מאמרים

מאמרים

עוברים ל¯2019

עוברים ל¯2019

אורנה צח¯גלרט | 03.12.2018
שורה של הדגשים ועדכונים עם סיומה של שנת 2018, וגם כאלה שכדאי לשים לב אליהם בכל השנה
קרא עוד
אינטרנט + מע

אינטרנט + מע"מ

אייל כרמי | 02.12.2018
בית המשפט העליון בארה"ב קובע: מס מכירה על מסחר באינטרנט ייגבה גם ללא נוכחות פיזית של המוכר
קרא עוד
להיות אג'ילים

להיות אג'ילים

קרן בר¯חוה | 06.12.2018
העידן הטכנולוגי מחייב את רואי החשבון – מבקרים חיצוניים ופנימיים כאחד – להתאים את עצמם לתפישות ארגוניות חדשות
קרא עוד
כאן מתגורר עסק

כאן מתגורר עסק

מיכאל אזולאי | 02.12.2018
ניכוי הוצאות דירת מגוריו של בעל העסק המשמשת גם לעסקו: המצב החוקי, מטרת החוק והמשמעויות המעשיות
קרא עוד
תנו עידוד לביטקוין

תנו עידוד לביטקוין

מומחי מיסוי מגיבים על ענייני דיומא / אורחי המדור: ג'קי מצא ואיילת הלל¯בירנצויג | 02.12.2018
ההסדרה המשפטית של המטבעות המבוזרים מתפתחת גם היא במהירות, ובין היתר יש צורך להסדיר את היבטי המס שלהם, מומחי מיסוי מגיבים על ענייני דיומא
קרא עוד
מיפוי ההבדלים בין התקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS) לתקינה הישראלית: חלק ראשון

מיפוי ההבדלים בין התקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS) לתקינה הישראלית: חלק ראשון

חיים אסיאג, יורם עדן | 27.11.2018
התקינה החשבונאית הישראלית נותרה בעינה לצד ה – IFRS ולהבדלים ביניהן
יש השלכות משמעותיות
קרא עוד
רו

רו"ח חדשה

צחי סרוסי | 22.08.2018
המהפכה הטכנולוגית, התחרות הגוברת והשחיקה בשכר הטרחה מחייבים את רואה החשבון הישראלי להמציא את עצמו מחדש – בשירות ובשיווק
קרא עוד
פחות שטרות ומטבעות

פחות שטרות ומטבעות

יובל אבוחצירא | 22.08.2018
החוק לצמצום השימוש במזומן ייכנס לתוקפו בתחילת 2019. יש להכיר את המגבלות שנקבעו בו כדי שלא להסתכן בעיצומים כספיים ואף בענישה פלילית
קרא עוד
מוניטין שנתי

מוניטין שנתי

רו״ח שגיב מזרחי, BDO זיו–האפט | 22.08.2018
עשרה כללים לבחינת ירידת ערך מוניטין: מההקצאה הראשונית, דרך השלכות המס ועד סוגיית הפחת
קרא עוד
דיבידנד ומיסו בצידו

דיבידנד ומיסו בצידו

איתן צחור | 21.08.2018
שלושה פסקי דין בנוגע לחלוקת דיבידנדים: אחזקתה של קבוצת ארקין במניות בזק, מניותיו של אביב רייז בעסקי הימורים ועניינה של אביבה סלע
קרא עוד
ישיר לנו סולו

ישיר לנו סולו

טל פטל | 13.06.2018
על מנת שהדוחות המאוחדים ישקפו בצורה נכונה את מצבה של חברת¯האם, מן הראוי להוסיף כל ביאור טור הכולל את נתוני הסולו שלה
קרא עוד
שביל הבריחה

שביל הבריחה

גלית ניב¯בורשן, אריאל פטל | 07.06.2018
ארגונים ללא מטרת רווח כאמצעי להלבנת הון ומימון טרור: דגלים אדומים ופעולות בקרה נדרשות
קרא עוד
סגירת חשבוניות

סגירת חשבוניות

קרן זרקו¯זמיר | 13.06.2018
עוסקים ומייצגיהם חשופים לסכנה בשל שימוש תמים בחשבונית מס המתגלה רק בדיעבד כפיקטיבית. מה אפשר לעשות כדי להפחית את הסיכון?
קרא עוד
מהותיות הלכה למעשה

מהותיות הלכה למעשה

יורם עדן, אביעד כהן | 07.06.2018
המונח "מהותיות" הוא בעל חשיבות בהקשרים חשבונאיים ומשפטיים שונים, וגם קביעת רמתו משתנה בין השימושים הללו. בחינת אותם שימושים מעלה, שלא ניתן לגזור ביניהם גזירה שווה
קרא עוד
עסקים סבוכים

עסקים סבוכים

איתן צחור | 17.06.2018
מה קורה כאשר חברת¯אם מעניקה אופציות לעובדי חברת¯בת, ממנה היא מקבלת שירותים במחירי קוסט פלוס? מה דינן של הלוואות הניתנות לבעלי מניות במארג חברות?
קרא עוד
מעבירים מכיס לכיס

מעבירים מכיס לכיס

מאורי עמפלי, שי ארז | 13.06.2018
עמדת רשות המיסים בנוגע לרכישה עצמית של מניות חברה עומדת בניגוד לפסיקת בתי המשפט ולהיגיון הכלכלי
קרא עוד
אריזה חדשה

אריזה חדשה

דולב חסיד | 26.02.2018
חוות דעת חדשה מייעלת ומפשטת את הביקורת שעל רואה החשבון לבצע בהתאם לחוק האריזות, בתקווה שתפתור את הבעיות שעלו בשנות יישומו הראשונות של החוק
קרא עוד
כאשר קרקע היא מלאי

כאשר קרקע היא מלאי

אלכסנדר שפירא | 28.02.2018
בית המשפט המחוזי נדרש לסוגיית החיוב במע"מ במכירת מניות איגוד מקרקעין וקבע, כי במקרה שלפניו מדובר למעשה במכירת מלאי החייב במס
קרא עוד
רפורמה במחלוקת

רפורמה במחלוקת

איתמר לוין | 01.03.2018
רפורמת המס הענקית של הנשיא טראמפ נכנסה לתוקפה בתחילת השנה, והוויכוחים עליה יימשכו מן הסתם עוד תקופה ארוכה. לפניכם הנקודות העיקריות של הרפורמה וכמה מן הדעות לגביה
קרא עוד
רווחיות בעסק מורכב

רווחיות בעסק מורכב

זיו כהן, יורם עדן | 02.03.2018
הגישה החדשה בתקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 17 העוסק בחוזי ביטוח וההבדלים בינו לבין הדירקטיבה האירופית סולבנטי 2
קרא עוד
לצבוע את הבית בשחור

לצבוע את הבית בשחור

גלית ניב¯בורשן, אריאל פטל | 06.03.2018
עסקאות נדל"ן עלולות להוות כלי לביצוע הלבנות הון, ורואי חשבון המעורבים בהן חייבים לתת את הדעת ל"דגלים אדומים" העשויים להתנוסס מעליהן. לפניכם שאלון שיסייע באיתור אותם סימנים מחשידים
קרא עוד
שנת ההכרעות הדורשות תיקון

שנת ההכרעות הדורשות תיקון

אורח המדור: טארק דיביני | 06.03.2018
מומחי מיסוי מגיבים על ענייני דיומא
קרא עוד