מידע מקצועי -

מידע מקצועי

ביטאון הלשכה

הביטאון המקצועי של רואי החשבון אשר כולל תוכן מעמיק, מקצועי ועדכני בתחומים הבאים: מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, מיסוי בינלאומי ועוד

התוכן המקצועי לחברי לשכה בלבד

הודעות ועדכונים

אינדקס שכולל את כל העדכונים המקצועיים שנשלחו לחברי הלשכה בשנים האחרונות

התוכן המקצועי לחברי לשכה בלבד

תכנים מקצועיים

במדור זה ניתן למצוא פרסומים מקצועיים בתקינת הביקורת, אתיקה, חשבונאות והודעות בנושא אישורים מיוחדים 

התוכן המקצועי לחברי לשכה בלבד

מאגר אישורים מיוחדים

במסגרת פעילות הלשכה והוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון והמאבק נגד חתימה על דוחות מיוחדים החורגים מכללי מקצוע ראיית החשבון, הושק מאגר אישורים המאושרים על ידי הלשכה

התוכן המקצועי לחברי לשכה בלבד

חוזרים ללקוחות

השירות כולל חוזרים והנחיות תקנות מסים, מסחר, עבודה ונושאים נוספים שיש בהם עניין ללקוחות החברים העצמאים.

התוכן המקצועי לחברי לשכה בלבד

אשנב לפרקטיקה

שירות מקצועי לחברי הלשכה שמטרתו לתת מענה מהיר לשאלות וסוגיות מקצועיות על ידי הסגל המקצועי של הלשכה 

התוכן המקצועי לחברי לשכה בלבד

רשימות קשר ברשות המסים

הרשימות הרשמיות והמורחבות של אנשי קשר במשרדי הנהלה של רשות המסים המעודכנות נכון ל-24.7.2023

Open chat