English איזור אישי |  עגלת קניות המוסד לסקירת עמיתים | אתר חשבי שכר   IFAC
רואי חשבון
חיפוש באתר: כניסה למשתמש חדש | משתמש קיים
חברות בלשכה
לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאים

ממתיק מלאכותי ?
חיים גבאי, עו"ד ד"ר ודניאל גבאי עו"ד ורו"ח
<< לקריאת המאמר
גוגל וגילוי
גידי בר- זכאי , רו"ח
<< לקריאת המאמר


קורס חדש! מיסוי תאגידים לרבות השלכות חוק ההסדרים - לימודי תעודה לחברי מרחב חיפה והצפון וסניף נצרת והעמקים | 24.5.17


הנחיות חדשות בקשר להמצאת מסמכים לרשות התאגידים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018


בקשות לחברות בלשכה


סגירת משרדי רשות המסים ביום הזיכרון - יום שני, 1.5.17.


תיקון לתקנה 6ז לתקנות מע"מ


קול קורא לקבלת הצעות ממשרדי רו"ח למתן שירות של סיוע לשופטים בהכנת הצהרת הון הנדרשת בהתאם לחוק שירות הציבור (הצהרת הון) תשע"ז 2016


היערכות להצטיידות בכרטיסים חכמים על ידי רואי חשבון מייצגים


פורסם שאלון הבחינה ופתרונו - ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות - מועד חורף 2016


קול קורא להגשת המלצה על מועמדות לקבלת אות מנכ"ל חברה /CFO מצטיינ/ת על תרומה למשק ולכלכלה בישראל לשנת 2016


בקשות לחברות בלשכה


דחיית מועדי דיווח ותשלום מס הכנסה ומע"מ | הארכת הסדר לדיווח ותשלום הדוח התקופתי באינטרנט | הסדר הארכות למייצגים – דוחות לשנת המס 2016


אסיפה כללית יוצאת מן הכלל 22-23.3.17 - הצבעה לשינוי תקנון הלשכה


דחיית המועדים להגשת הדו"ח השנתי במס הכנסה - ליחידים וחברות לשנת המס 2016 | כרטיסים חכמים למייצגים - שידור דוחות שנתיים למס הכנסה לשנת המס 2016


הודעה בנוגע להסדר אורכות לגבי הגשת דוחות כספיים לשנת 2016 , לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018


פורסם תקן ביקורת 121 - הצהרות בכתב לרואה החשבון המבקר


<< לכל החדשות


מאגר תשובות עדכני ומענה מקצועי מהיר לשאלות חברי לשכה.

צוות המומחים עומד לרשותך

שם פרטי: שם משפחה:
שם משרד: ישוב:
חפש
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
טקס הענקת רשיונות פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים


בניית אתרים ותוכנות לאינטרנט סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים