English איזור אישי |  עגלת קניות המוסד לסקירת עמיתים | אתר חשבי שכר   IFAC
רואי חשבון
חיפוש באתר: כניסה למשתמש חדש | משתמש קיים
חברות בלשכה
לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאיםשינוי בדרישת משרד החינוך לאישור רואה חשבון לגבי תגבור לימודי יהדות


בעיות ותגובות בהתחברות למערכת המייצגים החדשה


דיון "שולחן עגול" בראשות שר האוצר בנושא: "צעדים כלכליים בתחום המיסוי" בהשתתפות שר האוצר ולשכת רואי חשבון


פרוטוקול ישיבה ובין ועדת הקשר לשע"מ של לשכת רואי חשבון וובין רשות המסים מיום 7.9.17


משדר מיוחד- כנס נושאי המשרה והדירקטורים של לשכת רואי החשבון בישראל | 26.10.17 | AVENUE, קריית שדה התעופה


השתלמות מועצת רואי חשבון: חידושים ברשות התאגידים בדגש על ביצוע עדכונים מקוונים ברשם החברות - הלכה למעשה | יום שלישי 5.12.17 | תל אביב


עדכון בדבר הסכמות מול גופים הדורשים "אישורים מיוחדים" של רואי חשבון


הודעה על השבתת שירותים ברשות התאגידים עקב שדרוג מערכת המחשוב


פורסם סיכום עם בנק לאומי בדבר הסרת הדרישה לחתימת רואה חשבון על דוח מצב פיננסי/עושר אישי


החלה ההרשמה לקורס "יועצים עסקיים" | 23.01.18


רו"ח ומדע נפגשים על הבר | 27.11.17 | סניף ב"ש והדרום


מפגש חגיגי, משותף ללשכת רואי חשבון בישראל ולמוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, לרגל צאת ספרו של פרופ' ברוך לב, רו"ח "קיצה של החשבונאות", שנכתב במשותף עם פרופ' פנג גו.


פורסמה הצעת תקן ביקורת בדבר "הסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת דוחות שלו במסמך הצעה"


עדכונים מוועדת ראשות המסים: ריענון הנחיות בנושא ביקורת מע"מ | העברת מייצגים לרשת החדשה - חידוד הנחיות


הזמנה לאסיפה הכללית השנתית הרגילה ה-86 שתיערך ביום שני, ב' בכסלו תשע"ח, 20.11.17


<< לכל החדשות


מאגר תשובות עדכני ומענה מקצועי מהיר לשאלות חברי לשכה.

צוות המומחים עומד לרשותך

שם פרטי: שם משפחה:
שם משרד: ישוב:
חפש
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
טקס הענקת רשיונות פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים


בניית אתרים ותוכנות לאינטרנט סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים