19.3.2020 | הבהרה בנושא התמחות בראיית חשבון ובחינות ההסמכה לנוכח משבר הקורונה

19.3.2020 | עדכון לגבי קבלת קהל, הצהרות הון ודוחות 2018

19.3.2020 | עדכונים חשובים לתהליך הגשת תביעה לדמי אבטלה לאור משבר הקורונה | סגירת משרדי הביטוח הלאומי לקבלת קהל

18.3.2020 | הארכת תוקף תעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת | מענק לעצמאים

18.3.2020| אורכה גורפת לתעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת שתוקפם פג בתקופה שמתחילה ביום 1.3.2020 ומסתיימת ביום 30.6.2020

18.3.2020| הודעה בדבר תיבת דואר מיוחדת לפניות בבקשות חריגות ברשות המסים

18.3.2020| תקופת המשבר בשל נגיף הקורונה – בהיבט הביטוח הלאומי

18.3.2020| דחיית מועד התשלום החודשי בגין דמי היתר ואגרה שנתית והגשת דוחות כספיים מבוקרים בענף הבנייה

18.3.2020| קבלת קהל במשרדי רשות המסים – בעקבות משבר הקורונה

17.3.2020 | לבקשת הלשכה – דחיית המועד להגשת הדוחות הכספיים המבוקרים של משרדי הממשלה בעקבות השלכות משבר הקורונה

17.3.2020 | הארכת תוקף אישורי ניכוי מס במקור | דחיית מועדים של דוחות שנתיים לשנת המס 2018

17.3.2020 | הלשכה לעזרתכם – סיוע בסוגיות חשבונאיות או בביקורת העולות עקב משבר הקורונה

17.3.2020 | הודעה על אורכות למלכ”רים וחברות לתועלת ציבור

16.3.2020| לבקשת לשכה – הוקדמה פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של חברות לשנת המס 2019 ועדכונים נוספים

16.3.2020| עידכונים חשובים ושימושים בנושא היערכות הלשכה נוכח מגפת הקורונה

  • הנחיות למעסיקים בעיניין חל”ת והקפאת תשלומים לספקים
  • הקלות של רשות לניירות ערך בעקבות משבר קורונה – מתן ארכה של 30 יום לתאגידים מדווחים לפרסום הדוח התקופתי לשנת 2019, עד ליום 30.4.2020.
  • מכתב המלצות הלשכה לטיפול וסיוע במשבר הכלכלי בעקבות נגיף הקורונה

15.3.2020 | הודעה בנושא הפעילות של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה

15.3.2020 | דחיית מועד הדיווח והתשלום למע”מ ל-26 במרץ

12.3.2020 | הקמת מוקד חירום לחברים מול רשויות המס

11.3.2020 | היערכות לשכת רואי חשבון לטיפול בהשלכות משבר הקורונה מול הקרן לערבות המדינה

11.3.2020 | קבלת קהל במשרדי רשות המסים – בעקבות משבר הקורונה

11.3.2020 | היערכות לשכת רואי חשבון לטיפול בהשלכות משבר הקורונה מול רשות המסים, רשות ניירות ערך והקרן לערבות המדינה

10.3.2020 | עדכון: בהמשך לפניית הלשכה – משרד הפנים הודיע על חידוש מכרז למינוי רואי חשבון ברשויות המקומיות לשנת 2020

5.3.2020 | הנחיה לשידור דוחות שנתיים בניכויים 126/856 לשנת המס 2019 

5.3.2020 | פרק חדש בסדרה “רגע של מס” בהשתתפות רו”ח אורי בארי – יו”ר מרחב תל אביב ורו”ח איריס שטרק, נשיאת הלשכה בנושא פסק דין יעקב ארביב. 

5.3.2020 | השפעת מגיפת הקורונה על עריכת וביקורת הדוחות הכספיים לשנת 2019

5.3.2020 | קשובים לנו ברשות שוק ההון – בעקבות פנייתנו תוקן החוזר העוסק בהעברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים

3.3.2020 | כנס ים המלח – מצגות של המושבים המקצועיים | 16-20.2.20 | מלון ישרוטל ים המלח

1.3.2020 | שיתוף פעולה בין הלשכה לבין מערך הסייבר הלאומי של מדינת ישראל – וובינר מתודה לאומית והגנה על שרשרת הספקה | יום הי 19.3.20

27.2.2020 | הצעה לעדכון ביקורת הצ2020-1 

27.2.2020 | דחיית מועד הגשת דיווח בגין “עמדות חייבות בדיווח” במע”מ ובמכס

27.2.2020 |  לבקשת הלשכה – הוקדמה פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת המס 2019 

20.2.2020 | הישג ללשכה בקבלת העמדה לשמירה על סודיות ניירות עבודה של רואי חשבון

20.2.2020 | הטלת קנסות מנהליים בגין אי דיווח דו”ח שנתי מסכם לאיחוד עוסקים

17.2.2020 | נוסח מעודכן לעדכון ביקורת 2020-1

13.2.2020 | תכנית עבודה ולוחות זמנים של תקינת הביקורת 

11.2.2020 | דוח המוסד לסקירת עמיתים בגין שנת ביקורת 2018

11.2.2020 | עדכון – ממשיכים במסורת בדיקות רפואיות מקיפות בתל השומר

6.2.2020 | גיוס והעסקת רואי חשבון חברי לשכה כמפקחים על טוהר הבחירות לכנסת ה-23

6.2.2020 | פנייה לרואי חשבון להביע עמדה בעניין שיפור השירות והמדיניות של המוסד לביטוח לאומי לעצמאים ופרילנסרים

6.2.2020 | עשרת הדיברות להתנהלות בטוחה ברשת

28.01.2020 | נוסח מוסכם עם רשות ההשקעות – חוות דעת רואה חשבון בבקשה להטבה במסלול תעסוקה

26.01.2020 | עדכונים והוראות של המוסד לביטוח לאומי – ינואר 2020

21.01.2020 | הבהרה בנושא פריסת תשלומי חוב מס הכנסה מהפעלת סעיף 3 (ט1) לפקודות מ”ה

15.01.2020 | הקלה בניהול ספרים בנושא שימוש במערכת דיגיטלית לדיווח על הוצאות עובדים הנחיות להגשת בקשה להקלה

15.01.2020 | הבהרה בנושא דיווח מקוון לרשות המיסים

15.01.2020 | טיפול בפניות לאורכה לדיווחים תקופתיים בעיר נהריה

9.01.2020 | מועדי דיווח ותשלום דוחות מע”מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2020

9.01.2020 | חשוב לדעת – הודעה בדבר עדכון מדיניות אישור ניהול תקין

9.01.2020 | עדכונים מראשות ועדת המסים

  • איחוד מספרי הטלפון בכל יחידות רשות המסים (למעט הנהלה) תחת מרכזייה
  • החלטות מיסוי חדשות
  • הוראת ביצוע מס הכנסה מס’ 02/2020 אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2020
  • הוראת ביצוע מס הכנסה מס ‘ 2019 /11 – תיק עיזבון במשרד השומה
  • טבלאות עזר לחישוב המס לניכוי ממשכורת – שנת 2020 ולוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2020

8.01.2020 | שינוי בתנאי המכרז למתן שירותי ביקורת פנימית במשק

 

להודעות ועדכונים לשנת 2019 לחצו כאן