English איזור אישי |  עגלת קניות המוסד לסקירת עמיתים | אתר חשבי שכר   IFAC
רואי חשבון
חיפוש באתר: כניסה למשתמש חדש | משתמש קיים
חברות בלשכה
לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאיםחלוקת דיבידנד מוטב מכוח הוראת השעה - עדכון נוהל


ברכת הנשיא לחג ראש השנה תשע"ח


הצטרפות למועדון רואי החשבון | EXTRA MEMBERS


דחיית מועד הדיווח באמצעים המקוונים ודחיית מועד למדידת מכסת הדוחות על פי הסדר הארכות המרוכזות


הארכת שעות פתיחת המשרדים לצורך קבלת דוחות שנתיים


פורסמו תקני ביקורת חדשים
תקן ביקורת 122, תקן ביקורת 123, תקן סקירה 2

סקר שביעות רצון מהשירותים המקוונים של רשם החברות


בקשות לקבלת רישיון
המועצה פנתה ללשכתנו בשאלה אם בידינו מידע על עברם ואופיים של המועמדים לקבלת רישיון כדי לוודא כי מבחינות אלה, אכן הם כשירים לשמש כרואי חשבון.

דחיית מועד דיווח ותשלום הדוח המפורט למע"מ לחודש אוגוסט 2017 ליום 27.9.17 | מדידת ארכות יחידים (דוחות 2016) ליום 28.9.17 | פתיחת מערכת חדשה לגביית ניכויים: מערכת מגן | הבהרה בנושא ערבות להלוואה בנקאית שניתנה לבעל מניות מהותי


החלה ההרשמה לקורס "מיסוי יחיד" | 4.12.17


בקשות לחברות בלשכה


הודעה לחברים - השתתפות בערבי עיון 1+1


בקשות לחברות בלשכה
בהתאם לתקנות הלשכה זכאי כל חבר להגיש בכתב נימוקים לדחיית הבקשה תוך 20 יום מתאריך פירסום זה

ארכות 2016 - חברות לא פעילות: ביטול השפעתם של דוחות 0 על אחוז ההגשה


תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בודק שכר מוסמך), התשע"ז - 2017.


<< לכל החדשות


מאגר תשובות עדכני ומענה מקצועי מהיר לשאלות חברי לשכה.

צוות המומחים עומד לרשותך

שם פרטי: שם משפחה:
שם משרד: ישוב:
חפש
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
טקס הענקת רשיונות פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים


בניית אתרים ותוכנות לאינטרנט סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים