ATHENA אקדמיית רו"ח של ישראל -

אקדמיית רו"ח של ישראל פותחת את שעריה לקהילת חברי לשכת רואי חשבון בישראל

חזון האקדמייה הוא להעשיר את הידע המקצועי של חברי הלשכה בתוכניות לימוד מובנות במגוון תחומים מקצועיים, עם מיטב המרצים המובילים בתחומם.

 

השינויים התכופים שחלים במקצוע בעולם, משליכים על עבודתנו המקצועית ומחייבים אותנו להכשיר את החברים (במגוון עיסוקיהם השונים) בתחומים המקצועיים והחוקיים, לשמור על רמה מקצועית גבוהה, ולהעשיר את הסביבה העסקית.

 

 

בברכה,

רו"ח חן שרייבר,
נשיא לשכת רואי חשבון בישראל

הקורסים שלנו

רו"חשים פרקטיקה לעצמאות

ההשתלמות הסתיימה
24.5.21-9.8.21

השתלמות להכשרת רואי חשבון לנאמנים בעלי תפקיד – בהמשך להישג הלשכה

ההשתלמות הסתיימה
19.4.21-16.6.21

השתלמות מקוונת – מיסוי מקרקעין


ההשתלמות הסתיימה
9.11.20-11.1.21

מתמקדים בתקינה הישראלית

ההשתלמות הסתיימה
5.9.21-28.7.21

השתלמות מקוונת – הערכות שווי


ההשתלמות הסתיימה
27.1.21-28.4.21

השתלמות מקוונת – עבודת הדירקטוריון עם דגשים מיוחדים לרו"ח

ההשתלמות הסתיימה
13.10.20-8.12.20

המכון להשתלמויות ולימודי תעודה מסכם שנת פעילות 2020 עם מבט קדימה

Open chat