English איזור אישי |  עגלת קניות המוסד לסקירת עמיתים | אתר חשבי שכר   IFAC
רואי חשבון
חיפוש באתר: כניסה למשתמש חדש | משתמש קיים
חברות בלשכה
לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאיםהבהרה לגבי הוראת המעבר לתחולת תיקון 64 לפקודה - ינואר 2018


בקשות לחברות בלשכה


משלחת חברי לשכת רואי חשבון למסע בפולין | 6-10 במאי 2018 (א'-ה')


קליטת ייפוי כוח מרשם מייצגים


הסדר האורכות למייצג המקושר באמצעות רשת המייצגים החדשה


השתלמות לרואי חשבון מטעם מועצת רו"ח | 22.1.18יום ב' | תל אביב
חובות רואי החשבון על פי חוק איסור הלבנת הון ויישומן | עבירות משמעת של רואי חשבון- הבהרות ותיקוני חקיקה

כתובת לפנייה לרשות המסים במקרה של תקלות בשע"מ


עדכונים מראשות וועדות המסים והקשר עם רשויות המס
דחיית מועדי הדיווח והתשלום ליום 23.1.18 | עדכון סכומים בחוק מע"מ ותקנותיו ותקנה 1 לתקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות) | חשבשבת דוס - הארכה אוטומטית של הקלות לשימוש בתוכנה | מועד דיווח ותשלום מס הכנסה ומע"מ

דחיית מועדי הדיווח והתשלום עד ליום 23.1.18


דחיית מועד דיווח חודש דצמבר באמצעות מערכת שע"מ


שינוי עמדת רשות המסים לגבי דוחות כספיים שדוח רואה החשבון המבקר עליהם כולל שינויים מהנוסח האחיד ולגבי תיקוני דוחות שנתיים


מניעות מלחתום על אישור רואה חשבון של עוסק מורשה/עצמאי המנוגד לכללים המקצועיים


דוח על סקירת עמיתים במשרדי רואי חשבון המבקרים דוחות כספיים של תאגידים מדווחים בגין שנת הביקורת 2016


משלחת חברי לשכת רואי חשבון למסע בפולין
המועד המתוכנן ליציאת המשלחת הוא בין ה - 6-10 במאי 2018 (א'-ה')

חוברת "מטרית המידע" גיליון מס' - 68 מרץ - 2018


<< לכל החדשות


מאגר תשובות עדכני ומענה מקצועי מהיר לשאלות חברי לשכה.

צוות המומחים עומד לרשותך

שם פרטי: שם משפחה:
שם משרד: ישוב:
חפש
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
טקס הענקת רשיונות פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים


בניית אתרים ותוכנות לאינטרנט סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים