הודעות ועדכונים

הודעות ועדכונים

 

הודעות ועדכונים בנושאי התנהלות נוכח משבר הקורונה

6.8.2020 | הזמנה לאסיפה הכללית השנתית הרגילה | 8.9.2020

5.8.2020 | הישג ללשכה – ארכה להגשת בקשות למענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עד17.8.2020

5.8.2020 | תכנית סיוע למעסיקים יוצאת לדרך

5.8.2020 | עדכון חשוב – מענק פעימה שנייה

5.8.2020 | דחיית מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים בעבור העובדים שבחל”ת ליום 15.10.2020, אפשרות לשנות חשבון בנק לצורך המענק ועוד

5.8.2020 | עדכון מוועדת הקשר עם משרד העבודה

4.8.2020 | לבקשת הלשכה – ייפוי כוח מעודכן לרואי החשבון המייצגים – מענק עידוד תעסוקה

4.8.2020 | נפתחה האפשרות לרואי החשבון המייצגים להגיש את הבקשות למענק לעידוד תעסוקה – הפעימה הרביעית

4.8.2020 | הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים

3.8.2020 | קרן הסיוע לארגונים חברתיים שנפגעו ממשבר הקורונה

3.8.2020 | נוסח מוסכם עם בנק הפועלים בדבר דוח מיוחד לצורך קבלת משכנתה

3.8.2020 | מענק “קורונה” לתושבי ישראל בגיל 18 ומעלה ולכל מי שמקבל קצבת ילדים

3.8.2020 | החזר מקדמות לחודשים 1-2/2020- בהתאם לסעיף 180 (א1) לפמ”ה

2.8.2020 | נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2019 – הסדרה אורכות למייצגים

30.7.2020 | כל מה שרצית לדעת על מענקי הקורונה

30.7.2020 | אושרה הפחתת מדרגות מס רכישה לדירת מגורים שאינה דירתו היחידה של הרוכש

29.7.2020 | נפתחה הגשת הבקשות למענק הוצאות לעסק קטן עבור החודשים מאי-יוני לעצמאים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪

29.7.2020 | הארכת האפשרות להגשת דוחות שנתיים באמצעות מערכת “מייצגים” ומערכת מפ”ל

29.7.2020 | בהמשך לבקשתנו – רואי חשבון ללא תואר אקדמי יוכלו להשתתף ב”תכנית המקפצה” של נציב שירות המדינה

29.7.2020 | אישור ניכוי מס מסכומים ששולמו מקרן השתלמות

29.7.2020 | התוכנית לסיוע כלכלי אושרה סופית במליאת הכנסת

29.7.2020 | הודעה חשובה – פעילות משרדי מע”מ תל אביב מרכז

28.7.2020 | תכנית רשת ביטחון כלכלית 2020-2021 אושרה סופית בוועדת הכספים

28.7.2020 | עדכון – מענק הוצאות קבועות – פעימה שלישית

28.7.2020 | עדכונים חשובים מכנס לשכת רואי חשבון בהשתתפות מנהלים בכירים משירות התעסוקה – מענק עידוד התעסוקה

27.7.2020 | הפרסום של הביטוח הלאומי בעניין המענק החדש ועדכונים נוספים

27.7.2020 | הליך הגשת בקשת השלמה להלוואות בערבות המדינה

26.7.2020 | הארכת התקופות לתשלום עיצום כספי וקנס אזרחי | הארכת שעות פתיחת המשרדים לצורך קבלת דוחות שנתיים

23.7.2020 | התנגדות לשכת רואי חשבון ליישום “המודל האיטלקי” (תשלום מלוא המס השנוי במחלוקת כתנאי לפנייה לערכאות)

23.7.2020 | הדיווח למוסד לביטוח לאומי של העובד ושל המעסיק בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה

23.7.2020 | מתן שירות ברשות המסים – הסטת שירותים לערוצים דיגיטליים וצמצום קבלת קהל במשרדים

23.7.2020 | שר הכלכלה אימץ המלצות לשכת רואי חשבון לרבות פורום מנכ”לים, מנהלי כספים וחשבים

22.7.2020 | עדכון בדבר דיווח פעימה שנייה

22.7.2020 | עדכון חשבונות הבנק לצורך קבלת מענק לעידוד תעסוקה

22.7.2020 | פורום מנכ”לים, מנהלי כספים וחשבים של לשכת רואי חשבון בוועדת הכלכלה קורא לפעול בצעדים מקיפים על מנת לעזור למשק לצאת מהמשבר

21.7.2020 | הישג ללשכה – התקופה בין 1.3.2020 ועד 1.10.2020 לא תחשב במניין 18 החודשים למכירת דירה ישנה בעת רכישת דירה חדשה

21.7.2020 | נעמה איזנברוך מגישה את התחזית של לשכת רואי חשבון

21.7.2020 | החלטות הוועד המרכזי – מינויים לוועדות הלשכה והקמת הוועדה החדשה

20.7.2020 | פגישת נשיאת הלשכה וראשי ארגוני העצמאים והעסקים עם ראש הממשלה ושר האוצר

20.7.2020 | שיתוף פעולה עם מערך הסייבר הלאומי – סקר עמדות ספקי שירותי אחסון (הוסטינג)

20.7.2020 | נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות עבור המדווחים למע”מ על בסיס מזומן | הנחיות לציבור – מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות

19.7.2020 | אורכה להגשת דוחות מקוונים – לתאריך 20.7.2020

19.7.2020 | העלאת המערכת להגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות – פעימה שלישית על ידי מדווחים על בסיס מזומן

17.7.2020 | המענק הדו חודשי לעסקים ייחשב לפי הנתונים הכספיים של היקף ההכנסות הגבוה יותר בין השנים 2018 או 2019

17.7.2020 | החלטות הוועד המרכזי – הוספת השפה הערבית ללוגו הלשכה כסימן מסחרי מוגן והצטרפות הלשכה לנשיאות העסקים והמעסיקים

16.7.2020 | שיתוף פעולה עם מערך הסייבר הלאומי – חולשה חמורה בשרת DNS של מערכת ההפעלה Windows

16.7.2020 | הודעה בנושא עבודה מהבית בהתמחות – עדכון

16.7.2020 | עדכון בדבר הגשת בקשות לקבלת הלוואות בערבות המדינה

16.7.2020 | דברי הנשיאה בכנסת בנושא עסקים קטנים ובינוניים וראיון ברדיו 103 על הפעימה הרביעית

16.7.2020 | הלשכה בשבילכם – מכרז למתן שירותי ביקורת רו”ח בשלטון המקומי עבור אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות

15.7.2020 | החל מהיום ניתן להגיש בקשות למענק הפעימה הרביעית – עידוד התעסוקה

15.7.2020 | נפתחה קרן המענקים המשותפת לממשלה ולפילנתרופיה

 14.7.2020 | מענק לעידוד תעסוקה – פעימה רביעית – צילום המסכים הרלוונטיים להגשה

13.7.2020 | המקדמות במענק לבקשות להחזר ההוצאות הקבועות הועלו ל-60%

13.7.2020 | עושים סדר במענקים – תכנית רשת ביטחון כלכלית 2020-2021

13.7.2020 | מענק לעידוד תעסוקה – פעימה רביעית

13.7.2020 | שיתוף פעולה עם מערך הסייבר הלאומי – ערכת הדרכה בנושא איומי סייבר ואבטחת מידע

12.7.2020 | מכתב לשר האוצר בנושא נייר עמדה רשת ביטחון כלכלית 2021-2020

9.7.2020 | עדכונים שונים בנושא דמי אבטלה מיום 1.7.2020 ואילך

9.7.2020 | פגישת נשיאת הלשכה וראשי הארגונים הכלכליים עם שר האוצר להצגת תוכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה

8.7.2020 | הבהרה מטעם מועצת רואי חשבון בנושא הצהרה בדבר אי עיסוק בראיית חשבון

8.7.2020 | פרוטוקול ועדת שע”מ/ענינים שוטפים – רשות המיסים, פברואר 2020

8.7.2020 | מכתב לשר האוצר בנושא סוגיות משמעותיות בנושא מענקי הסיוע הדורשות מענה דחוף

7.7.2020 | עדכון מדיון בוועדת הכספים בכנסת – אורכות להגשת בקשות עבור מענקים פעימה שניה ושלישית

7.7.2020 | פרסום החלטות וועדות ערר לקבילות פנקסים

5.7.2020 | שינויים בקבלת קהל במשרדי מע”מ אשדוד

5.7.2020 | דחיית מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים בעבור העובדים שבחל”ת ליום 15.8.2020

2.7.2020 | מכתב למנהל רשות המסים בנושא הגדלת מקדמות על חשבון פעימה 3 ושחרור כספי מענקים עד 100,000 ₪ במנגנון של בדיקה בדיעבד

2.7.2020 | הוראת ביצוע 9/2020 – יישום תקנות שעת חירום – מענק סיוע לעצמאים | תיקוני דוחות בעקבות פסיקת ביהמ”ש העליון בעניין חישוב שווי שימוש ברכב – הקלה בקנסות

2.7.2020 | עדכון בנושא מענק פעימה שלישית

1.7.2020 | עדכונים מהמוסד לביטוח לאומי, לרבות הבהרות בענין ביטול ההקלות לעצמאים בעקבות פניית הלשכה

1.7.2020 | הודעת מניעות על אישורי רואי חשבון הנדרשים על ידי הבנקים לצורך משכנתה בניגוד לכללים המקצועיים

1.7.2020 | ביוזמת הלשכה – מועצת רואי חשבון תכיר לראשונה בלימודי הסמינר החרדי לנשים בפיקוח אקדמי

30.6.2020| הבהרה בנושא הגשת בקשות לניהול תקין לשנת 2020 בעקבות שינוי מדיניות הרשם

30.6.2020 | פורסם עדכון סכומים בחוק מע”מ ובתקנותיו החל מיום 01.07.20  

29.6.2020 | מוארכת בחודש האפשרות להגיש דוחות שנתיים ובקשות להחזר מס באמצעות מערכת “מייצגים” ומערכת מפ”ל

29.6.2020 | שיפורים במערכת “פניות למשרדים”

29.6.2020 | סוף חודש יוני 2020 למכיני משכורות – נקודות חשובות בהיבט הביטוח הלאומי

28.6.2020 | הצעה לתיקון המענק בפעימה השלישית, שתסייע לעסקים המדווחים על בסיס מזומן

28.6.2020 | התנגדות הלשכה ליישום המודל הצ’יליאני בחשבוניות והכללתו בחוק ההסדרים

28.6.2020 | במענה לבקשת הלשכה – הוספת שדה יעודי למענקי הקורונה בדוח השנתי 2020 | הארכת שעות פתיחת המשרדים לצורך קבלת דוחות שנתיים

25.6.2020 | במענה לבקשת הלשכה – עדכונים בנושא מענק פעימה שלישית

25.6.2020 | נוסחים מוסכמים בהגשת הבקשות למענק פעימה שלישית עבור עוסק באיחוד עוסקים, מלכ”ר ולעוסק באילת שאינו מדווח מקדמות למס הכנסה

24.6.2020 | עדכון לעצמאים בנוגע להפסקת ההקלות החל מיום 1.7.2020 ועדכונים שונים בביטוח הלאומי

24.6.2020 | הסבר אודות חוק מענק לעידוד תעסוקה – פעימה רביעית

22.6.2020 | עדכון מדיון בוועדת הכספים בכנסת

22.6.2020 | הפסקת הדפסת שוברים ממוגנטים על ידי משרדי המס

22.6.2020 | תיקון תקנה 3 לחוק מס ערך מוסף – פטור ממעמ על מענק פעימה שלישית

22.6.2020 | יוזמה של הלשכה בשיתוף בתי התוכנה לשכר – הצעה לשירות התעסוקה להנגשת הבקשה המקוונת של הפעימה הרביעית

21.6.2020 | חוק מענק לעידוד תעסוקה – עדכון חשבון בנק

21.6.2020 | צירוף חשבוניות – החזרים

21.6.2020 | התנהלות רשות המיסים בתקופת החזרה לשגרה

18.6.2020 | מינויים חדשים בהנהגת הוועד המרכזי והקמתן של שלוש ועדות מקצועיות חדשות

18.6.2020 | תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

18.6.2020 | הגשת השגה על החלטת רשות המסים בעניין מענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות – פעימה שלישית

17.6.2020 | הקמת קרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים בסיכון

17.6.2020 | הישג ללשכה – הארכת מועד להוצאת חשבונית – מענק השתתפות בהוצאות קבועות

16.6.2020 |הסבר אודות חוק מענק לעידוד תעסוקה – פעימה רביעית

16.6.2020 | טיוטת מבחנים לחלוקת כספי תמיכה לשם שמירה על המשכיות הפעילות ושימור התשתית הארגונית של מוסדות ציבור ונוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור 

16.6.2020 | חוק מענק לעידוד תעסוקה – פעימה רביעית

16.6.2020 | משבר הקורונה לעצמאים בהיבט הביטוח הלאומי

16.6.2020 | נוסחים מוצעים בהגשת הבקשות למענק פעימה שלישית עבור עוסק באיחוד עוסקים, מלכ”ר ולעוסק באילת שאינו מדווח מקדמות למס הכנסה

15.6.2020 | חל”ת – כל מה שרציתם לדעת

15.6.2020 | שאלות ותשובות בנושא מענק בגין הוצאות קבועות עבור מוסד ציבורי זכאי – פעימה שלישית

14.6.2020 | עדכונים חשובים מוועדת הקשר עם שע”מ / הוועדה לעניינים שוטפים

12.6.2020 | הוראות תיעוד למענקים בפעימה הראשונה והשנייה

11.6.2020 | הקלות בקנסות מעמ בתקופת הקורונה

11.6.2020 | תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה – החזר תשלומי מקדמות ינואר-פברואר

10.6.2020 | הקלות הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה בעקבות משבר הקורונה

 10.6.2020 | פורסמם בטאון לשכת רואי חשבון -מהדורת יוני 2020 – התמודדות עם השלכות משבר הקורונה בתחומי הניהול, החשבונאות והמיסים

10.6.2020 | תשובות מערך הסיוע לפניות בענייני ביקורת וסקירה בקשר למשבר הקורונה

9.6.2020 | הסקר הרשמי של לשכת רואי חשבון לסיכום מהלכים מרכזיים בתקופת הקורנה וליציאה מהמשבר 

9.6.2020 | מהלכים מרכזיים שהובילה הלשכה בתקופת הקורונה וצעדי היציאה מהמשבר

9.6.2020 | יישום לרישום מייצג ושדרוג רשימת מיוצגים

8.6.2020 | הלשכה לעזרתכם – פניות ותשובות של מערך הסיוע ודוגמאות לנוסח הפנית תשומת לב (בקשר למשבר הקורונה) בדוח רואה החשבון המבקר של תאגידים מדווחים שפורסמו באתר

8.6.2020 | מוקד רשות המיסים לתמיכה בפניות בקשר למענקי הסיוע, פעימה ראשונה שניה ושלישית

7.6.2020 | שירות מקוון חדש ברשם החברות: דירקטורים בחברות יוכלו לבצע עדכונים באופן מיידי באתר רשם החברות ללא כרטיס חכם וללא עלות

7.6.2020 | הסדר הארכות למייצגים – דוחות לשנת המס 2019

7.6.2020 | בהמשך לפנייתנו לשר האוצר, לוועדת הכספים ולרשות המסים, נדחית הגשת הבקשות לפעימה ראשונה בעשרים ימים נוספים ועד לסוף חודש יוני

4.6.2020 | הסדרת חובות אגרה שנתית לרואי חשבון שאינם עוסקים במקצוע

4.6.2020 | עדכונים שונים בביטוח הלאומי לרבות דחיית הדיווח ותשלום דמי הביטוח בעד החל”ת גם בחודש מאי 2020

4.6.2020 | חדש!!! תשלום אגרה לוועדה לפטור ממס הכנסה באתר הביטוח הלאומי

3.6.2020 | הגשת דוחות שנתיים ותיקוני שומה לעניין הפעימה הראשונה למענק לעצמאים

3.6.2020 | הלשכה פועלת למען חבריה – עדכון מערכת הגשת הבקשות במסגרת הפעימה השלישית | תשובות רשות המסים לשאלות החברים בנושא מענק פעימה שלישית

3.6.2020 | הודעה בדבר המועד האחרון לתשלום אגרה שנתית לחברה או שותפות בתעריף מופחת

2.6.2020 | סוכם מתווה סיוע לענף התיירות והמלונאות בגובה 300 מליון שקל

2.6.2020 | הלשכה לעזרתכם – פניות ותשובות של מערך הסיוע ודוגמאות לנוסח הפנית תשומת לב (בקשר למשבר הקורונה) בדוח רואה החשבון המבקר של תאגידים מדווחים שפורסמו באתר 

2.6.2020 | חוזר מס הכנסה מספר 1/2020 בנושא: מחירי העברה | עדכון מתכונת לפעילות במשרדי רשות המסים בהתאם לתנאי “התו הסגול”

1.6.2020 | פורסמה הצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה

1.6.2020 | עדכון מדיון בוועדת הכספים בכנסת

1.6.2020 | עדכון מתכונת לפעילות במשרדי רשות המסים בהתאם לתנאי “התו הסגול”

1.6.2020 | זכאות לדמי אבטלה בגין חל”ת כפוי החל מ-1.6.2020

31.5.2020 | קול קורא להגשת מועמדות לנותני שירותים בבחינות מועצת רואי חשבון

28.5.2020 | הערות הלשכה לתזכיר חוק מענק עידוד תעסוקה

27.5.2020 | עדכונים והוראות של המוסד לביטוח לאומי בנושאי הגמלאות

27.5.2020 | אושרה התכנית לעידוד השקעות גופים מוסדיים בחברות הייטק ישראליות בשלבי גיוס מתקדמים

27.5.2020 | מענק לעידוד התעסוקה | תיקון לתקנות שעת חירום הגבלת פעילות והגבלת מספר העובדים במקום העבודה

26.5.2020 | אישורים המיוחדים הנדרשים מרואי החשבון בעת שידור הבקשה לקבלת מענק בגין הפעימה השלישית

26.5.2020 | עדכון – דחיית נקיטת אמצעים לחברות מפרות בשל נגיף הקורונה

26.5.2020 | הצעה לעדכון ביקורת הצ2020-1 – הארכת התקופה לקבלת הערות ותגובות הציבור

26.5.2020 | הוראת ביצוע מס הכנסה מס’ 6/2020 בנושא: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) – דחיית תקופות ומועדים

26.5.2020 | שיתוף פעולה עם מערך הסייבר הלאומי – המלצות איך להימנע מהשחתה של אתר אינטרנט

25.5.2020 | הנחיות בדבר הגשת בקשות לאישור ניהול תקין לשנת 2021 והגשת דיווחים שנתיים לשנת 2019.

25.5.2020 | בהמשך לפניית הלשכה – שינוי משמעותי בתנאי הסף בהזמנה להציע הצעות למתן שירותי ביקורת פנים לחברת שקמונה

24.5.2020 | הארכת המועד להגשת הצהרות הון ודוחות השנתיים למס הכנסה לשנת 2018

21.5.2020 | עדכונים חשובים מוועדת הקשר עם שע”מ / הוועדה לעניינים שוטפים

20.5.2020 | הוראת פרשנות מס’ 1/2020 בנושא אופן הטיפול בעסקאות תיווך או מכירת רכב פרטי, אופנוע או טרקטורון משומש

20.5.2020 | נוהל מינוי ועדה מייעצת בנושא התמחות

19.5.2020 | איך מחשבים נכון את ימי החל”ת לצורך מקדם ההוצאות הקבועות בפעימה שלישית

19.5.2020 | טיפים לבחירת סיסמה חזקה OPEN SESAME

19.5.2020 | תיקון תקנות לשעת חירום בנושא דמי אבטלה ועדכונים שונים מאת הביטוח הלאומי

14.5.2020 הבהרה לפרסום על דחייה בדיווחי מע”מ לכלל העוסקים

14.5.2020 | עדכון חשוב לגבי הפעימה השלישית לעסקים מדווחים על בסיס מזומן

14.5.2020 | בהמשך לפעילות הלשכה – אושרה דחייה בדיווחי מעמ לכלל העוסקים

14.5.2020 | נפתחה מערכת להגשת בקשות למענק למטפלות במשפחתונים המפוקחים של משרד העבודה והרווחה לתקופת הקורונה

14.5.2020 | פורסמה להערות הציבור טיוטה לתיקון נוהל התמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור (בהוראת שעה) נוכח משבר הקורונה

14.5.2020 | תזכורת לתשלום מקדמות דמי ביטוח של עצמאים לחודשים מרץ ואפריל ביחד ביום 15.5.2020

13.5.2020 | מוקד הלשכה ומוקד רשות המיסים לתמיכה בפניות בקשר למענקי הסיוע

13.5.2020 | הנחיות למעסיקים לניכוי מס משכר עבודה של עובדים שחזרו לעבודה לאחר שהוצאו לחל”ת בעקבות נגיף הקורונה

12.5.2020 | עדכון על הדיון בוועדת הכספים בנושא מעקב אחר יישום וביצוע המענקים הניתנים בשל משבר הקורונה

12.5.2020 | השגה על שומה או בקשה לתיקונה במיסוי מקרקעין בצורה מקוונת

12.5.2020 | נפתחה מערכת להגשת בקשות למענק סיוע לעסקים – השתתפות בהוצאות קבועות – פעימה שלישית

12.5.2020 | הנחיות הביטוח הלאומי לעדכון מעמד בעלי השליטה בטופס 102

11.5.2020 | דחיית דיווח ותשלום המעסיק בעבור עובד שהוצא לחל”ת כפוי בכל חודש אפריל 2020

11.5.2020 | הבהרה בנושא הצהרה בדוחות מקוונים 126/856 לשנת 2019 | שיפורים בשאילתא 129 – מס הכנסה

11.5.2020 | מענק סיוע לעסקים – השתתפות בהוצאות קבועות – פעימה שלישית

11.5.2020 | הוגש דוח הפורום המייעץ לשר הכלכלה לגיבוש בנושא תוכנית כלכלית להתמודדות עם השלכות משבר הקורונה במשק הישראלי

10.5.2020 | דחייה נוספת של החלת הדיווח המקוון על הפקדות לקופות גמל למעסיקים קטנים בעקבות משבר הקורונה

10.5.2020 | שאלות ותשובות הנוגעות לקבלת מענק (הפעימה השלישית) בעד השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עקב משבר הקורונה

10.5.2020 | הנחיות לציבור לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות | הגשת דוחות שנתיים באמצעות מערכת “מייצגים” ומערכת המפ”ל – משבר הקורונה

7.5.2020 | דחיית החזרי הלוואות על ידי הבנקים

7.5.2020 | לבקשתנו המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות פרסם הנחיה מקצועית בנושא גילויים בדבר השפעת משבר הקורונה

7.5.2020 | לעזרת החברים – שאלות שהופנו בגין הפעימה השניה ותשובות שניתנו על ידי נציגי רשות המסים בימי העיון של הלשכה

7.5.2020 | מתכונת לפעילות במשרדי רשות המסים בהתאם לתנאי “התו הסגול”

7.5.2020 | הישג הלשכה – הסדר אורכות לגבי הגשת דיווחים לשנת 2019, לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2021

7.5.2020 | שאילתא חדשה להצגת נתוני מענקי קורונה

7.5.2020 | הקלטה של עיון דיגיטלי עם מנהל רשות המסים בנושא: “חידוד סוגיות מיוחדות ומענה לשאלות שהועלו בנושא המענקים

7.5.2020 | הקלה על עמותות וגופים המגישים בקשות לתמיכה מועדת העזבונות

6.5.2020 | הבהרה חשובה בשאלת סיוע מקצועי של רואי החשבון בהגשת הזכאות למענק פעימה שלישית

6.5.2020 | חשוב לקרוא – דוח מבקר המדינה

6.5.2020 | עדכון דחוף בנושא תשלום על ידי המעסיק בעבור עובד שהוצא לחל”ת כפוי בכל חודש אפריל 2020

6.5.2020 | ברכות – אושרה רפורמה בלימודי חשבונאות

5.5.2020 | עדכון בדבר מענק לעצמאים פעימה שניה

4.5.2020 | הודעת מועצת רואי חשבון בנושא התמחות בתקופת משבר הקורונה’ נשלח בהצלחה

4.5.2020 | בהמשך לפניית הלשכה – בנק ישראל הודיע על הארכת התקופה בה ניתן לקבל אשראי ו/או לחדש אשראי בבנקים, בהעדר דוחות כספיים

4.5.2020 | הלשכה לעזרתכם – פניות ותשובות של מערך הסיוע ודוגמאות לנוסח הפנית תשומת לב (בקשר למשבר הקורונה) בדוח רואה החשבון המבקר של תאגידים מדווחים שפורסמו באתר

3.5.2020 | דחיית מועדי בחינות מועצת רואי חשבון בנושאים חשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות מועד אביב 2020

1.5.2020 | הירשמו לוובינר קורס מקדם הגנה בסייבר – כלים להתנהלות בטוחה ברשת | 5.5.20

30.4.2020 | עדכונים, דגשים ושאלות ותשובות נפוצות בנושא בקשות להלוואות בקרן להתמודדות עם הקורונה

30.4.2020 | הכרעת בג”ץ בעתירת לשכת רואי חשבון לדחיית תשלומי המס של חודש מרץ

30.4.2020 | קבלת דוחות הנישומים לשנת מס 2019 והטיפול במשרדים

30.4.2020 | מחשבון הלשכה לחישוב מענקים – ביום עיון דיגיטלי ששודר ב26.4.20 בנושא: “כל מה שרצית לדעת על החלטות הממשלה לגבי מענקים”

30.4.2020 | הארכת מועד חלוקת דוחות שנתיים לשנת המס 2019 | הארכת המועד להגשת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור

27.4.2020 | קול קורא לקבלת הצעות כיצד לשקם את הכלכלה והעסקים

27.4.2020 | עדכון בדבר תשלום אגרה שנתית מופחתת לחברות (כולל חל”צ), עמותות ושותפויות

27.4.2020 | רגע של מס – קבלת המענק לעצמאים בפעימה הראשונה

27.4.2020 | ממתינים להכרעת בג”צ

27.4.2020 | הקלטות מיום עיון דיגטלי לחברי הלשכה בנושא: “קורונה – כללי המשחק החדשים”

27.4.2020 | הארכת תוקף אישורי ניכוי מס במקור ליום 31.5.2020

27.4.2020 | קביעת תושבות בתקופת משבר הקורונה – הקלות במוסד לביטוח לאומי

26.4.2020 | מענק ההסתגלות המיוחד לבני 67 ומעלה

26.4.2020 | הסבר ומחשבון למענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות והסבר לפעימה שניה לעצמאים ובעלי שליטה

24.4.2020 | אושרו תקנות שעת חירום מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים

24.4.2020 | עדכון חשוב – הממשלה אישרה הבוקר את תוכנית לסיוע מורחב לעצמאים ועסקים קטנים

24.4.2020 | עדכון חשוב – החלטות המובאות כעת לאישור בישיבת הממשלה

23.4.2020 | צו סיווג מבוטחים – עדכונים דחופים וחשובים בעניין התביעות לדמי אבטלה

22.4.2020 | צעד ראשון חשוב – ארכה נוספת למדווחים דו-חודשי למע”מ לדיווח ותשלום עבור החודשים ינואר פברואר 2020

22.4.2020 | דרמה במשכן – קואליציה רחבה של 41 חברי כנסת קוראים לדחיית תשלומי מיסים של חודש מרץ!

22.4.2020 | דחיית נקיטת אמצעים לחברות מפרות עד ליום 31.5.2020

22.4.2020 | דחיית מועדים לתשלום קנסות | מדריך מס הכנסה לבני נוער עובדים

22.4.2020 | “מרקטפלייס” הגנת סייבר בתקופת משבר קורונה

22.4.2020 | בעקבות התערבות הלשכה – התבשרנו שבשבוע הבא תוסר המגבלה של ייצוג עד חמישה לקוחות בבקשות להלוואות בקרן להתמודדות עם הקורונה

22.4.2020 | הקלות נוספות לעסקים ולמוסדות הציבור – ארנונה, ביקורת עומק, הקלות במסלולי תעסוקה

21.4.2020 | סיום הקלות בתקנות לשעת חירום בהיבט הביטוח הלאומי

21.4.2020 | התפתחות בנושא בג”צ הלשכה – השופט מבקש מהמדינה להקדים את תשובתה ל 26.4 לפני תשלום המע”מ

21.4.2020 | עדכון בנושא נוסח חוות דעת רואה חשבון מוסכם בדבר הנתונים הכלולים בדיווח השנתי על פי החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע”א-2011 בשיטת דיווח לפי מחזור

21.4.2020 | עדכונים בהתפתחות הבג”ץ בדרישה למתן דחייה בחודש של תשלומי מע”מ ומס הכנסה

20.4.2020 | לשכת רואי חשבון הגישה היום בג”צ בדרישה למתן דחייה בחודש של תשלומי מע”מ ומס הכנסה לעסקים קטנים ובינוניים במחזור של עד 50 מליון ש”ח

20.4.2020 | הדיווח למוסד לביטוח לאומי וללשכת התעסוקה על החזרה לעבודה ועל הפסקת זכאות לדמי אבטלה

20.4.2020 | עדכונים מהשיחות של הלשכה עם רשות המסים לגבי מענקים והקלות לעסקים

19.4.2020 | פורום מנכ”לים, מנהלי כספים וחשבים של לשכת רואי חשבון קורא לרגולטורים – התעוררו לפני שיהיה מאוחר מדי

19.4.2020 | המוסד לביטוח לאומי – תשלום המקדמות לעצמאים נדחה לחודש מאי

19.4.2020 | חלוקת תיקונים לדוחות שנתיים לשנת 2019

19.4.2020 | עיקרי התיקונים לתקנות שעת החירום שאושרו בישיבת הממשלה

17.4.2020 | גיבוש מענק לפיצוי נזקים לעסקים – הצעתנו לפיצוי על בסיס הכרה בהוצאות קבועות

16.4.2020 | לשכת רואי חשבון מגישה בג”ץ לדחיית מועדי הדיווח והתשלום של חודש מרץ לרשויות המס

16.4.2020 | דרישות לשכת רואי חשבון בוועדת הכספים – הלוואות בערבות מדינה ומתן אורכות

15.4.2020 | עדכונים – דרישת הלשכה לאורכות מרשות המיסים, ודרישה לקידום פתרונות בועדת הכספים

13.4.2020 | הלשכה לעזרתכם – הפניית תשומת לב בדוח רואה החשבון המבקר עקב משבר הקורונה

13.4.2020 | רו”ח איריס שטרק – נשיאת לשכת רואי חשבון – עצות לעסקים בהתמודדות עם משבר הקורונה

12.4.2020 | משבר הקורונה: הארכת החל”ת, מענק לפסח וגמלאות הביטוח הלאומי

12.4.2020 | מועצת רואי חשבון קבעה – ניירות העבודה הינם בבעלותו וקניינו של רואה חשבון המבקר

12.4.2020 | עמדת מועצת רואי חשבון בעניין אישורים מיוחדים ודוחות מיוחדים עליהם מתבקשים רואי חשבון לחתום עבור לקוחותיהם

12.4.2020 | פינת המלצות לחברי המועדון הפיננסי של לשכת רואי חשבון בישראל – 3

12.4.2020 | הודעה בדבר ״אזורים מוגבלים״ בעיר ירושלים | הקלות לתושבי העיר בני ברק

12.4.2020 | מענה לפניות ציבור במשרדי מס הכנסה בחול המועד

10.4.2020 | עדכונים חשובים – פעילות הלשכה בהתמודדות עם משבר הקורונה

8.4.2020 | יש תוצאות למאבק – יש שינויים לעצמאים במענק!

7.4.2020 | הטבות שכר לעובדים שנמצאים בחל”ת ביוזמת המעסיק

7.4.2020 | עדכון בנוגע להגבלות התנועה והנחיות נוספות

7.4.2020 | עדכון בדבר הקפאה מיידית של סטאטוס חברות כחברות מפרות חוק

7.4.2020 | מענה לשאלות – יישום חוק מענק לעצמאיים

7.4.2020 | עדכונים על הדיון בוועדת הכספים בנושא הלוואות בערבות המדינה מקרן הקורונה

7.4.2020 | ביטוח לאומי – היתרים לפי חוק עבודת נשים והוראות למעסיקים

6.4.2020 | פינת המלצות לחברי המועדון הפיננסי של לשכת רואי חשבון בישראל – 2

6.4.2020 | מתן הלוואות לחברי לשכה בגין משבר הקורונה

6.4.2020 | בהמשך לפניית הלשכה – בנק ישראל הודיע שחברות כרטיסי האשראי יאפשרו הקפאת גביית תשלומים של עסקים מלקוחותיהם

6.4.2020 | המלצות לשימוש בתוכנת Zoom של מערך הסייבר הלאומי

5.4.2020 | פינת המלצות לחברי המועדון הפיננסי של לשכת רואי חשבון בישראל

5.4.2020 | חדש ברשם החברות! עדכון של בעלי תפקידים, כולל גורם המוסמך לדווח בשם חברה, באופן מקוון

3.4.2020 | שאלות ותשובות על המענק לעצמאים

2.4.2020 | תקנות החירום בהיבט הביטוח הלאומי: הטבות למובטלים, כולל בגיל 67 ומעלה

2.4.2020 | זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות נגיף הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל”ת

2.4.2020 | תקנות שעת חרום – מענק לעסקים מאושרות | עדכון סכומי ההחזר המשתחררים באופן אוטומטי בדוחות לשנת המס 2019 ואילך

2.4.2020 | אישור תקנות שעת חירום – מענק סיוע לעצמאיים | מועד הגשת תביעות לפיצויים בגין נזק עקיף שנגרם מיולי 2019 ועד דצמבר 2019

2.4.2020 | תנאי זכאות למענק לעצמאיים

2.4.2020 | שינוי בתנאי זכאות למענק לעצמאיים – זכאות מגיל 20 ופתיחת עסק עד 1.9.2019

1.4.2020 | עדכון בנושא הלוואות בערבות המדינה מקרן הקורונה

1.4.2020 | ארכה במועד פרסום הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 2020 | הארכת תקופת תשקיף המדף

1.4.2020 | עדכונים בנושא מענק לעצמאיים

1.4.2020 | דוחות מיוחדים שאינם עומדים בכללים המקצועיים בתקופת משבר הקורונה

1.4.2020 | פרסום הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין בנושא דחיית תקופות ומועדים והוראת ביצוע מס הכנסה בנושא דגשים ושינויים בשידור דוחות ובשומות יחידים וחברות לשנת המס 2019

1.4.2020 | הנחיות חדשות למעסיקים עקב נגיף הקורונה

1.4.2020 | עדכונים בנושא מענק לעצמאיים, דחיית מסים ושווי רכב

31.3.2020 | עדכון בחוזר של רשות המסים ועדכון בנוגע לפניה לבקשה להפחתת בירוקרטיה מיותרת.

31.3.2020 | עדכונים מדיון הוועדה המיוחדת לענייני עבודה ורווחה בכנסת בכל הקשור לביטוח הלאומי בעת משבר הקורונה

31.3.2020 | עדכונים מוועדת הכנסת ורשויות המס

31.3.2020 | אורכה להגשת דוחות כספיים למשרד הפנים

31.3.2020 | עדכונים חשובים בנושא תיקון תקנות לשעת חרום ותכנית כלכלית

31.3.2020 | הבהרה בנושא תשלום אגרה שנתית לרואי חשבון למועצת רואי חשבון – הארכת התעריף הנוכחי

30.3.2020 | היערכות לקראת קבלת המענק לעצמאים

30.3.2020 | עדכון בדבר תשלום אגרה שנתית מופחתת לחברות (כולל חל”צ), עמותות ושותפויות

29.3.2020 | עדכונים מדיון וועדת הכספים של הכנסת היום והודעה על רישום ראשוני למענק לעצמאים

29.3.2020 | המדינה מרחיבה את ההקלות לעסקים במסגרת קרן ההלוואות בערבות המדינה

29.3.2020 | היערכות לדיווח מרחוק באמצעות טוקן הדיווח האלקטרוני

29.3.2020 | יוצאים לחל”ת לא ידרשו לתיאום מס נוסף בקבלת דמי אבטלה

29.3.2020 | הודעה על הקלות בנוגע להקדשות ציבוריים בשל נגיף הקורונה

29.3.2020 | הקלה לרואי החשבון לעניין חשבון נאמנות – הסבה לחשבון בנאמנות ללא הגבלת סכום

29.3.2020 | עדכון – אורכות למלכ”רים וחברות לתועלת ציבור

28.3.2020 | אושרו תקנות שעת חירום – דחיית תקופות בענייני הליכי מס | הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה | מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה

28.3.2020 | הבהרה – תקנות הגבלת מספר העובדים

27.3.2020 | חלוקת תיקונים לדוחות שנתיים לשנת 2019

26.3.2020 | ועדת הכספים של הכנסת אימצה שתי המלצות מרכזיות שלנו לבדיקה

26.3.2020 | הודעה בנושא תשלום אגרה שנתית מופחתת לחברות, עמותות ושותפויות

26.3.2020 | בנק ישראל הגדיל את מגבלת סכום הפקדת שיק בודד בסלולר מ-20,000 ש”ח ל- 50,000 ש”ח

26.3.2020 | הקטנת מקדמות דמי ביטוח וסגירת תיק עצמאי בביטוח לאומי

26.3.2020 | עדכון בנוגע להסדר אורכות לגבי הגשת דיווחים לשנת 2019, לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2021

25.3.2020 | אושרה שורת הקלות רגולטוריות לעסקים ולעצמאים

25.3.2020 | שאלות ותשובות – תקנות הגבלת מספר העובדים

25.3.2020 | הקלה לשעת חירום: רשות המסים תכיר, לצורך ניכוי מס תשומות, בהעתק חשבונית עבור עסקאות שבוצעו החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020

25.3.2020 | הבהרה בנושא הנפקת תעודות מעבר שלא באמצעות הנחיה ישירה

24.3.2020 | עדכון – שינויים בקרן להתמודדות עם הקורונה בעקבות התערבות הלשכה

24.3.2020 | אין צורך בשלב זה באישורי מעבר!

24.3.2020 | דחיית נקיטת אמצעים לחברות מפרות בשל נגיף הקורונה | שינויים בקבלת הקהל, בזימון תורים ובמענה הטלפוני במשרדי רשות התאגידים

24.3.2020 | עדכונים חדשים מרשות המסים נוכח משבר הקורונה

 • סגירת משרדי רשות המסים בפתח תקווה
 • מועד הגשת הדיווח המקוון של הרבעון הראשון לנותני שירותים פיננסים נדחה ל-10.5.2020

23.3.2020 | דמי אבטלה לבעלי מניות בחברה ודמי אבטלה לקרובי משפחה שעבדו ביחד לפני תקופת משבר הקורונה

23.3.2020 | שאלות ותשובות בתחומי הביטוח, פנסיה, גמל והשתלמות נוכח משבר הקורונה

23.3.2020 | אושרו תקנות שעת חירום בנושא שיקים ללא כיסוי – לא יוגבלו חשבונות פרטיים ועיסקיים שחזרו להם שיקים בתקופת משבר הקורונה

23.3.2020 | הקלות וסיוע למלכ”רים לנוכח התפשטות נגיף הקורונה

22.3.2020 | תיקון טעות של רשות המסים – דחייה עד ל- 30.4.2020 של מועד הגשת דוחות לשנת 2018 או הצהרות הון

22.3.2020 | דרכי התמודדות של מעסיקים – היבטים משפטיים של שינויים במעמד העובדים בתקופת משבר הקורונה

22.3.2020 | עבודת משרדי רשות המסים במתכונת עבודה בחירום | הודעה בדבר תיבת דואר מיוחדת לפניות בבקשות חריגות ברשות המסים

22.3.2020 | הודעה חחשובה – רשות המסים דוחה בחודשיים את מועד הגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה

22.3.2020 | עדכון בנושא תקנות לשעת חרום – רואי החשבון כמייצגים נכללו כמקצוע חיוני

20.3.2020 | בהמשך לבקשתנו – רואי חשבון נכללו כמקצוע חיוני בתקנות לשעת חירום

19.3.2020 | התחברות לשע”מ באמצעות מחשב נייד

19.3.2020 | נוסח מוסכם עם החשב הכללי לצורך בקשת הלוואות מקרן בערבות המדינה בעקבות משבר הקורונה

19.3.2020 | הקלות נוספות למלכ”רים וחברות לתועלת ציבור

19.3.2020 | הבהרה בנושא התמחות בראיית חשבון ובחינות ההסמכה לנוכח משבר הקורונה

19.3.2020 | עדכון לגבי קבלת קהל, הצהרות הון ודוחות 2018

19.3.2020 | עדכונים חשובים לתהליך הגשת תביעה לדמי אבטלה לאור משבר הקורונה | סגירת משרדי הביטוח הלאומי לקבלת קהל

18.3.2020 | הארכת תוקף תעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת | מענק לעצמאים

18.3.2020| אורכה גורפת לתעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת שתוקפם פג בתקופה שמתחילה ביום 1.3.2020 ומסתיימת ביום 30.6.2020

18.3.2020| הודעה בדבר תיבת דואר מיוחדת לפניות בבקשות חריגות ברשות המסים

18.3.2020| תקופת המשבר בשל נגיף הקורונה – בהיבט הביטוח הלאומי

18.3.2020| דחיית מועד התשלום החודשי בגין דמי היתר ואגרה שנתית והגשת דוחות כספיים מבוקרים בענף הבנייה

18.3.2020| קבלת קהל במשרדי רשות המסים – בעקבות משבר הקורונה

17.3.2020 | לבקשת הלשכה – דחיית המועד להגשת הדוחות הכספיים המבוקרים של משרדי הממשלה בעקבות השלכות משבר הקורונה

17.3.2020 | הארכת תוקף אישורי ניכוי מס במקור | דחיית מועדים של דוחות שנתיים לשנת המס 2018

17.3.2020 | הלשכה לעזרתכם – סיוע בסוגיות חשבונאיות או בביקורת העולות עקב משבר הקורונה

17.3.2020 | הודעה על אורכות למלכ”רים וחברות לתועלת ציבור

16.3.2020| לבקשת לשכה – הוקדמה פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של חברות לשנת המס 2019 ועדכונים נוספים

16.3.2020| עידכונים חשובים ושימושים בנושא היערכות הלשכה נוכח מגפת הקורונה

 • הנחיות למעסיקים בעיניין חל”ת והקפאת תשלומים לספקים
 • הקלות של רשות לניירות ערך בעקבות משבר קורונה – מתן ארכה של 30 יום לתאגידים מדווחים לפרסום הדוח התקופתי לשנת 2019, עד ליום 30.4.2020.
 • מכתב המלצות הלשכה לטיפול וסיוע במשבר הכלכלי בעקבות נגיף הקורונה

15.3.2020 | הודעה בנושא הפעילות של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה

15.3.2020 | דחיית מועד הדיווח והתשלום למע”מ ל-26 במרץ

12.3.2020 | הקמת מוקד חירום לחברים מול רשויות המס

11.3.2020 | היערכות לשכת רואי חשבון לטיפול בהשלכות משבר הקורונה מול הקרן לערבות המדינה

11.3.2020 | קבלת קהל במשרדי רשות המסים – בעקבות משבר הקורונה

11.3.2020 | היערכות לשכת רואי חשבון לטיפול בהשלכות משבר הקורונה מול רשות המסים, רשות ניירות ערך והקרן לערבות המדינה

10.3.2020 | עדכון: בהמשך לפניית הלשכה – משרד הפנים הודיע על חידוש מכרז למינוי רואי חשבון ברשויות המקומיות לשנת 2020

5.3.2020 | הנחיה לשידור דוחות שנתיים בניכויים 126/856 לשנת המס 2019 

5.3.2020 | פרק חדש בסדרה “רגע של מס” בהשתתפות רו”ח אורי בארי – יו”ר מרחב תל אביב ורו”ח איריס שטרק, נשיאת הלשכה בנושא פסק דין יעקב ארביב. 

5.3.2020 | השפעת מגיפת הקורונה על עריכת וביקורת הדוחות הכספיים לשנת 2019

5.3.2020 | קשובים לנו ברשות שוק ההון – בעקבות פנייתנו תוקן החוזר העוסק בהעברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים

3.3.2020 | כנס ים המלח – מצגות של המושבים המקצועיים | 16-20.2.20 | מלון ישרוטל ים המלח

1.3.2020 | שיתוף פעולה בין הלשכה לבין מערך הסייבר הלאומי של מדינת ישראל – וובינר מתודה לאומית והגנה על שרשרת הספקה | יום הי 19.3.20

27.2.2020 | הצעה לעדכון ביקורת הצ2020-1 

27.2.2020 | דחיית מועד הגשת דיווח בגין “עמדות חייבות בדיווח” במע”מ ובמכס

27.2.2020 |  לבקשת הלשכה – הוקדמה פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת המס 2019 

20.2.2020 | הישג ללשכה בקבלת העמדה לשמירה על סודיות ניירות עבודה של רואי חשבון

20.2.2020 | הטלת קנסות מנהליים בגין אי דיווח דו”ח שנתי מסכם לאיחוד עוסקים

17.2.2020 | נוסח מעודכן לעדכון ביקורת 2020-1

13.2.2020 | תכנית עבודה ולוחות זמנים של תקינת הביקורת 

11.2.2020 | דוח המוסד לסקירת עמיתים בגין שנת ביקורת 2018

11.2.2020 | עדכון – ממשיכים במסורת בדיקות רפואיות מקיפות בתל השומר

6.2.2020 | גיוס והעסקת רואי חשבון חברי לשכה כמפקחים על טוהר הבחירות לכנסת ה-23

6.2.2020 | פנייה לרואי חשבון להביע עמדה בעניין שיפור השירות והמדיניות של המוסד לביטוח לאומי לעצמאים ופרילנסרים

6.2.2020 | עשרת הדיברות להתנהלות בטוחה ברשת

28.01.2020 | נוסח מוסכם עם רשות ההשקעות – חוות דעת רואה חשבון בבקשה להטבה במסלול תעסוקה

26.01.2020 | עדכונים והוראות של המוסד לביטוח לאומי – ינואר 2020

21.01.2020 | הבהרה בנושא פריסת תשלומי חוב מס הכנסה מהפעלת סעיף 3 (ט1) לפקודות מ”ה

15.01.2020 | הקלה בניהול ספרים בנושא שימוש במערכת דיגיטלית לדיווח על הוצאות עובדים הנחיות להגשת בקשה להקלה

15.01.2020 | הבהרה בנושא דיווח מקוון לרשות המיסים

15.01.2020 | טיפול בפניות לאורכה לדיווחים תקופתיים בעיר נהריה

9.01.2020 | מועדי דיווח ותשלום דוחות מע”מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2020

9.01.2020 | חשוב לדעת – הודעה בדבר עדכון מדיניות אישור ניהול תקין

9.01.2020 | עדכונים מראשות ועדת המסים

 • איחוד מספרי הטלפון בכל יחידות רשות המסים (למעט הנהלה) תחת מרכזייה
 • החלטות מיסוי חדשות
 • הוראת ביצוע מס הכנסה מס’ 02/2020 אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2020
 • הוראת ביצוע מס הכנסה מס ‘ 2019 /11 – תיק עיזבון במשרד השומה
 • טבלאות עזר לחישוב המס לניכוי ממשכורת – שנת 2020 ולוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2020

8.01.2020 | שינוי בתנאי המכרז למתן שירותי ביקורת פנימית במשרד מבקר המדינה (מכרז 5/2019)

5.1.2020 | הקלות בדיווח המקוון של הפקדות לקופות גמל ודחיית מועד הכניסה לתוקף לעסקים קטנים

5.1.2020 | שיתוף פעולה בין הלשכה לבין מערך הסייבר הלאומי של מדינת ישראל

31.12.2019 | עדכונים מראשות ועדת המסים

 • העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2019
 • דו”ח מס שנתי ליחידים ובעלי עסקים שאינם חברה (טופס 1301) לשנת 2019
 • דו”ח מס שנתי לחברות (טופס 1214) לשנת 2019
 • הפקת טופס 101 אלקטרוני לשנת 2020
 • רענון הנחיות – מיסוי תשלומים בתקופת בחירות

29.12.2019 | כנס ירושלים – מצגות והקלטות של המושבים המקצועיים | 19-21.12.19

24.12.2019 | שיתוף פעולה עם חברת חשב – הטבות ייחודיות לחברי לשכה

22.12.2019 | בהמשך לפנייתנו במכרז רשויות מקומיות – יינתן פטור לשנה נוספת

19.12.2019 | תיקון נוהל שר אוצר לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור

19.12.2019 | ביטוח אחריות מקצועית – פוליסה מיוחדת עבור חברי לשכה

19.12.2019 | השקת מאגר אישורים מיוחדים מאושרים על ידי לשכת רו”ח

19.12.2019 | דואגים לרו”ח במגזר הציבורי – מפגש בלשכה לכל רו”ח במגזר ציבורי

18.12.2019 | עוסקים פטורים שלא דיווחו דוחות הצהרת עוסק פטור לשנים 2016 ו-2017

15.12.2019 | משוב בנוגע לאיכות השירות במשרדי מס הכנסה ובהנהלת רשות המסים

12.12.2019 | בקשות לחברות בלשכה

10.12.2019 |  כללי פרסום חדשים לרואי חשבון – מתקדמים!

5.12.2019 | רגע של מס – קיזוז הפסדי הון כנגד רווחי הון

3.12.2019 | ביקור נציגות הלשכה באקוסיסטם של ב”ש

1.12.2019 | בהמשך לפניית הלשכה – נעשו שינויים בנוהל רישוי שירותים פיננסים

28.11.2019 |  הבהרה להמלצת הלשכה בדבר התנהגות רואה חשבון אל מול לקוחו שמסרב לכלול בדוח השנתי הכנסה לפי סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה

23.11.2019 | מניעות מלחתום על אישור רואה חשבון המופץ על ידי משווקי משכנתאות לצורך קבלת משכנתא בבנקים

20.11.2019 | הודעת מניעות מלחתום על אישור רואה חשבון לצורך קבלת רישיון למתן שירותים פיננסיים

17.11.2019 |דחייה נוספת של מועד הדיווח והתשלום התקופתי למע”מ ליום 21.11.19

15.11.2019 | דחיית מועד הדיווח והתשלום לביטוח לאומי ליום 19.11.19

14.11.2019 | דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתי למע”מ, מקדמות מ”ה וניכויים ליום 19.11.19

14.11.2019 | הנחייה לגבי פטור מתשלום אגרה שנתית | הנחייה לעניין חומר עזר מותר בבחינות

12.11.2019 | פיצויים בשל “נזק עקיף” – המצב נכון ליום 12/11/2019 | עדכון הנחיות לדיווחי נותני שירותי מטבע 2019

5.11.2019 | הליכי פירוק מרצון חדשים בהתאם לתיקון לחוק החברות 

2.10.2019 | התנהגות רואה חשבון אל מול לקוחו שמסרב לכלול בדוח השנתי הכנסה לפי סעיף 3(ט1)

27.9.2019 | החלטת הוועד המרכזי  על עדכון ואשרור לכללי ההתנהגות המקצועית ע”פ תקנה 60

26.9.2019 | ההדרכות של רשם העמותות וחל”צ  ומינוי עו”ד קארן שוורץ לסגנית ראש רשות התאגידים

27.9.2019 | עדכונים בדבר הפקדות לקופת גמל לקצבה לעצמאיים | הנושאים הפתוחים מול רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון – מחכים לתשובות הרשות

26.9.2019 | קול קורא להתייחסות הציבור לצורך בהתאמות בכללי הממשל התאגידי ביחס לחברות ללא גרעין שליטה 

24.9.2019 | קול קורא להגשת מועמדות לשמש מפקח על מתמחים

16.9.2019 | תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), תשמ”ו-1986

11.9.2019 | בהמשך לפניית הלשכה – שינוי משמעותי בתנאי הסף במכרז לרו”ח לביקורת בגופים מפוקחים

10.9.2019 |  פעילות וועדת שע”מ/מחשוב, הוועדה לעניינים שוטפים 

9.9.2019 | מדריך לרואה החשבון – הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה דוגמאות להתנהגות מעוררת חשד לפעילות עסקית בעייתית של לקוחותיו של רו”ח

5.9.2019 | רישום ייצוג באמצעות מחשב שע”מ – תהליך חדש ומשופר למייצגים מקושרים    

4.9.2019 | דרושים 300 רואי חשבון חברי לשכה כמפקחים על טוהר הבחירות לכנסת ה-22

3.9.2019 | הודעה חשובה – רשות האכיפה והגבייה שולחת מכתבים לעצמאים בגין אי הפקדה לקופת גמל לקצבה

3.9.2019 | איגרת הנשיאה – פנייה לחברים להצטרפות למאגר נותני שירותים לבחינות המועצה

3.9.2019 | הוראות חדשות של המוסד לביטוח לאומי – ספטמבר 2019

27.8.2019 | הארכת מועד הגשת התייחסות  ל”קול הקורא” בנושא משך תקופת ההתמחות ומהותה

27.8.2019 |פתיחת מערכת קנס מינהלי למייצגים

26.8.2019 | עדכונים מראשות ועדת המסים

 • הבהרה להוראת ביצוע מס הכנסה מספר 2018/14 בנושא השמדת מלאי
 •  הוראת ביצוע מס הכנסה ומע”מ מספר 7/2019 בנושא: חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) התשע”ז – 2016

25.8.2019 |  שינוי שעות הפעילות של מרכז התמיכה של שע”ם 

25.8.2019 | פורסמה טיוטת נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה – הגיבו והשפיעו

22.8.2019 | עדכונים מראשות ועדת המסים

 • הארכת שעות פתיחת המשרדים לצורך קבלת דוחות שנתיים
 • פורסמו טפסים חדשים באתר רשות המסים: 

טופס מס הכנסה (ח) 1399 – הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2019

טופס מס הכנסה (י)1399 – הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2019 – דיווח ליחיד בלבד

19.8.2019 | עדכונים מוועדת הקשר עם שע”מ – מערכת פניות למשרדים – הוספת קובץ בפניות מייצגים למערכת

19.8.2019 | עדכון מוועדת הקשר עם רשות התאגידים – חידוש חשוב באתר גיידסטאר – אפשרות נוספת לבדוק מי בעלי התפקידים אשר מוסמכים לדווח בשם העמותה

15.8.2019 | לשימושכם – רשות המסים פרסמה טפסי דיווח חדשים / מעודכנים

15.8.2019 | חשוב! ביטול פטור מאגרה שנתית לרשם העמותות

7.8.2019 | פניה בדבר עמדת הלשכה במסגרת ביקורת שמקיים המשרד ברשם החברות שברשות התאגידים

7.8.2019 | הקמת מנגנון ייחודי לטיפול וליווי תהליך קליטת ייפוי כח והרשאות לחיוב חשבון ברשות המסים

7.8.2019 | עדכונים מראשות ועדת המסים

 1. דוח סיכום פעילות לשנת המס 2018 של רשות המסים בישראל
 2. החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית הראשונה של שנת ​2017
 3. החלטת מיסוי שוק ההון – משיכה לפי סעיף 3(ט1) בנושא: “יתרת זכות” לצרכי יישום סעיף 3(ט1)(6)(ב) לפקודה – החלטת מיסוי בהסכם

29.7.2019 | עדכונים מראשות ועדת המסים

 1. חוזר מס הכנסה מספר 2/2019 בנושא: הוראות סעיף 64 לעניין חברת בית וסעיף 64א לעניין חברה משפחתית
 2. חוזר מס הכנסה 1/2019 בנושא: מניות בכורה – סיווג לפי צרכי מס

23.7.2019 | מצגות ועיתונאות הכנס ה 37 באילת | יולי 2019 | 7-11.7.19

22.7.2019 | חדש! פיילוט מודל מערך חשבוניות מס התחשבנות  (I) המופקות באופן עצמאי

22.7.2019 | עדכונים חשובים מראשות ועדת המסים:

1. הארכת שעות פתיחת המשרדים לצורך קבלת דוחות שנתיים
2. שדרוג היישום “בקשה משותפת לפתיחת תיק באופן מקוון – מפתח” ופרסום הוראה ביצוע
3. מוזמנים לקרוא ולהתעדכן – איך לעמוד בדרישות הדיווח על מטבעות דיגיטליים

14.7.2019 | בואו להשפיע על משך תקופת ההתמחות בראיית חשבון

30.6.2019 |  נדחה בשבוע המועד הראשון להגשת דוחות לקבלת ניהול תקין 2020

26.6.2019 | פרעון שקים על ידי הבנקים – עדכונים חשובים מבנק ישראל

 26.6.2019 | עדכונים מראשות ועדת המסים:

 1.  הטבות מס בישובים לשנת 2019 – סעיף 11 לפקודת מס הכנסה – עדכון שינויים
 2.  גישה למידע ומסמכים באמצעות סריקת קוד
 3. הגשת הדוחות השנתיים המקוונים לשנת 2018 ליחידים ולחברות החלטת מיסוי בנושא העברת מניות מחברה זרה לחברה תושבת ישראל בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו)
 4. הודעת חברה משפחתית על החלפת נישום מייצג בחברה – טופס מעודכן
 5. הוראת ביצוע מס הכנסה מס’ 9/2019 בנושא נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2019

19.6.2019 | הרשאות לחיוב חשבון ברשות המסים – הבהרה

18.6.2019 | הסדר אורכות לגבי הגשת דוחות כספיים לשנת 2018 לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2020

