הודעות ועדכונים | 2018

הודעות ועדכונים | 2018

31.12.2018 | מדור מכרזים – מכרזים עבור שרותי רו"ח

31.12.2018 | תשלום דמי חבר לשנת 2019

30.12.2018 | איגרת הנשיאה: מקשיבים לנו בחשכ"ל – דחיית הגשת מכרז ביקורת לרשויות מקומיות בכדי לברר נושא שכר הטרחה

30.12.2018 | ממשיכים במסורת בדיקות רפואיות מקיפות

27.12.2018 | הושגה דחייה בשנה לדיווח המקוון של הפקדה לקופות גמל

26.12.2018 | הנחיה מכח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף מס הכנסה 9 (7א)(א) לפקודת מס הכנסה

24.12.2018 | מענה לבעיות יישומיות בתחומי סעיף 3(ט1) וסעיף 62א לפקודת מס הכנסה

20.12.2018 | ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ הקלה נוספת והוראות לעניין  הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 – שנת 2019

19.12.2018 |  איגרת הנשיאה – בדרך לעצירת שכר הטרחה – מקשיבים לנו ברשות לניירות ערך

18.12.2018 | מכרז מס' 53/2018 של משרד הפנים למתן שירותי ביקורת רו"ח  בשלטון המקומי עבור אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות

17.12.2018 | תיקוני דוחות בעקבות הלכת "קונטירה ופיניסאר" | מערכת "חריגי דיווח למייצג" (בהמשך להודעתנו מיום 13.12.18) | ועדת הכספים אישרה את מתווה הפיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף עזה

13.12.2018 | עדכון בנושא מערכת המייצגים ליישום "חריגויות למייצג" (חריגויות ללקוחות של המייצגים) | פרטי התקשרות עם עובדי משרדי המע"מ האזוריים"

13.12.2018 | איגרת הנשיאה | תודה על תמיכתכם בהצבעה לשינוי התקנון

13.12.2018 | הודעת מזכיר הכבוד על תוצאות ההצבעה

12.12.2018 | מטריית המידע

10.12.2018 | נאום הנשיאה באסיפה הכללית המיוחדת

4.12.2018 | בקשות לחברות בלשכה

 2.12.2018 | מניעות מלחתום על אישור רואה חשבון על דוח אישי בדבר מצב פיננסי

 2.12.2018 | ברכת הנשיאה -חג חנוכה שמח – להתקדם ללשכה במהירות האור

 2.12.2018 | פרטי התקשרות עם עובדי משרדי המע"מ האזוריים

29.11.2018 | הגיע הזמן לשנות! בואו להצביע ולהשפיע בעד שינוי התקנון ולטובת רואי החשבון

27.11.2018 | אישור הפחתות גדולות באגרה השנתית ובאגרת הפטור מבחינות לרו"ח

27.11.2018 | תיקון תקנון הלשכה | 2019

21.11.2018 | משלוח דואר לעוסקים בהתאם לחוק עדכון כתובת

 19.11.2018 | כנס גיוון חברתי וכלכלי

18.11.2018 | דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתי

15.11.2018 | תקלה טכנית במערכת שע"מ החדשה

15.11.2018 | דחיית מועד הדיווח והתשלום לביטוח לאומי עבור אוקטובר 2018

15.11.2018 | דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתי למע"מ החל בנובמבר 2018

13.11.2018 | חוברת "מטרית המידע" – גיליון מס' 71 – דצמבר 2018

08.11.2018 | יום עיון – הדרכה לנושאי מישרה בעמותות וחברות לתועלת הציבור

 04.11.2018 | הארכת תוקף תמיכה במערכת שע״מ הישנה

29.10.2018 | רשימת אנשי קשר בפקיד שומה גוש דן

29.10.2018 | בקשות לחברות בלשכה

29.10.2018 | אסיפה כללית יוצאת מן הכלל לשינוי תקנון הלשכה

28.10.2018 | דרישת הבנקים לגבי מועד הגשת דוחות כספיים מבוקרים לצורך אישור אשראי לתאגיד

22.10.2018 | מכרז פומבי 2018/19 לבחירת רואי חשבון לביצוע ביקורת עבור אגף כספים – משרד החוץ (להלן – המכרז)

18.10.2018 | קורס מרכבה פיננסי להכשרת רו"ח חיצוניים מטעם משרד האוצר

09.10.2018 | שינויים בקבלת קהל במשרדי רשות התאגידים – 14-16.10.2018

03.10.2018 | הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו באוקטובר 2018

02.10.2018 | בקשות לחברות בלשכה

21.09.2018 | ביטול עמדה חייבת בדיווח מספר 12/2017 בנושא מע"מ

13.09.2018 | מניעת עיקולים בחודש ספטמבר 2018

05.09.2018 | בחירות 2018

 26.8.2018 | בקשות לחברות בלשכה

26.08.2018 | דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים-ספטמבר 2018 – עדכון

22.08.2018 | רשימת מספרי טלפון, פקס וכתובות מייל של עובדי מע"מ

22.08.2018 | הסדרי תשלומים בגין חובות מס

13.08.2018 | דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים | ספטמבר 2018

13.08.2018 | דחיית מועד מועד הדיווח ותשלום הדוח למע"מ-"עיד אל אדחא"

13.08.2018 | מימון נוסף בגין חברות מועצה – נשים

09.08.2018 | דחיית מועדי הדיווח והתשלום | ספטמבר 2018

08.08.2018 | יסודות הביקורת שאלון הבחינה ופתרונו

07.08.2018 | דחיית מועד למדידת מכסת הדוחות על פי הסדר הארכות המרוכזות

01.08.2018 | בקשות לחברות בלשכה – 26.7.2018

31.07.2018 | מופע התרבות השנתי | המחזמר שורת המקהלה

22.07.2018 | הגשת בקשות להיכלל במאגר רואי חשבון במשרד מבקר המדינה

08.07.2018 | מבצע תווי שי לראש השנה חג ראש השנה תשע”ט, יוצא לדרך

 18.06.2018 |בקשות לחברות בלשכה – 18.6.2018

10.06.2018 | רשות ניירות ערך מחפשת רו"ח מבקר לביקורת דוחותיה הכספיים

10.06.2018 | בקשות לחברות בלשכה – 29.5.2018

30.05.2018 | דחיית מועדי הדיווח והתשלום לחודש מאי 2018

29.05.2018 | פיצול שבח מקרקעין בין בני זוג בשומת מס הכנסה

27.05.2018 | תיקון כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון) התשע"ח 2018

17.05.2018 | דחיית מועד הדיווח באמצעים המקוונים

11.05.2018 | זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

09.05.2018 | מניעות מלחתום על דוח מיוחד של רואה חשבון בנושא עלויות הפעלת תכנית "ניצנים"

 06.05.2018 | קבלת בקשות לסעיף 46/61 באופן מקוון בלבד

06.05.2018 | כל מה שרציתם לדעת על עמותות בכתובת אחת: אתר גיידסטאר

2.5.2018 | בקשות לחברות בלשכה 

 22.4.2018 | בקשות לחברות בלשכה

8.4.2018 | בקשות לחברות בלשכה 

29.03.2018 | הנחיות בנוגע להגשת בקשות אישור ניהול תקין לשנת 2019

29.03.2018 | עדכון לעניין מועדי ההכשרות – בודק שכר מוסמך

29.03.2018 | דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש אפריל

27.03.2018 | דחיית מועדי שידור והגשת דוחות לשנת 2017

 20.03.2018 | יום עיון בנושא התנהלות עמותות וחל"צ

20.03.2018 | פרסום מדריך פרקטי ליישום תקן ביקורת 123

19.03.2018 | הסדר אורכות למייצגים – דוחות לשנת המס 2017

16.03.2018 | יצאו לדרך קורסים להכשרת בודקי שכר מוסמך

16.03.2018 | סקר בנושא הקמת חברה בנקודה אחת

16.03.2018 | הסדר אורכות לגבי הגשת דוחות כספיים לשנת 2017, לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2019

14.03.2018 | ארכות לחברות וליחידים לדוחות המס 2017