17.6.2019 | דברי הסבר לטופס 6111 דיווח אחיד בדוחות כספיים לשנת המס 2018 ואילך

17.6.2019  | ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל

16.6.2019 | עדכון בנושא החוק לצמצום השימוש במזומן

13.6.2019 | הוראות חדשות בנושא שיקים ותגובת הלשכה

13.6.2019 | עדכונים בקשר להגשת דיווחים שנתיים ובקשות לניהול תקין במערכת המקוונת

11.6.2019 | שדרוג מערכת  – “הצהרת עוסק פטור

6.6.2019 | מקבץ עדכונים חשובים מהעת האחרונה בתחומי מס שונים, ביניהם:
✔ הבהרה לגבי רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניות של חברה הזכאית להטבות במס מכח החוק לעידוד השקעות הון, התש”ט – 1959 
✔ מיסוי תשלומים בתקופת בחירות 
✔ תשלום עבור נזקי מלחמה ונזק עקיף 
✔ לבקשתנו נפתח קישור למייצגים המקושרים ועדכונים נוספים

29.5.19 | נפתחה האפשרות למייצגים לשדר דוחות מס 1214 לשנת המס 2018

29.5.2019 | הצטרפו וסייעו בסוגיית תנאי הסף במכרז למינוי רו”ח ברשויות המקומיות

22.5.2019 | עדכונים חשובים מראשות ועדת המסים בנושאים: 

 • הפחתת הון באמצעות רכישה עצמית – החלטת מיסוי בהסכם, מס’ 6853/19
 • החבות במע”מ בגין שירותי שיווק ותיווך לחברות תושבות חוץ באמצעות אתר אינטרנט – החלטת מיסוי שאינה בהסכם, מס’ 4429/19

22.5.2019 | דרישה לביטול מעקב אחר נותני שירותי ביקורת באמצעות יישום (אפליקציה)

21.5.2019 | הגברת האכיפה בגין אי דיווח דו”ח שנתי מסכם לאיחוד עוסקים

20.5.2019 | שינוי תנאי מכרז למתן שירותי ראיית חשבון בשל השגות הלשכה

 20.5.2019 | השגות הלשכה הובילו לשינוי מכרז משרד רה”מ למתן שירותי ראיית חשבון 

20.5.2019 |  עתירת לשכת רואי חשבון נגד רשות החברות הממשלתיות

16.5.2019 | מצגות והקלטות מכנס עמותות ומלכ”רים | 29.4.19 | כפר המכביה

15.5.2019 | עדכונים חשובים מוועדת הקשר עם מע”מ

14.5.2019 | הטבה לחברי לשכה – שיתוף פעולה עם בנק לאומי

7.5.2019 | הסדר הטבה מיוחד לקורס בודק שכר במחיר מוזל לחברי לשכת רואי חשבון בלבד

7.5.2019 | הזמנה לאסיפה הכללית השנתית הרגילה – 11.06.2019

6.5.2019 | הענקת תואר נשיא כבוד ע”י הוועד המרכזי לרו”ח עופר מנירב

1.5.2019 | תכנית המנטורינג של פורום הצעירים יוצאת לדרך

1.5.2019 | חוברת מטריית המידע יוני 2019 – כלי עזר חשוב בעבודת רואה חשבון –  ניתן להזמין עד יום 20.5.19

30.4.2019 |  מפגש תקופתי עם ממוני מע”מ תל אביב  – 6.5.2019

30.4.2019 | פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת המס 2018

17.4.2019 | ביטול ההחלטה וחזרה לשגרה – עבודות הביקורת ברשויות לשנת 2018

16.4.2019 | הארכת מועד לקול קורא להקמת מאגר רואי חשבון בעיריית ירושלים

15.4.2019 | הטלת קנס מינהלי במס הכנסה – חובת השימוע – שלב ביצוע

11.4.2019 | הזמנה להצעת מועמדות לתפקיד מנכ”ל/ית הלשכה

11.4.2019 | בקשות לחברות בלשכה

3.4.2019 | הוראות חדשות של המוסד לביטוח לאומי

3.4.2019 | מקשיבים לנו בחשכ”ל – הקפאת מכרז לשירותי ביקורת

31.3.2019 | הסדר האורכות למייצגים – דוחות לשנת המס 2018

28.3.2019 | הישג ללשכה – הארכת תוקף נוספת בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

26.3.2019 | שולחן עגול עם רשות המסים – החוק לצמצום השימוש במזומן

26.3.2019 | חידושים במוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודה 

25.3.2019  | הזדמנות אמיתית להשפיע על עתיד המקצוע

20.3.2019 | רענון הנחיות – מיסוי תשלומים בתקופת בחירות 

20.3.2019 | כלי עבודה חדש – יישום למניעת גניבת זהות מנישומים 

20.3.2019 | ביטול מכרז למתן שירותי ראיית חשבון בשל השגות הלשכה

19.3.2019 | סקר בחינת מדיניות רשם העמותות – אישור ניהול תקין

18.3.2019 | עזבון המנוח שמעיה בטש ז”ל

17.3.2019 |  הזדמנות חד פעמים וייחודית – הסמכה ל’מבקר פנימי מוסמך”

17.3.2019 | דעתכם חשובה לנו – ריענון נושאי בחינות מועצת רואי חשבון 

13.3.2019 | הודעה חשובה אודות הרשאות לחיוב חשבון לרשויות המס

11.3.2019 | שימו לב – אין להטיל קנס מנהלי במס הכנסה בטרם שימוע

7.3.2019 | מצגת הדרכה לשימוש במערכת “חריגי דיווח למייצג”

5.3.2019 |עדכון בדבר הגשת דיווח בגין עמדות חייבות בדיווח (בנושא מע”מ ומכס) לשנת 2018 

26.2.2019 | משיכות בעלים וחברות ארנק לפי חוק ההסדרים לשנת 2017 – הנחיות ביניים של המוסד לביטוח לאומי

25.2.2019 | בקשות לחברות בלשכה – 15.2.2019

25.2.2019 | אישור ניהול תקין לשנת 2020

24.2.2019 | הלשכה פועלת נגד ההחלטה לביטול מיקור חוץ בביקורת פנים

21.2.2019 | טופס 417 – בקשת מעסיק למשיכת סכום העודף בקופה המרכזית

18.2.2019 | הוארך המועד להגשת מועמדויות לתפקידים בוועדת המשמעת לפי חוק רואי חשבון

18.2.2019 | אגרת הנשיאה – עיקולים נרחבים ללקוחות נורמטיביים – עד מתי?

.2.2019  אישור על קבלת מחאה או מזומן במשרדי מע”מ – מסמך חדש

18.2.2019 |   חוברת “מטרית המידע” – גיליון מס’ 72  – מרץ 2019

11.2.2019 | ממצאי המוסד לסקירת עמיתים ליישום התקן בדבר מכתב התקשרות

11.2.2019 | מערכת להסמכת מייצג לעריכת תאום מס באינטרנט

3.2.2019 | מובילים שינוי – לשכת רו”ח עם הפנים לצעירים

3.2.2019 | מועדי הדיווח לשנת המס 2019

31.1.2019 | עמדת הלשכה בנוגע לחוזר רשות החברות הממשלתיות על ביקורת פנימית בהעסקה פנימית בלבד

30.1.2019 | בקשות לחברות בלשכה | 30.1.2019

29.1.2019 | הפחתת תעריפי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית

28.1.2019 | חודש אחרון לפעילות מערכת שע”מ הישנה

28.1.2019 | שואלים ומשתפים את החברים – שיפור השירות וצמצום הבירוקרטיה ברשם החברות

24.1.2019 | הבהרות בנושא יישום הלכת קיס – מיסוי הכנסות מתשר של מלצרים

23.1.2019 | נבחרת הדירקטורים של לשכת רואי חשבון יוצאת לדרך

16.1.2019 | כלי עבודה יעילים וחדשים לעבודת רואי החשבון  – רשות התאגידים

16.1.2019 | דחיית מועד הדיווח המקוון לתאריך 21.1.19

15.1.2019 | שידור דוחות 102 למס הכנסה בקובץ

10.01.2019 | פורום צעירי הלשכה מזמין אתכם למופע פתיחת שנה | 29.1.2019

10.01.2019 | הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה

10.01.2019 | עדכון על מערכת שע”מ

9.01.2019 | רגע של מס – חוק צמצום השימוש במזומן

9.01.2019 | מנוי ב”יפעת מכרזים” במחיר מיוחד רק לחברי לשכה

8.01.2019 | תמחור בעייתי הוביל לביטול מכרז ביקורת פנימית במשרד החקלאות

1.01.2019 | נוסח הצהרות לפי תקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון)

ליחצו להודעות ועדכונים משנת 2018